• Optimismen flödar

  I förra veckan hade jag förmånen att besöka Grythytte Akademi i föreläsningssyfte och jag kunde inte låta att bli att höra mig för om studenternas framtidsutsikter. Båda här på bloggen och i andra samanhang har utbildningen i branschen diskuterats och debatterats. Både svårigheten att få lämpliga jobb efter utbildningen och även utbildningens anpassning till näringens behov har varit uppe.

  Givetvis blir man nyfiken och det finns väl inget bättre ställe än Grythyttan att stilla sin nyfikenhet i just denna fråga?

  Studenterna jag pratade med var väl insatta i debatten, men trots det sprudlande man av energi och entusiasm inför både utbildningen och det väntande arbetslivet.

  ”Det hinner säkert ändra sig under de tre år vi går här”, var en kommentar. ”Vi kommer säkert att klättra snabbare i och med att vi har utbildning”, var en annan.

  Eftersom man på Grythyttan har en nära koppling till branschen och därför vet vad företagen önskar sig av utbildningen känns det som om studenternas optimism är befogad.

  Vi får hoppas det.

  Annars får väl de nyutexaminerade söka sig till utlandet – för där värderas utbildning ofta högt. I många länder är det nästan nödvändigt för att skaffa sig en framtida karriär.

 • Nu är det upp till oss

  Nu har ni gjort ert jobb och nu ska vi göra vårt. Vår enkät om skatter och konkurrens har fått ett mycket bra gensvar och vi uppskattar verkligen att så många har tagit sig tid att svara. Detta ökar förstås möjligheterna att komma med bra analyser och relevanta resultat. Och det är där vi står nu.

  Nu ska det kodas, analyseras och göras statistiska körningar som förhoppningsvis kommer att ge oss resultat som inte bara blir intressanta att presentera här på bloggen utan även i andra sammanhang.

  Jag lovar att återkomma med resultat, kommentarer och annat.

  Under tiden kan jag väl passa på att smyga in att det onekligen verkar som om svarta pengar påverkar både konkurrenssituationen och det enskilda företagets möjligheter att växa. Så ser det i alla fall ut om man tjuvkikar lite på materialet – och det får man väl göra?

 • Mjuka värden - vad är nu det?

  I uppsatsen från Örebro Universitet, som jag nämnt tidigare, stoppade man inte vid att identifiera vilka mjuka värden som var viktiga – man ville gå steget längre och försöka identifiera vad mjuka värden egentligen är och kom fram till följande definition: 

  Värden skapade genom personalinitiativ som ämnar upptäcka och möta var gästs behov, etablera en relation och bevara den genom sättet att skapa möten och genom handlingar som överträffar gästens förväntningar.

   Det låter ju bra och ganska enkelt. 

  Undersökningen visar alltså att det finns andra faktorer än bonuspoäng och gratisnätter som skapar lojalitet hos gästerna och där är just de mjuka värdena oerhört viktiga.

  Kanske något att tänka på för alla som just nu jobbar hårt med att skapa lojalitet kring just sitt varumärke. Bra service och ett gott bemötande ska inte underskattas. Frågan är hur pass medveten man är om detta i företagen i branschen.

 • Mjuka värden minst lika viktiga

  Mjuka värden är hårda argument för gästernas lojalitet. Så kan man tolka resultaten i uppsatsen ”Hårda sängar och Mjuka möten" från Örebro Universitet. Frågan som författarna Sanna Bastås och Katarina Gälldin försöker besvara är hur viktiga de mjuka värdena egentligen är för gästernas lojalitet gentemot ett hotell. Frågan är högst aktuell eftersom de mjuka värdena inte är av så stor vikt vid klassificering av hotell, vilket har föranlett en viss kritik från olika håll. Förutom att studien har ett hotellperspektiv är det också intressant med tanke på allt prat om lojalitetskort och annat som ska driva lojaliteten. Studien är baserad på affärsresenärer som övernattade på två kända Stockholmshotell.

  Inte oväntat ansågs följande tre faktorer vara viktiga/mycket viktiga vid val av hotell:

                                              Mycket viktigt                                        Viktigt

  Geografiskt läge                   46 %                                                         44 %

  Sängkomfort                        41 %                                                         56 %

  Frukostbuffé                        30 %                                                         63 %

  Följande tre mjuka värden ansågs vara mycket viktiga/viktiga:

                                              Mycket viktigt                                        Viktigt

  Bemötande                          46 %                                                         49 %

  Personlig service                  30 %                                                         50 %

  Atmosfär                              16 %                                                         68 %

  Där ser man! Trogna, gamla devis som bemötande, service och atomsfär är hur viktiga som helst - lika viktiga som geografiskt läge. Det konstigt att inte fler tar till detta knep för att locka till sig lojala gäster med tanke på hur billiga dessa mjuka värden egentligen är att framställa. Kanske är det något vi glömt i all inrednings- och teknikupptrappning?

 • Vikten av riktig utbildning!

  Bloggarkollegan Martin har helt rätt i sina inlägg om vikten av utbildning och problemen som finns (/sites/default/files/old_blog/martin/2011/01/vikten-av-utbildning/). Att ämnet är hett märks inte minst när man pratar med såväl nyutexaminerade som de studenter som just påbörjat sin utbildning – oron för framtiden är stor, tveksamheten för vilka möjligheter man erbjuds likaså.

  Att utbildning behövs är vi förhoppningsvis alla överens om och att utbildningen ska leda till lämpliga jobb i branschen känns också logiskt.

  Därför är det viktigt att utbildningen är anpassad till de verkliga behoven, att lärare och böcker håller den standard som krävs så att företagen direkt kan se nyttan av att anställa utbildad personal.

  På lärosäten såväl i USA och i Nederländerna som i Schweiz fick jag höra, vilket kan vara värt att ha med sig i utvecklingen av den svenska utbildningen, att i flera länder, däribland Sverige, är utbildningen för slappt hållen. Man ansåg att studenterna får för mycket frihet och för lite kontroll – närvaron är i stort sätt frivillig och ofta är det tillräckligt att göra en tenta eller ett examensarbete efter kursen för att få godkänt. Här förespråkade man en mer aktiv utbildningsmetod med obligatorisk närvaro och fortlöpande uppgifter för att därmed se till att studenterna tillgodogör sig information. Dessutom skapar aktiva lektioner personer som kan argumentera, presentera och tänka individuellt. Egenskaper som är viktigt att ha med sig ut i arbetslivet.

  Om kritikerna har rätt eller inte låter jag vara osagt, men det är värt att tänk på för framtida satsningar.