Göteborg slår Stockholm

Utbudet av hotellrum ökade både i Göteborg och Stockholm med knappt 8 procent i juli i år jämfört med juli förra året. I Göteborg har hotellen ökat något medan hotellen i Stockholm har tappat rejält. Siffrorna baseras på uppgifter från Benchmarking Alliance där de flesta hotellen i de båda städerna ingår. Först lite fakta.

I Göteborg såldes det knappt 5 procent fler hotellrum under juli jämfört med förra året. Tillväxten i utbudet var större än tillväxten i efterfrågan och då sjunker beläggningen. Beläggningen blev nästan 84 %. Snittpriset ökade med knappt 5 procent till 1023 kr. RevPAR ökade med lite drygt 2 procent. Juli 2012 blev hyfsad för Göteborgshotellen.

I Stockholm såldes det något färre hotellrum än i juli förra året. Beläggningen minskade med knappt 8 procent till strax över 70 %. Snittpriset minskade med drygt 8 procent till 883 kr. RevPAR minskade med drygt 15 procent. Juli 2012 blev en katastrofmånad för Stockholmshotellen.

Göteborgs beläggning är 20 procent högre (14 procentenheter), snittpris är 16 procent högre (140 kr) och RevPAR är 37 procent högre än i Stockholm. Göteborg hade även förra året en betydligt bättre juli än Stockholm. Det är en imponerande prestation av Göteborgshotellen.

Finns det några förklaringar till framgången i just juli månad för Göteborg?

Nya Hotel Post i Göteborg har sannolikt bidragit till fler sålda hotellrum och ett högre snittpris. Stora hotell har generellt högre beläggning än små hotell och ett hotell med bra klass drar också upp snittpriset på orten. I Stockholm diskuteras det mest att få in fler lågprishotell och under våren öppnade Omena med 234 hotellrum. Nu är det sannolikt inte hotellutbudet som betyder mest för att lyckas. Både Göteborg och Stockholm har ett tillräckligt bra hotellutbud.

Göteborg har en tydlig, fokuserad och långsiktig strategi för besöksnäringen och har blivit särskilt framgångsrika under sommaren med bl.a. ungdomsturneringar, konserter och festivaler. Göteborg gjorde rätt analys när de inventerade vilka attraktioner de hade och sedan började bearbeta målgrupper för dessa attraktioner. Satsningen på turneringar för ungdomar ger fler besökare till Liseberg och sannolik därför väldigt nöjda unga gäster i Göteborg. Göteborgarna är proaktiva, samarbetar och driver turistfrågorna framåt. Skolexempel på hur en destination kan bli framgångsrik.

I Stockholm har det hittills fungerat bra utan strategi - kanske för att efterfrågan växer och marknaden är mer än dubbelt så stor som i Göteborg. Stockholm har haft en fantastisk utveckling de senaste tio åren. Stockholms ledning är sannolikt just därför sedan några år tillbaka välvilligt inställda till besöksnäringen. Dessvärre finns det inte någon väl formulerad strategi och därför blir Stockholm istället opportunistiskt reaktiva när något stort event finns i sikte. En annan förklaring är att stadens storlek gör att stadens olika verksamheter och besöksnäringen har fullt upp med sig själva och hinner inte tänka på helheten och samarbeta i den utsträckning som skulle vara önskvärt. Stockholms besöksnäring har nu dock  insett att det behövs en tydligt strategi och har därför påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för de kommande tio åren. Den kanske leder till att Stockholm på sikt lyckas lika bra som Göteborg med sommarmånaden juli.

blog comments powered by Disqus

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons