Annons

Revenue managern är underbetald

En ny undersökning från amerikanska Aethos Consulting Group har kartlagt lönerna till revenue managers i USA. De konstaterar att hotellbranschen inte betalar tillräckligt höga löner för att locka till sig de bästa talangerna.
Annons

En revenue manager för ett enskilt hotell har en baslön på mellan 63 000 kr och 86 000 kr per månad. Till detta kommer i genomsnitt en bonus på mellan 100 000 kr och 260 000 kr per år. En bra revenue manager på ett enskilt hotell har alltså en kompensation på drygt 100 000 kr per månad.

En revenue manager som sköter flera hotell har en baslön på mellan 84 000 kr och 112 000 kr per månad. Till detta kommer i genomsnitt en bonus på mellan 125 000 kr och 340 000 kr per år. En bra revenue manager som sköter flera hotell tjänar drygt 130 000 kr per månad.

Högst löner inom revenue management har kedjans revenue manager som har en baslön på mellan 110 000 kr och 175 000 kr per månad. Till detta kommer i genomsnitt mellan 280 000 kr och 750 000 kr i årsbonus.

Kommentarerna till kartläggningen är att revenue managern numera är bättre betald än tidigare, men fortfarande är underbetald för att locka till sig rätt kompetens. En förklaring till de låga lönerna är att många revenue managers började sin karriär i hotellets reception eller på hotellets bokningsavdelning och därefter har glidit in på revenue management. I många fall saknar dessa revenue managers grundläggande teoretiska kunskaper och strategiskt tänkande. De flesta har därför en mer operativ roll att öppna/stänga distributionskanaler, justera priserna efter konkurrenternas prissättning och ta fram rapporter i Excel till hotellets ledning.

Ägarna till hotell börjar i större utsträckning förstå vad en välutbildad och strategisk revenue manager kan bidra med till lönsamheten i hotellet och är beredda att rekrytera välutbildade personer från de stora amerikanska universiteten.

Det kommer att ta tid innan lönerna stiger till en nivå där de lockar talanger som nu istället börjar arbeta inom fastighets- och finansbranschen och där snabbare kommer upp i rätt lönenivåer. Det kommer att ta tid innan branschen inser att de måste rekrytera en ny typ av revenue manager och kompensera dem i konkurrens med andra branscher.

Kartläggningen av löner till revenue managers är visserligen gjord på amerikanska hotell, men det finns ingen som helst anledning till att lönerna skulle ligga lägre i Sverige. En revenue manager är en av hotellets absolut viktigaste personer för att säkerställa hotellets framgång.