Annons

Stockholm bara på plats 87

Euromonitor presenterade för tionde året i rad sin undersökning över världens 100 största turiststäder. Rankingen är gjord efter antal internationella ankomster. Städer är idag inte bara viktigast för ekonomisk tillväxt och turism utan även för innovation och start-ups. Listan visar siffror för 2016, prognos för 2017 samt prognoser för 2020 och 2025.
Annons

Listan toppas av Hong Kong med drygt 25 miljoner ankomster. 6 av städerna på tio-i-topp ligger i Asien och två i Europa (London och Paris). Dubai och New York finns också på topp tio.

Stockholm hamnar på plats 87 med knappt 2,5 miljoner ankomster vilket är en tiondel av Hong Kong. Prognosen för Stockholm är en ökning med 300 000 ankomster till 2020 och ytterligare 600 000 ankomster till 2025. Stockholm växer långsammare än de flesta andra städer, men kan eventuellt ta några placeringar i bottenskiktet till 2025. Ska Sverige och Stockholm konkurrera som turistland krävs det lite mer kraftfull produktutveckling, marknadsföring och försäljning. I annat fall lär turisterna resa någon annanstans.

I rapporten talas det också om att vissa destinationer har nått ett tak i antal besökare. Barcelona, Amsterdam och Venedig nämns. I Venedig är det främst kryssningsfartygen som bidrar till fler besökare och nu har antal fartyg begränsats. Analysen om en stad har för många besökare görs genom att analysera hur tätbefolkad staden är i jämförelse med antal besökare. Amsterdam är nära att nå sitt tak av besökare. Amsterdam har dock aktivt arbetat på att fördela turisterna till olika områden för att minska på trycket genom bättre skyltning, ökad attraktivitet i tidigare inte lika attraktiva områden. Stockholm är långt ifrån fyllt av turister, men Stockholm borde i alla fall ta lärdom av Amsterdam för att redan nu hitta sätt att sprida turisterna över hela länet istället för att alla rör sig i Stockholms innerstad. Attraktivare stadsdelar eller platser i andra delar av Stockholms län ökar också attraktiviteten för de som bor på dessa platser.

Rapporten innehåller även en hel del om trender inom resande. Det finns en mängd start-ups som har utvecklat nya idéer inom resesektorn. Europeiska städer ligger bra till att attrahera start-ups, även om de fortfarande ligger långt efter Sillicon Valley. Enligt den senaste rankingen är London, Berlin, Paris, Stockholm och Amsterdam med på listan över start-up-hubs 2017.