Det hållbara företaget - People

I föregående blogginlägget behandlade jag hur vinsten är en viktig del i ett företags hållbarhetsarbete. Utan vinst inget företag. Inget företag inget hållbarhetsarbete. Så långt är alla med?


Nästkommande steg i en Triple Bottom Line är "People" (det första är "Profit" och det sista är "Planet").


Med steget "People" är det viktigt att du ser inte bara till dina kunder och anställda, utan hela samhället. Detta är en trend som kommit starkt de senaste åren. Om jag skulle översätta detta till en symbol skulle det vara Rättvisemärkt. Min chef Petter Stordalen brukar uttrycka det som att vi som företag ska "ta ansvar utanför hotelltrappan".


En av dessa frågor som ofta kommer upp och som illustrerar problemställningen väl, är hur mycket vatten det går åt att göra en liter Coca-Cola. Senast häromdagen läste jag en insändare i DN som påstod att det var ett faktum att det gick 3l vatten / 1l Coca-Cola. Svaret visar sig vara 1,43. Det finns många feluppfattningar om detta bolag, som jag har mycket goda erfarenheter av vad gäller hållbarhetsarbete.


Att detta kommer upp som frågeställning, speciellt i västvärlden där utbudet av vatten oftast är gott, är ett tecken på att samhället som stort tar ansvar utanför sin egen trappa. Det är helt enkelt viktigt för dagens konsumenter att de företag de arbetar för och köper produkter av ska tillverkas på ett sätt som är hållbart ur ett mänskligt perspektiv. På vägen får inte folk misshandlas.


Får dryga två år sedan gjordes dokumentären "Bananas*" som tog upp hur företaget Dole hade gjort arbetare sterila till följd av bekämpningsmedlet som användes på plantagerna. Dole gick stenhårt åt filmskaparna för att hindra filmen. Som en följd av Doles agerande mot både anställda och kritiker slutade Max Hamburgare att sälja Doles fruksallad. Max ansåg inte att handladet från Doles sida var förenligt med att vara en leverantör till företaget.


Ett annat aktuellt problem är Toyota som ju fick stora problem i USA nyligen pga att bilar accelererade okontrollerat. Toyota, gick direkt ut och tog ansvar för de rusande bilarna. Dock erkände VDn Akio Toyoda aldrig ett fel:


"I am deeply sorry for any accidents Toyota drivers have experienced. I sincerely regret accidents."


Toyota lärde sig från motsvarande amerikanska skandal för Audi 1986. Audi gick direkt ut mot den amerikanska marknaden och sade indirekt att förarana var idioter som tryckte på fel pedal (vilket de gjorde). Dock straffades de omedelbart av konjunkturen som ansåg att företaget gick på utsatta personer. Från 1986 och fem år framåt föll försäljningen av Audis bilar i USA från 74.000 till dryga 12.000 bilar per år. Trots att företaget, till skillnad från Dole, hade rätt i sak.


Detta visar tydligt att historier om mänskligt lidande och David mot Goliat engagerar människor. De varumärken som har högst förtroende i hållbarhetsmätningar har alla lyckats ge en personlig känsla. En känsla där konsumenter känner att detta är ett företag att lita på.


Mina tips för framgång inom benet "People"


* Var personlig i ditt arbete med ansvar och humankapital.
* Företag med en tydlig galjonsfigur (Ex. IKEA) ses per automatik som mer hållbart än ett företag utan (Ex. Coca-Cola) till följd av känslan för ansvar galjonsfiguren ingjuter.
* Transparensen blir även den alltmer viktigt. Ett sk. "Whistle Blower" program framträder allt oftare i företagen. För att säkerställa att god sed och rutiner hela tiden uppräthålls ska företaget kunna ge stöd till personer som identifierar missförhållanden och uppmärksammar detta.
* Tydliga rutiner kring korruption. Vad gäller för representation och bjudresor (exemplet Tillväxtverket ligger nära till hands). Kom ihåg att vänskapskorruption är relativt vanligt i Sverige.

blog comments powered by Disqus

Om min blogg

Jag arbetar som Director Sustainability & Security på Nordic Choice Hotels, via en bakgrund från den ideella världen bla. inom Greenpeace. På Nyfiken Grön följer du allting kopplat till miljö och hållbar utveckling, nästan alltid ur ett marknads- och företagsperspektiv. Jag trivs helt enkelt bäst där hållbarhet och affärer skapar mervärde för företagen, deras anställda och planeten vi alla bor på.

Följ via RSS

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons