En vakt ska följa lagen. Punkt slut.

En intressant debattartikel publiceras på Besöksliv idag. Se den med rubriken "Låt polisen anställa krogvakterna".  


Artikeln tar bland annat upp att det finns " Dubbla lojaliteter" bland vakter - att de dels ska vara lojala till sin arbetsgivare, krögaren, samt till Polisen som ger vaktförordnande.


I min värld finns det inte, och ska inte finnas, ett motsatsförhållande mellan krögaren och polisen. De ska ha samma syfte med att ha en ordningsvakt placerad vid entrén till restaurangen och sköta ordningshållande i lokalen.


Polisens (lagen) regler är självklart alltid överordnad krögarens. Krögaren kan sätta upp egna regler, men de får aldrig avvika från lagen, givetvis. Krögare som hittar på egna kriterier är således fel ute om de avviker från lagen, troligtvis görs detta av okunskap (jag utgår från att krögare självklart vill följa lagen).


Jag är fullständigt övertygad om att vakter, krögare och poliser som jobbar med ordning runt hotell och krogar måste ges möjlighet till mer utbildning, gärna i samråd.


Ordningsvakter genomför sin utbildning vart tredje år (ett par dagar). Det kan jag tycka är för lite för att få behålla sitt förordnande.


Polis, krögare och vakter ska jobba efter samma riktlinjer för att nå sitt mål för god ordning och därmed bra trivsel på restaurang o hotell; Service o tålamod måste exempelvis ingå. Ibland brister det där.


Det finns personer som aldrig borde få vara i närheten av en vaktbricka eller restaurang. Det gäller att upptäcka dessa och minimera risken att de finns i den miljön. Den risken måste minskas tveklöst via ökad utbildning. 


jag tror inte polisen vill ta på sig att anställa ordningsvakter på krogen, och det ska de heller inte behöva. 


    


 


 

blog comments powered by Disqus
Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons