Vaktbolag på hotell?

I Sverige råder en, enligt min uppfattning, viss förvirring runt begreppet säkerhet. Framförallt hotellsäkerhet.


Kravet på bra hotellsäkerhet ökar från bokningsbolag, företagskunder och konferensgäster. Därom råder inget tvivel. <?xml:namespace prefix = o />


På flygplatser är vi vana vid säkerhetskontroller. Det har vi varit länge. Vi utgår från att de som jobbar med säkerhet, kontrollerar oss med larmbågar, gör kroppsvisitering, kollar pass och scannar våra väskor vet vad de gör – eller hur?


Har du tänkt på var dessa personer är anställda? Kommer de från Securitas, G4S, Bevakningstjänst eller något av de andra stora vaktbolagen? Eller är de anställda av Luftfartsverket direkt, rent av? Spelar det någon roll?


Hotellsäkerhet…vem är bra/bäst på det? Tar personer som är anställda på vaktbolag säkerhet  på större allvar än en person som är anställd på hotellet, även om arbetsuppgifterna är samma, nämligen säkerhet? Vem är bäst? Vem är mest lämpad? Vad avgör det?


Mest lämpad att jobba med hotellsäkerhet är den som är bäst utbildad! Lämplig säkerhetsutbildning är exempelvis regelbunden utbildning i…


 A) Förebyggande Brandskydd


B) Första Åtgärd vid brand


C) Första hjälpen


D) Evakuering


E) Uppmärksamhet


F) Säkrande av brottsplats


G) Konflikthantering


H) Hjärt Lungräddning


– för att nämna något.


Vad som också är helt avgörande vid en incident är att personen som jobbar med säkerhet och ska hjälpa gästerna, känner till hotellet.    


Vet du hur ofta personal som är anställda på vaktbolag utbildas i HLR, Första Hjälpen, Förebyggande brand - Hantering av brand (för att nämna grundläggande säkerhetsutbildning för hotell)?


Vet du hur ofta hotell som jobbar bra med säkerhet utbildar sin personal i det ovannämnda?


Ibland kommer frågan upp hur många vakter man behöver ha på ett hotell för att bli säkerhetscertifierad. Svaret på den frågan är enkelt; Inga! Hotellet måste däremot ha personal som är utbildad i hotellsäkerhet närvarande dygnet runt. Exempelvis är Scandic Victoria Tower som öppnar nästa vecka troligtvis ett av världens säkraste hotell, mätt i antalet säkerhetsutbildade personer! Nära 100% av personalen har säkerhetsutbildning – inklusive kunskap i hur man hanterar en hjärtstartare! Så är det också på exempelvis konferensanläggningen Nova Park, Skogshem & Wijk, Gothia Towers…


Antalet ”vakter” är inte avgörande för hotellets säkerhetsnivå  – det är kompetensnivån hos personalen som har betydelse.


En vakt från ett vaktbolag är inte fel, men inte heller alltid rätt. Det beror på….


 Totalsäkerheten på hotell avgörs också av tillämpning av rutiner, kvalitet på teknisk utrustning samt förmågan att öka säkerheten vid behov.


 


 


 

blog comments powered by Disqus
Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons