• Bygg upp varumärket och lojaliteten

  Besöksnäringens gäster söker i allt större utsträckning upplevelser, och det ska vara upplevelser värda namnet.

  En stor del av hotellnäringen, som en del av besöksnäringen, har tillgång till ett verktyg som kan användas till att just förbättra och anpassa gästernas upplevelse baserat på vad de verkligen vill ha – men få använder det fullt ut, om ens alls.

  Cornell-forskaren Glenn Withiam skriver i Cornell Hospitality Research Summit Proceedings (May 2011) att lojalitetsprogrammen främst används som prisverktyg och inte för att främja gästkontakten och gästerkännandet. Det är ju med de två sistnämnda man bygger lojalitet. Det finns andra bättre verktyg att använda vid prissättning, även om många medlemmar i lojalitetsprogrammen enbart är med för just möjligheterna till billiga rum.

  Withiam menar att det finns så mycket information att hämta från lojalitetsprogrammen som kan användas till att föra en dialog med gästerna och samtidigt hela tiden se till att produkten uppfyller de krav som framförs i enkäter eller på hemsidan.

  Tar man vara på den möjligheten, kan lojalitetsprogrammen plötsligt erbjuda oanade möjligheter.

 • Entreprenörernas kamp

  Känner ni till Mörrumsån? Tillhör ni inte den ständigt växande skaran av fritidsfiskare blir svaret förmodligen nej.

  Det kan tyckas lite synd med tanke på vad denna natursköna, brusande å, som sträcker sig genom Blekinge och vidare upp i Småland, har att erbjuda - och då tänker jag inte bara på ett av Europas bästa laxfiske.

  När jag igår hade förmånen att träffa ett gäng entreprenörer som alla kämpar för en utveckling av besöksnäringen längs ån fick jag återigen se prov på vilka ansträngningar som krävs för att hålla liv i dessa små företag. Och detta trots att själva laxfisket lockar hundratusentals besökare årligen.

  Men eftersom tillgången på lax minskat under senare år och tidigare viktiga marknader som Danmark nu erbjuder egna ”fiskediken” fullproppade med odlad lax ter sig framtiden som en ännu större utmaning.

  Runt Mörrumsån kämpar man emellertid på. Trots att förhållandena i Sverige – främst då myndighetsrelaterade - gör konkurrenssituation i förhållande till andra länder besvärlig, stretar man ihärdigt på genom att tänka nytt, samarbeta och paketera sin produkt.

  Entreprenörerna runt Mörrumsån är ett strålande exempel på vad besöksnäringen betyder för landsbygden, men också på vilka svåra förhållanden dessa eldsjälar ställs inför. ”Detta är en livsstil”, sa en före detta manlig statsminister vid ett besök. Visst, men det krävs dessvärre ekonomisk lönsamhet också. Annars blir det knappast någon tilltalande livsstil.

 • Risk och osäkerhet

  Risk och osäkerhet är viktiga teman på den stora turismkonferensen ICOT 2011 på Rhodos. Forskarna är överens om att i tider som dessa är det viktigt att vara medveten om, inte bara hur situationen är, utan också vad som påverkar vårt sätt att resa - nu när den ekonomiska situationen ser ut som den gör och hoten är ovanligt många. 

  Den israeliske professorn Arie Reichel, som både är expert på området och synnerligen van vid företeelser av det slaget, gav oss sin syn på problemet. 

  Dr. Reichel, som dagen innan han reste fick informationen att alla israeler varnades för att resa - framför allt just till Rhodos - förklarade att vi alla är rationella och avväger fördelar mot risker. Vi är inte knäppskallar som bara ger oss ut i världen på vinst och förlust – vi överväger noga och låter resultatet av övervägandet bli avgörande för vart och hur vi reser.

  Riskerna vi tar kalkylerar vi helt sonika in i upplevelsen.

 • Passande plats för ifrågasättande

  När jag i skrivande stund sitter och tittar ut genom fönstret på ett azurblått Medelhav som deltagare i en konferens om turismrelaterade frågor i tider av osäkerhet och turbulens är det första som slår mig: hur passande är det inte att lägga just en sådan konferens på den grekiska ön Rhodos? Snacka om att symbolisera konferensens tema med en så pass traditionsenlig turistdestination som Rhodos som idag plågas hårt av den globala ekonomin så väl som de enorma inhemska problemen.

  När professor David Airey från University of Surrey, i sitt inledningsanförande ifrågasatte hur effektiva forsknings- och utbildningsansträngningarna i turismnäringen verkligen är, kändes det riktigt lovande – här får vi relevanta svar på viktiga frågor.

   Jag lovar att plocka ut godbitarna och ber att få återkomma.

 • Karen Browns värld

  Har ni hört talas om Karen Brown och hennes värld? I Sverige kanske hon är relativt okänd, men frågar man personer från de engelsktalande länderna blir nog svaret ett helt annat.

  Karen Brown har nämligen under 30 års tid publicerat resehandböcker med fokusering på genuina upplevelser, där själva hotellet eller maten som erbjuds ligger till grund för val av resrutt.

  Skaran av informationshungriga amerikaner och britter som sällat sig till Karen Browns värld har vuxit i takt med att enorma mängder böcker har sålts och unika resplaner har skapats.

  När jag lyssnade på Karen i St. Moritz framkom det tydligt att, även om vi nu förlitar oss mer på Internet än på resehandböcker, hennes rekommendationer förblir lika viktiga. Trots att hon själv var lite tveksam till Facebook och andra sociala medier hänger hennes värld med i utvecklingen.

  Eftersom mycket av det som Karen Brown och hennes företag letar efter finns i Sverige – kvalitet, tradition, vacker natur och orörd landsbyggd – kan det vara värt att kika in på hennes hemsida. Om inte annat kan det ge inspiration och kanske en möjlighet att bli en del av Karen Browns värld.