Finanskris och terrorism påverkar mindre än väntat

I en nyligen publicerad artikel från Cornell Hospitality Report (2011) visar det sig att effekterna av terrorattacken 2001 och finanskrisen, som kulminerade 2008, hade mindre effekt på hotellens nyckeltal än vad man kunde anta.

Författarna Enz, Kosová och Lomanno tar i sin studie hänsyn till alla faktorer när man beräknar sina resultat på data från nästan 35 000 hotell mellan 2000 och 2009. Därmed inkluderar man alltså både terrorattacken och finanskrisen som ofta framhålls som förödande för turismbranschen i allmänhet och hotellbranschen i synnerhet. Studien är visserligen baserad på den amerikanska hotellmarknaden, men en vågad gissning är att resultaten är giltiga för de flesta marknader.

Det visade sig att såväl 9/11 som finanskrisen orsakade variationer i beläggning, dagligt snittpris (ADR) och RevPAR, men att den förstnämnda hade en mer direkt och betydande effekt. Och om attackerna på World Trade Centre hade en direkt inverkan så visade det sig att finanskrisens effekter märktes något senare för att sedan stegvis öka.

Intressant är också att de exklusivare hotellen påverkades av kriserna mer direkt, men att dessa samtidigt återhämtade sig snabbare, efter bara cirka fyra månader. Samtidigt påverkades mellanklasshotellen betydligt mer av finanskrisen än av attacken i New York.

Sammanfattningsvis bevisar författarna att dessa typer av händelser påverkar turismbranschen kraftigt, men de ekonomiska effekterna är inte särskilt varaktiga, vilket kan vara skönt att känna till. Det händer ju en hel del nu för tiden…

Chansen finns också att vi får höra mer om detta, då jag ryktesvis har hört att en av författarna är på väg till Sverige för att presentera sin forskning.

blog comments powered by Disqus