Ämne Affärsutveckling

 • Rätt avtal vid outsourcing

  Anders Johansson Är du missnöjd med ditt inhyrda städ- eller diskbolag? En orsak till missnöjet är i de flesta fall att avtalet är felkonstruerat. Gör så här istället.

  Fokusera på resultatet istället för transaktionen

  Handla inte upp städ- eller disktjänster per timme. Vänd istället på perspektivet och försök hitta ett sätt att mäta resultatet. Skapa en gemensam vision för vad du vill uppnå i hotellet eller restaurangen och sätt ersättningen i relation till att de gemensamma målen uppnås.

  Fokusera på vad - inte hur

  Gå inte in i detalj på hur jobbet ska utföras. Det är leverantören som är experten och som ska göra jobbet. Det blir väldigt konstigt om du hyr in ett bolag och ändå lägger dig i hur jobbet ska utföras. Leverantören kommer inte heller att kunna driva förbättringsarbetet om du hela tiden vet bäst.

  Definiera mål och prestationer tydligt

  Du behöver ha klart för dig vilket resultat som är ett lyckat resultat. Ett exempel kan vara ökad gästnöjdhet kring hur välstädat hotellrummet är.

  Bygg en prismodell med rätt incitament

  Hur ska leverantören få betalt? För de första ska prissättningen vara transparent för att man ska kunna se vad som driver kostnaderna. Betalningen görs efter framgång och inte efter antal nedlagda timmar eller antal personer som varit involverade.

  Styr på att skapa insikt och inte bara översikt

  De flesta styr på detaljnivå framförallt när det uppstår fel. Ju mer man mäter och ju mer man styr på felen, desto större blir förtroendeklyftan mellan dig och leverantören. En bra styrning tar fasta på partnerskapet och inte bara på en av parterna. Se styrningen som en inkörningsprocess som ni gör tillsammans.

  Om du konstruerar avtalet med städ- och/eller diskbolaget bättre kommer du att bli nöjdare med både resultatet och samarbetet.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons