Ämne Agent Orange

 • Saknar bönder bondförnuft

  David Kallós När man odlar majs är insekten majsmott ett problem. Majsmotten finns även i Sverige, antagligen för att vi numera odlar en hel del majs här. 

  Majsmotten har kunnat bekämpas genom att bakterien "Bacillus thuringensis" framställer ett gift som angriper motten. Bacillen är en jordbakterie så det har varit billigt för exempelvis ekologiska odlare att på egenhand framställa preparatet, ungefär som när man gör nässelvatten.

  Den vanligaste genmodifierade majsen som är framställd och ägd av företaget Monsanto har fått gener från bacillen och framställer själv majsmott giftet. Om nu en massa majs innehåller bacillens gift kommer naturligtvis mängden av bekämpningsmedel mot majsmottet mång mång dubblas. Dessutom är de stora majsodlingarna monokulturer. Det odlas samma sak år efter år.

  Många har varnat för att GMO majsen skulle göra majsmottet resistent mot det enkla, billiga och ofarliga bekämpningmedlet. Och som vi nu kan läsa i flera tidningar bl. a. Sydsvenskan så har det nu skett.

  Så nu får det användes starkare och farligare gifter, och sådana tillverkar Monsanto också. Monsatos affärsmoral är sedan länge känd som tvivelaktig, det var det företaget som tillverkade giftet "Agent Orange" som USA under Vietnamkriget sprutade över skogarna i Indokina.

  Egentligen är det bara sorgligt att det som det varnades för med GMO majsen har hänt. Det var inte oväntat. Precis på samma sätt som det inte var underligt att kor blev sjuka och konstiga, galna kosjukan, av att äta foder som var framställt av självdöda kor.

  Och det är märkligt att bönder som ju menas vara ett kloka och förnuftiga ständigt faller för sådana här stolligheter.

  Vad lär det oss konsumenter då? Ja, vi skall kräva en ordentlig märkning och lagstiftning så  vi kan undvika att köpa GMO grödor och det skall även framgå om de ingått i foder till kycklingar, värphöns etc. Var kommer majsen i majskycklingen ifrån?

  Sedan skall vi inte falla för "närodlings" hysterin. Det viktiga är inte bara var en råvara kommer ifrån utan även hur den är odlad. Köp ekologiskt. Finns det en ekologisk produktion i din närhet så köp därifrån, men om bönderna i din närhet är giftspridare så köp inte deras grejor.

  Visst det är mycket att tänka på, men en del enkla regler, köp bara ekologisk mjölk och fil och helst juicen också. Det är en bra början. 

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons