Ämne Big data

 • Big data problems

  Anders Johansson Bland de hetaste ämnena som diskuteras i alla branscher och i samhället i stort är möjligheterna med det som kallas "big data".

  Tanken bakom begreppet ”Big Data” är att allt vi gör med våra datorer, plattor och smartphones avger digitala spår (data), som vi sedan kan använda och analysera. Big Data är kanske egentligen inte ett så bra begrepp eftersom många får uppfattningen att det alltid måste handla om enorma mängder data vilket är en missuppfattning. Datainsamling i sig är inget nytt – inte ens i hotellbranschen. Just i vår bransch har vi samlat och lagrat uppgifter sedan tusentals år tillbaka genom att gästerna fick skriva in sig i liggare för att myndigheterna skulle kunna hålla koll på var folk befann sig. Det som är nytt är de senaste tekniska framstegen. Framförallt har det blivit väldigt billigt att lagra data samtidigt som vår förmåga att analysera data har utvecklats. Saker och beteenden som har varit en del av vår vardag i årtionden som shopping, lyssna på musik, ta bilder och prata i telefon sker numera nästan alltid i en digital miljö och lämnar då spår av data efter sig.

  Redan nu och framförallt i framtiden (nära framtid) kommer all data som hotellet samlat genom åren att bli hotellets mest värdefulla tillgång. De flesta hotell inser inte värdet de sitter på och saknar dessutom kunskap om hur de ska använda denna värdefulla tillgång. Nyligen såg jag ett verkligt exempel på några matematikstudenter som analyserade ett hotells databas och kom snabbt fram till att hotellet kunde höja priset med x procent och flerfaldiga resultatet. Ju bättre kvalitet på den data som sparas i hotellens system, desto större blir möjligheterna att fatta rätt beslut för att öka intäkterna och resultatet.

  Just kvaliteten på all information som sparas i hotellens bokningssystem är det lite si och så med. Till och med maj i år redovisar Stockholms län 245 000 gästnätter som saknar land. Det är 5 % av alla gästnätter och hela 16 % av alla utländska gästnätter (hotellen borde ju ha koll på om gästen kommer från Sverige så okänt land är sannolikt inte Sverige). Dessutom har dessa gäster med okänt ursprung ökat med 22 % jämfört med samma period förra året.

  Insamlingen av alla gästnätter från hotell i hela Sverige blir "big data" och är ett viktigt underlag för analys och beslut om i vilka länder Sverige ska marknadsföra sig för att öka antal utländska besökare. Om hotellen lämnar felaktiga uppgifter blir analysen och besluten fel. Det finns risk för felsatsningar. De enda som inte har rätt att klaga på Visit Swedens eller destinationernas marknadsföringsbeslut är hotellen som har lämnat felaktig information.

  Avslutningsvis ett väldigt enkelt test som visar nivån på ditt hotells datakvalitet. Skriv ut en lista på de 100 senaste inkomna bokningarna. Gå manuellt igenom listan och markera alla bokningar som är 100 % korrekta (alla fält är ifyllda med rätt information (och rätt stavning) och bokningen är kopplad till rätt gäst och/eller företag). Räkna ihop alla bokningar som är 100 % rätt. Om det är 65 bokningar av de 100 bokningarna som är 100 % rätt är din datakvalitet 65 %. Hotellen i Stockholms län hade till och med maj i genomsnitt 95 % datakvalitet om alla andra uppgifter var korrekta (vilket är högst osannolikt) förutom gästens land. Jag gissar att de flesta hotell har en datakvalitet på mellan 65 % och 95 %. Det finns en uppenbar förbättringspotential. Kom ihåg att hotellets data snart blir värd mer än någon annan av hotellets tillgångar, så det kanske är värt att på allvar börja vårda sin värdefulla data.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons