Ämne Datavetenskap

 • Rätt data en avgörande konkurrensfaktor

  Anders Johansson Hotellbranschen har alltid varit snabba på att hoppa på nya trender och göra detta till en konkurrensfördel. Exemplen är många. Scandic var först i att hoppa på miljötrenden och började tidigt låta gästen sopsortera på hotellrummet. I början var detta möjligen en konkurrensfördel hos vissa målgrupper. Idag är miljövänligheten en självklarhet. Det var säkert några fristående hotell som hoppade på trenden wifi först och lät detta vara en konkurrensfördel. Idag överlever inte hotellet om de inte erbjuder gästerna gratis wifi. Det har funnits andra trender som kommit och gått. Något hotell var först med fax och några hade till och med en fax i de lite finare hotellrummen. Rökfritt hotell är också en trend som några av de stora megakedjorna införde för vissa hotellvarumärken och nu verkar rökfritt vara mer regel än undantag. Listan kan göras ännu längre. Poängen är att en långsiktig trend som förändrar grundservicen i hotellet bara kommer att vara en konkurrensfördel under en begränsad tid innan gästen ställer krav på att den här grundservicen ska finnas - annars är inte hotellet längre aktuellt vid valet av hotell.

  Är rätt data en avgörande konkurrensfaktor? Ja, tillgång på bra data är viktig och förmågan att analysera och dra slutsatser är en avgörande konkurrensfaktor. Kunskap inhämtad från dataanalys kommer att utgöra underlaget för hotellets strategi för att nå maximal lönsamhet över en längre tid. I det första skedet är det hotellet som behöver bra system samt medarbetare (analytiker) som kan tolka all data som samlas i ett hotell. Syftet är att hitta lönsammare intäkter genom en annan mix av målgrupper och kanaler för att skaffa bokningarna. I nästa skede kommer gästen att kräva att hotellet använder tillgänglig data för att skaffa sig kunskap om gästens behov och önskemål. De hotell som inte kan hålla koll på vad gästerna vill ha kommer att tappa gäster till andra hotell som har bättre koll på detta. Varför ska en gäst bo på ett hotell som inte har en aning om vem gästen är, vad hen har för behov och önskemål eller vilken relation gästen vill ha till hotellet? Gästen kommer att ställa högre krav på digitala tjänster, hotell- och restaurangprodukten samt personlig service i framtiden och det enda sättet för hotellen att hänga med i utvecklingen är att samla och analysera rätt data. Det är redan idag en avgörande konkurrensfaktor.

 • Hotelldirektörens våta dröm

  Anders Johansson På HSMAI ROC talade flera personer om datavetenskap och vad detta skulle kunna innebära för hotellen. Först ut var Kelly McGuire som är Vice President Advanced Analytics på hotellkedjan Wyndham.

  Datavetenskap är inte nytt men först nu finns kraftfulla datorer, algoritmer och kunskap för att fler ska kunna använda datavetenskap på ett mer praktiskt tillämpbart sätt. Hotell samlar väldigt mycket data tack vare att hotell bearbetar väldigt många transaktioner mellan gästen och hotellet. Datavetenskap finns i skärningspunkten mellan kunskap i matematik och statistik, viss skicklighet i ”hacking” (programmering) samt branschkunskap. Specialisterna som har dessa tre kunskaper är väldigt dyra så för många hotell är beslut som bygger på rätt data fortfarande en dröm. De stora kedjorna har numera personer med titlar som CDO (Chief Data Officer) som ansvarar för att data är korrekt, analyseras och görs tillgänglig för beslutsfattarna i organisationen.

  Kelly talade om maskininlärning som innebär att en dator kan lära sig att lösa problem. Många leverantörer av system för optimering och prissättning talar om att de bygger sina system på maskininlärning, men lösningen passar långt ifrån in på alla typer av problem. Det är snarare så att maskininlärning bara passar på väldigt specifika problem är en människa har svårt att se några mönster eller lösningar. System som baseras på maskininlärning är inte särskilt bra på att ge ett exakt svar, så söker ett hotell hjälp med prissättning är system baserade på maskininlärning inte särskilt bra.

  De vanligaste problemen inom revenue management och prissättning löser man med väl utformade rutiner och processer där människan får data sammanställd och pedagogiskt presenterad för att kunna fatta ett beslut. Ett exempel är prognoser som bäst utförs av en människa med stöd av ett system.

  Det hotell som kan dra nytta av all data som samlas in kommer att bli mer framgångsrikt. Ett sätt att starta är att fundera igenom följande fyra delar.

  Data. Vilken data ska samlas in och vilken kvalitet ska den hålla? Det berömda uttrycket ”skit in = skit ut” är högaktuellt. Beslut som fattas på felaktiga grunder blir helt enkelt fel. Det är synnerligen viktigt med disciplin på rutiner och processer i alla delar av verksamheten för att säkerställa hög datakvalitet.

  Beslut. Vilka beslut ska fattas? Här handlar det om att definiera hur data ska analyseras för att leda till beslut som innebär högre intäkter eller lägre kostnader. Handlar det om strategiska, taktiska eller operativa beslut?

  Presentation. Hur ska analys och underlag presenteras? Många arbetar fortfarande i Excel, men idag finns system som presenterar data bättre och mer pedagogiskt vilket torde leda till tidsbesparing och ökad förståelse samt leda till bättre beslut.

  Technologi. Vilka system finns på marknaden? Det finns numera några nya system på marknaden som samlar data på ett ställe, analyserar och presentera data pedagogiskt samt dokumenterar besluten för att över tid utveckla kunskapen i organisationen.

  Hotellens dröm är att ha ett system där data automatiskt samlas in från alla system och sparas på ett ställe, analyseras utifrån hotellets egna förutsättningar samt ger rekommendationer och förslag till beslut, men inte fattar några beslut utan överlåter detta till en människa. Detta skulle innebära en stor tidsbesparing för hotellen samt mer fokus på strategi och taktik än operativa uppgifter.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons