Ämne Distribution

 • Sista chansen att boka lägsta pris idag. Spara 1000 kr

  Anders Johansson Idag är det sista chansen att få boka-tidigt-priset på 3900 kr för att delta på Hotel Market Seminars den 14 januari 2014.

  Visste du att det hotell som ligger etta på sin destination på Tripadvisor får nästan dubbelt så många besökare som hotellet på plats nummer två? Hur du hamnar högt får du veta på Hotel Market Seminars.

  Jag vill att du som är ägare, hotelldirektör eller hotellchef personligen deltar på Hotel Market Seminars och att du tar med dig några av dina medarbetare inom revenue management, distribution och sociala media. 

  Konkurrensen om gästerna är idag mycket hårdare än tidigare på grund av många nya hotell, fler distributionskanaler, recensioner som når ut över hela världen och transparenta erbjudanden och priser. Distributionskostnader skjuter i höjden för alla hotell, även de med kunskap om den nya digitala världen.

  För att lyckas behålla eller öka hotellets vinst måste ditt team lära sig att bli ännu bättre på att navigera i den digitala världen.

  Hotel Market Seminars får du genom rundabordsdiskussioner tips om hur du kan hålla distributionskostnaderna i schack. Du får du lära dig mer om hur du ska använda möjligheterna med sociala media för att få fler gäster att välja ditt hotell samt lyssna på hur andra har lyckats få gästerna att skriva bra recensioner om hotellet. Du får träffa många av de leverantörer som just nu har de mest intressanta lösningarna för att maximera intäkterna i ett hotell. För aktuell information om program och talare följ Hotel Market Seminars på Facebook.

  Konkurrensen är knivskarp, distributionskostnaderna skenar och gästerna talar om hotellen i sociala media. Börja det nya året med att ge ditt team en kunskapsinjektion i att bli ännu bättre på att navigera i den digitala världen. Här är länken till mer information och anmälan till Hotel Market Seminars den 14 januari 2014.

  Jag hoppas att du vill delta och att du tar med dig dina medarbetare.

 • Rate Parity snart förbjudet?

  Anders Johansson Allt fler myndigheter runt om i Europa uttalar sig om att Rate Parity är skadligt för konkurrensen. Nu senast har den franska ”Granskningsnämnden för affärsmetoder” (fritt översatt) uttalat sig och begärt lagstiftning mot Rate Parity i Frankrike. Rate Parity ska inte längre få finnas i avtalen, vilket innebär att hotellen fritt kan sätta sina priser i olika distributionskanaler inklusive priserna på sin egen webbplats.

  Glädjen från hotellen över den här typen av uttalanden visar tydligt hur lite de flesta hotell förstår av OTA:ernas roll och affärsmodeller. Hotellen älskar att få bokningar från OTA:erna men verkar numera se det som en rättighet snarare än en affärsuppgörelse som måste vara bra för båda parter. Hotellen, särskilt hotell som inte tillhör kedjor, anklagar OTA:erna för höga provisioner och i övrigt oskäliga avtalsvillkor för att få vara med i bokningskanalen. Många, särskilt de som beklagar sig över höga provisioner, har aldrig räknat på vad det kostar att utveckla den egna webbplatsen och driva trafik dit och konvertera besökarna till bokare.

  För att en OTA ska kunna sälja hotellrum måste de se till att skaffa kunder antingen genom att de har ett starkt varumärke eller är skickliga på sökmarknadsföring. Därefter ska de lyckas övertyga kunden om att faktiskt göra bokningen genom att de optimerar informationen om hotellet, recensioner från andra användare och är skickliga på att konvertera besökare till bokare. Allt detta kostar mycket pengar. OTA:erna spenderar enorma summor på marknadsföring (t.ex. TV-reklam i Sverige) för att få kunder och på utveckling av smarta sätt att få kunderna att boka. En OTA har flera gånger så hög konverteringsgrad än hotellen själva. Många hotell beklagar sig också över att OTA:ernas stora resurser gör det svårt att konkurrera om att hamna högt i sökresultaten och att få bokningar till hotellens egna webbplatser.

  En av utmaningarna i relationen mellan OTA:erna och hotellen är att få av de fristående hotellen inser hur svårt och dyrt det är att driva försäljning till hotellets egen webbplats och numera även mobila webbplatser och via sociala media. De flesta hotell, även små hotell, har idag en egen webbplats som i bästa fall kan beskrivas som väldigt enkel och därför helt enkelt inte ger så många bokningar. Det är mer av en slump att bokningen råkade göras på den egna webbplatsen än att det skedde för att hotellet är skicklig på konvertering. De flesta hotell har inte ens försökt öka antalet bokningar via den egna webbplatsen men ändå lyckats få några bokningar. Det är därför många har uppfattningen att det inte kostar något att få bokningar via den egna webbplatsen. Bara det finns en webbplats, så kommer bokningarna av sig självt är den gängse uppfattningen. Verkligheten är en helt annan. Ingen kommer någonsin att veta om att hotellet har en webbplats om den inte marknadsförs på rätt sätt. Detta är absolut inte gratis varken i arbetstid eller pengar.

  För hotellkedjorna är bilden en helt annan. De ska övertyga fastighetsägare om att deras varumärke har ett värde och måste därför med stora resurser säkerställa en stark närvaro på Internet. De konkurrerar direkt och ofta framgångsrikt med OTA:erna om kunderna. Ofta har de stora hotellkedjorna lyckats förhandla fram mer fördelaktiga provisionssatser och andra villkor. Ett exempel är Scandics nytecknade avtal med Expedia.

  Hotell som inte tillhör kedjorna har helt enkelt färre alternativ. De saknar kunskap om att synas och sälja på Internet och de har sällan de finansiella resurser som krävs för att driva trafik och bokningar via den egna webbplatsen. De har heller inte någon möjlighet att påverka villkoren som OTA:erna ställer för att tillhandahålla distribution och i slutändan bokningar till hotellen. Alla dessa hotell som använder en eller flera OTA:er för att distribuera sina hotellrum har frivilligt ingått en affärsuppgörelse som innebar god marknadsföring samt en färdig och väl fungerande distributionskanal. Bokningarna lät inte vänta på sig och många små hotell har lyckats nå ut till marknader som de aldrig någonsin skulle ha kunnat nå på egen hand. Nu när bokningarna blivit allt fler börjar dock många beklaga sig över de höga avgifterna och hoppas att branschorganisationer eller myndigheter ska lyckas få ner bokningsavgifterna. Om inte OTA:erna kan fortsätta att tjäna pengar finns det en risk att de istället för att kontraktera alla hotell istället väljer att bli partners med några få stora kedjor. Utbudet skulle räcka mer än väl för OTA:ernas kunder. De stora volymerna skulle fortfarande ge tillräckliga intäkter och de stora besparingarna på att slippa hantera en mängd små hotell skulle göra att resultatet fortfarande är tillfredsställande.

  Det kanske är bäst att tänka sig för innan branschorganisationer och myndigheter med sina beslut riskerar att förstöra möjligheten för små och medelstora hotell att distribuera sina hotellrum på ett effektivt sätt över i stort sett hela världen. Om OTA:erna inte längre ser någon lönsamhet i att distribuera små och medelstora hotell kommer brist på konkurrens verkligen att skada konsumenten.

  Rate Parity och andra aktuella frågor kommer att diskuteras den 14 januari 2014 på Hotel Market Seminars. Det är ingen hemlighet att jag är en av arrangörerna av dagen för att jag tycker att branschen ska hålla sig uppdaterad inom distribution och sociala media. 

 • RevPAR upp i Stockholm och Göteborg

  Anders Johansson Med hjälp av färsk statistik från Benchmarking Alliance kommer här en analys av utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö under januari till augusti.

  Det går upp och ner i Stockholm. De fyra första månaderna 2013 hade en mycket svag utveckling jämfört med samma period året innan. RevPAR minskade med 2,3 procent till och med april. Maj och juni visade god tillväxt och efter juni hade RevPAR ökat med 2,3 procent sedan årets början. I juli fortsatte RevPAR att öka för att i augusti minska med knappt 4 procent jämfört med augusti förra året. Från årets början till och med augusti har RevPAR ökat med 1,3 procent till 824 kr. Stockholms revenue managers fortsätter att jobba mer på volym än pris. Beläggningen ökade med 1 procent medan snittpriset bara ökade med 0,2 procent. Antal sålda rum ökade med 2,8 % vilket är 63 000 fler sålda rum

  Starten på året i Göteborg följer ungefär samma mönster som i Stockholm. De fyra första månaderna hade en svag utveckling och RevPAR ökade med blygsamma 0,2 procent sedan årets början. Maj och juni ökade medan juli och augusti minskade rejält. Från årets början till och med augusti har RevPAR minskat med 0,6 procent till 623 kr. Göteborgs revenue managers har ökat volymen på bekostnad av priset. Beläggningen ökade med 1,1 procent medan snittpriset sjönk med 1,7 procent. Antal sålda rum ökade med 4,6 % vilket är 52 000 fler sålda rum

  De första månaderna i Malmö följer även de samma mönster. De fyra första månaderna hade en svag utveckling och RevPAR minskade med 3,6 procent sedan årets början. Maj var bra, juni dippade medan juli och augusti ökade igen. Från årets början till och med augusti har RevPAR ökat med 1,4 procent till 505 kr.  Malmös revenue managers har fokuserat på priset. Beläggningen har ökat med 0,2 procent och priset med 1,2 procent. Antal sålda rum ökade med 7,6 % vilket är 38 000 fler sålda rum.

  Det är intressant att notera skillnaden i RevPAR. Göteborg når 75 procent av Stockholms RevPAR och Malmö når 60 procent av Stockholms RevPar. Detta kanske kan förklaras med storlek, företagsstruktur, konferenser och destinationernas attraktionskraft. Skillnaderna i beläggning är dock mindre och skillnaderna i snittpris är större. Folk bor gärna på hotell i Göteborg och Malmö, men de målgrupper som städerna lockar är uppenbarligen mer priskänslig än Stockholms målgrupper. Finns det andra förklaringar? Kan revenue managers i Göteborg och Malmö förklara?

 • Expedia "köper" Travelocity

  Anders Johansson Travelocity, som ägs av Sabre - en av de fyra stora GDS:erna, har tecknat ett avtal med Expedia om att Expedia i princip ska sköta hela företaget utom marknadsföringen. Expedia tar hand om all teknologi från sökningar av resor och hotell till kontraktering av hotell och frågor från kunder som bokar. Travelocity blir enbart ett varumärket på Internet. De hotell som inte har avtal med Expedia kommer i framtiden inte att finnas med på Travelocity.

  Expedia har varit Travelocitys värsta konkurrent, men i takt med att konkurrensen har ökat de senaste åren har inte Travelocity lyckats hänga med i utvecklingen. Samarbetsavtalet med Expedia är ett sätt att kunna finnas kvar på marknaden till betydligt lägre driftskostnader och sannolikt delad risk. Istället för att fokusera på att utveckla och driva den tekniska plattformen kan Travelocity nu till 100 % fokusera på marknadsföring och kampanjer. Avtalet innebär också att Travelocity får tillgång till fler flygbolag och hotell via Expedia än Travelocity själva lyckats kontraktera.

  Expedia kommer att hantera alla provisioner från hotellen och sedan betala Travelocity en provision för de bokningar som kommer från Travelocitys webbplats.

  Konkurrensen mellan olika OTA:er har varit stenhård under första halvåret 2013. Priceline har annonserat aggresivt vilket lett till att Expedia tappat marknadsandelar. Expedias vinst sjönk med 32 % för andra kvartalet i år. Avtalet med Travelocity bedöms positivt av marknaden och Expedias aktiekurs steg i torsdags när avtalet blev känt.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons