Ämne EU

 • Brexit ger svensk turism kortsiktig uppgång

  Anders Johansson Oavsett hur britterna hade röstat är det några som vinner på resultatet och några andra som förlorar. Nu blev det ja till att lämna EU och det första som hände var att det brittiska pundet sjönk som en sten gentemot den amerikanska dollarn. Pundet har inte varit så lågt värderat gentemot den amerikanska dollarn sedan 1985. Den svenska kronan försvagades rejält mot alla stora valutor utom pundet som sjönk knappt fem procent gentemot kronan.

  En svagare svensk krona är bra för turismen. Det blir billigare för utländska turister (utom de från Storbritannien) att besöka Sverige och dyrare för svenskar att turista utomlands. Om den svenska kronan fortsätter att vara svag finns det goda förutsättningar att sommarturismen i Sverige blir riktigt bra.

  En svagare svensk krona gynnar också de svenska exportföretagen, så affärsresandet lär vara fortsatt starkt under hösten. Detta bäddar för att 2016 kommer att bli ännu ett starkt år för svensk turism.

  Fortsättning följer men snart har vi vant oss vid att det i framtiden blir lite svårare att locka britter till Sverige och för svenskar att besöka Storbritannien. Förändringarna kommer dock att gå så långsamt att vi efter ett antal år har anpassat oss till ett nytt läge som vi då i framtiden kommer att ta för givet.

  Långsiktigt är dock slutenhet, egoism, konflikt, utanförskap och gränser riktigt dåligt för turism som definitionsmässigt står för nyfikenhet, öppenhet, gemenskap och möjlighet att dela och utbyta erfarenheter med andra kulturer. Brexit kommer att innebära ett steg tillbaka för turismen.

 • I EU-valet röstar jag på...

  Anders Johansson Jag ska rösta i EU-valet. Det är min chans att påverka utvecklingen i Europa. Det är faktiskt min plikt att påverka i rätt riktning (efter mina ideal) istället för att bara vara en passiv åskådare och åka med oavsett vilket håll det bär iväg. Jag hoppas verkligen att alla som har rätt att rösta använder sig av den möjligheten. Det är också ett sätt att visa världen att de som kämpar för demokrati runt om i världen har något att fortsätta att kämpa för.

  Här är mina kriterier för att välja vem som får min röst i EU-valet.

  Positiv till EU

  Jag kommer att rösta på ett parti som i grund och botten är positivt inställt till EU. Sedan ett par år tillbaka arbetar jag i styrelser och som konsult i Sverige, Finland, Tyskland, Belgien och Tjeckien. Det känns som om EU har gjort mer för att förenkla regler än vad som gjorts i Sverige. Numera är det enklare att arbeta, utbyta erfarenheter, utbilda sig och för att inte tala om att resa inom EU. Det har blivit billigare att använda sin mobiltelefon på resan och till vissa länder räcker det med ID-kort istället för pass.

  Jo, jag har något att jämföra med. Jag har varit i Jugoslavien, Tjeckien och Östtyskland när järnridån fanns. Det var riktiga mardrömsresor som jag hoppas att ingen ska behöva uppleva i framtiden.

  De tre partier, dvs. Vänsterpartiet, Junilistan och Sverigedemokraterna, som inte är positiva till EU faller bort.

  Gemensamma beslut för hela Europas bästa

  Jag tror inte att vi i Sverige på egen hand löser våra miljöproblem. Genom vädersystemen blåser det in föroreningar från andra länder i Europa över Sverige som vi inte på egen hand kan påverka. Här måste vi samarbeta och sannolikt fatta svåra beslut för att på sikt stoppa och reparera de skador som tidigare generationer ej förstått att de förorsakat. Det gäller energi och miljö, matinnehåll och matproduktion samt regler kring innehåll och tillverkning av alla typer av produkter. Här är det viktigt att många länder samverkar för att uppnå ett gemensamt resultat.

  Ett annat område där vi behöver gemensamma regler eller egentligen färre regler är inom handel med varor och tjänster, fri rörlighet att studera, arbeta och bo samt förenklingar av regler för att starta och driva företag. Ytterligare ett område är att satsa på forskning och utveckling, bygga infrastruktur som underlättar människors vardag samt minska brottsligheten inom alla typer av brott.

  Jag gillar även Socialdemokraternas vilja att alla löntagare i Europa ska ha tillgång till arbetsrätt och kollektivavtal enligt svensk modell. Det svenska systemet är rena drömmen för arbetsgivaren jämfört med hur det är i t.ex. Belgien, Tyskland och Tjeckien. Där har löntagarna mycket mer långtgående rättigheter än i Sverige...

  Baksidan av gemensamma beslut innebär att EU helt enkelt bestämmer och ibland kanske detaljer i besluten inte faller Sverige eller något annat land i smaken. Det får vi leva med. Jag tycker inte att alla beslut som fattas i riksdagen, i min kommun, i företaget där jag arbetar, i föreningen där jag är medlem eller i andra sammanhang alltid stämmer överens med vad jag tycker just då. Ibland får jag anpassa mig och ibland får andra anpassa sig. Fördelen med beslut i EU är att väldigt många männniskor förhåller sig till samma regelverk. Då blir det mycket lättare att samverka och utvecklas. Långsiktigt vinner alla på detta. 

  De fyra partier, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Piratpartiet, som inte vill att EU ska bestämma särskilt mycket faller bort.

  Mänskliga rättigheter

  Alla människors lika värde är viktigt för mig. De kvarvarande partierna har alla röstat för att stärka människors lika värde inom EU. Jag får helt enkelt gräva lite djupare i de kvarvarande partiernas budskap för att hitta det parti och den kandidat som får min röst på söndag. Helt klart är dock att de partier som inte tror på EU eller på att EU kan skapa ett bra regelverk som underlättar för alla och stärker de mänskliga rättigheterna absolut inte får min röst.

  Fundera på vad som är viktigt för dig och gör din röst hörd. 

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons