Ämne Fackligt

 • Kortsiktiga vinster skadar branschen långsiktigt

  Anders Johansson I lördagsintervjun på Besöksliv med Ella Niia är det tydligt att HRF vill behålla den nuvarande momssatsen på 12  procent för den mat som konsumeras på restaurang. Det är bra att branschen - både arbetsgivare och fack - är överens om detta. Kanske ökar detta möjligheterna att påverka politikerna att inte göra några förändringar av momssatserna.

  Branschens stora problem både idag och den närmaste framtiden är och förblir synen på arbetskraften. Det är klart att facket talar i egen sak när de inte vill ha större lönespridning, fler heltider och mer kompetensutveckling. För facket handlar det om att de som arbetar i branschen ska kunna leva på sin lön, göra karriär och sedan kunna leva på sin pension. För arbetsgivarna ses fackets krav som orimliga i första hand för att de kostar för mycket pengar. Personalkostnaderna är redan på en alldeles för hög nivå för att få många verksamheter att gå runt.

  Vem har rätt? Båda har rätt. Det beror helt enkelt på tidsperspektivet.

  På kort sikt har arbetsgivaren rätt. En löneökning ökar personalkostnaden, fler heltider minskar flexibiliteten och mer kompetensutveckling kostar pengar. Bara negativa effekter på kort sikt. Lönsamheten minskar.

  På lång sikt har facket rätt. Kompetensutveckling leder till högre kvalitet på produkt och service, vilket i sin tur lockar fler gäster som är beredda att betala lite mer. Högre löner attraherar medarbetare med intresse för yrket och med rätt kompetens till branschen. Karriär- och utvecklingsmöjligheter gör att fler stannar i branschen. På lång sikt ökar intäkterna samtidigt som kostnaderna minskar tack vare högre kompetens och lägre personalomsättning.

  Parter med olika synsätt når sällan fram till de bästa lösningarna, så diskussionerna lär fortsätta.

 • Den utlovade tvisten

  Den stora amerikanska undersökningen (Maritz) som jag tidigare skrivit om visar på en koppling mellan en nöjd, tillfredsställd och delaktig personal och ett bra resultat för företaget - eftersom detta genomsyrar verksamheten och kommer gästerna tillgodo. Så långt är allt bra, för det blir lite av en situation där alla är vinnare.


  Men man kanske kan undra om det var någon grupp i undersökningen som var mindre nöjd än andra? Finns det någon del av personalen som uppvisar en större otillfredsställelse än andra med jobbet?


  Hör och häpna – de fackligt anslutna var betydligt mindre nöjda i mätningen inom samtliga områden utom när det gällde lön och löneförmåner! Faktum är att de fackligt anslutna uppvisade så lågt engagemang och förtroende att de åtminstone ansåg att de skulle ha bra betalt - det var allt som räknades!


   


  En skrämmande verklighet som minst sagt förbryllar. Borde inte engagemanget vara störst där? Borde inte möjligheten att påverka och vara delaktig utgöra en viktig del i själva medlemskapet?


   


  För den amerikanska branschen måste detta vara ett problem, eftersom strävan efter att minska gapet mellan företaget och personalen genom att bygga upp ett ömsesidigt förtroende onekligen försvåras med tanke på detta. Och just denna åtgärd som har visat sig inte bara öka arbetsmoralen utan även gästtillfredsställelsen och även resultatet. Hur tacklar man en sådan uppgift?

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons