Ämne Fisk

 • Fisk = infertilitet?

  Jag läste precis en artikel i Dagens Industri, om att matfisken kring Skånes kust håller på att försvinna. I en takt som överstiger de estimat som Länsstyrelsen ställt ut.


  Nyheten har plockats upp av i princip alla svenska medier i både tryck och på webb. Det verkar dock inte vara någon som kopplar detta i ett större perspektiv.


  Östersjön är idag i allvarliga problem. Det är övergött, nersmutsat med kemikalier och överfiskat. Både WWF och Naturskyddsföreningen har kampanjer inriktade mot Östersjön.


  Livsmedelsverket ställer ut rekommendationer till gravida och ammande kvinnor, och deras rekommendation är att inte äta Östersjöfisk oftare än 2-3 gånger per år! Vid konsumtion oftare än det risker barnet skador till följd av de höga halterna miljögifter som överförs från fisken till mamman.


  Trodde ni männen slapp dessa problem? Knappast! Männens fertilitet har enligt forskning droppat dryga 50% på lika måga år. Männen på 1960 talet sköt alltså dubbelt så skarpt som männen i min generation gör idag. Fortsätter trenden kommer genomsnittsmannen vara infertil inom min livstid.


  Hur ser lösningarna ut då? Jag återkommer till det i en framtida post.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons