Ämne Forskning

 • Bättre resultat för miljöcertifierade hotell

  Miljötänket blir allt viktigare – inte minst inom besöksnäringen. Det är nog något som de flesta är överens om. Däremot råder det delade meningar om vilka effekter en miljösatsning har på företagens ekonomiska resultat. Många hävdar till och med att en omfattande miljösatsning kan bidra negativt till företagets utveckling, bland annat med minskat förtroende från gästerna.


  Men nu finns det bevis på att så inte behöver vara fallet. En omfångsrik studie av 2 000 oberoende hotell i Spanien visar tydligt att de miljöcertifierade hotellen – i det här fallet ISO 14001 – uppvisade bättre omsättning och bättre resultat än de som inte var certifierade. Resultaten av studien som publicerades i Cornell Hospitality Report visar också att mest markant var skillnaden för strandnära hotell och hotell i de större städerna. Där rapporterade de certifierade hotellen inte bara bättre resultat utan faktiskt betydligt bättre resultat än hotell utan certifikat.


  Förutom att det givetvis är skönt att ha pålitliga resultat att hänvisa till är det också trevligt att kunna rapportera att miljömedvetenhet kan löna sig. Det vore betydligt tyngre att meddela ett omvänt resultat. Eftersom vi alla måste dra våra strån till stacken känns det lättare att få alla med om man faktiskt kan påvisa att det inte bara innebär ett renare samvete utan också en tjockare plånbok. Värt att tänka på inför kommande strategibeslut.

 • Kedja eller inte?

  Frågan om att tillhöra en kedja eller inte fortsätter att vara en het sådan i hotell- och restaurangbranschen – inte minst bland forskarna. Det är kanske inte så konstigt med tanke på den ökade konkurrensen som kräver bättre strategiska beslut – fattade utifrån bättre underlag. För det är trots allt så att man som en del i en kedja eller organisation får tillgång till en rad redan utvecklad och fungerande koncept avseende försäljning, marknadsföring, drift, kontroll och så vidare. Dessutom förbättras i många lägen finansieringsmöjligheterna. Trots det så väljer många oberoendet och fördelarna som det innebär – inte minst friheten och möjligheten att driva företaget som man själv vill.


  Frågan om vilket som är bäst debatteras häftigt och ett nytt bidrag från två Cornell-forskare, som publicerats i Cornell Hospitality Report bidrar med nya insikter.


  Studien, som gjorts i Storbritannien och som baserats på 104 nystartade hotell under en sexårsperiod, visade att en kedjeanslutning knappast var någon fördel. I stället lyckades de fristående hotellen uppnå bättre RevPAR ganska snabbt. De kedjeanslutna hotellens RevPAR utvecklades direkt fördelaktigare, men redan efter sex månader var de fristående hotellen i kapp, framför allt hotell med begränsat serviceutbud. De kedjeanslutna fullservicehotellen i studien fick generellt sett en bättre start, men fördelen varade bara under det första halvåret.


  Med andra ord klarade de hotell som valde att inte köpa mer eller mindre färdiga koncept minst lika bra som de anslutna.


  Så, där fick vi ännu mer information i frågan om vilket som är bäst. Med tanke på att resultaten varierar är det viktigaste nog att utgå från de egna målen och förutsättningarna och sedan läsa in sig ordentligt. För det är ju trots allt viktiga beslut, och sådana ska baseras på ett välgrundat underlag.

 • Lojaliteten viktigare än någonsin

  Varumärket är viktigt, så viktigt att 65 % av gästerna söker rum baserat först och främst på varumärket. Undersökningen som presenteras i Hotels Magazine och är baserad på 720 resenärer, visar också att män av någon anledning är mer varumärkestrogna än kvinnor. 70 % av männen sökte i första hand efter rätt kedjenamn jämfört med endast 59 % av kvinnorna. Samtidigt visar resultaten att kvinnorna i större utsträckning än männen surfar runt och försöker hitta de bästa priserna (41 % jämfört med 30 % bland männen) för att därefter boka rummen.


   


  Därmed kan eller får man inte underskatta varumärkets eller kedjans betydelse. Nära kopplat till detta är också vikten av lojalitetskort. Hela 45 % av affärsresenärerna i undersökningen, som gjordes i USA, ansåg att lojalitetsprogrammet var en avgörande faktor för valet av hotell.


  Medlemmarna i lojalitetsprogrammen uppvisade också en högre besöksfrekvens. Gästerna i undersökningen besökte ett hotell anslutet till den kedja i vilken gästen är medlem i genomsnitt 7,6 gånger jämfört med 3,2 gånger för icke-medlemmar.


  Inte nog med det, 86 % av innehavarna av lojalitetskort var helt nöjda med sin senaste vistelse. Motsvarande siffra för icke-medlemmar var 79 %.


   


  Lojalitet är som bekant viktigt, inte minst i dagens konkurrensutsatta värld och där spelar lojalitetskorten en avgörande roll. Det går inte att komma ifrån, även om många ibland ifrågasätter dess existens.

 • Bra restaurang allt viktigare

  Bloggkollegan Anders har helt rätt i sitt ifrågasättande av nyhetsvärdet i de artiklar som uttrycker tvivel om hotellbranschens prissättning nu och i framtiden. Detta har funnits med länge och kommer att fortsätta så framöver. Det är helt enkelt en del av strategisk hotelldrift och bör ses som en positiv faktor för alla, inte minst gästerna. Nu får man i allt större utsträckning betala för den upplevelse man vill ha och de tjänster man önskar.


  För det är ju upplevelsen som är viktig och att priset motsvarar den upplevelsen man får.


  Därför är det inte helt överraskande att en studie från konsultbolaget HVS visar att bra restauranger (som bidrar till helhetsupplevelsen) är en allt viktigare del av ett lyckat hotellkoncept. Den tiden är förbi när mediokra restauranger räcker för att skapa en bra hotellprodukt.


  Studien belyser främst det viktiga boutique-segmentet, som blir allt viktigare världen över, och betonar vikten av att inkludera riktigt bra restaurang- och barfaciliteter som blir en destination i sig. Det är här det finns möjligheter att skapa förutsättningar för lojala gäster som återkommer och sprider informationen.


  Personerna bakom studien tror att vi kommer att få se starkare kopplingar mellan den här typen av hotell och kreativa restauratörer. Förutom att restaurangerna ofta blir väldigt lönsamma blir det också ett enastående marknadsföringsverktyg för hotellet.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons