Ämne Funäsfjällen

  • Röros - Hållbar utveckling med kultur och arv i fokus

    Johan Bjelke I dagarna har Röros fått det prestigefyllda priset Best Destination av ansedda organisationen Responsible Tourism Awards. Denna lilla gruvstad där man under århundraden har brutit järnmalm och där 10 000-tals liv har gått till spillo under vidriga gruvförhållanden har lyckats behålla den genuina känslan i bygden. Man har genom svensken iver att bränna ner byn skapat brandväggar mellan husen redan på 1700-talet och nu har man en av de äldsta bäst bevarade trästäderna från denna tid (övriga trästäder i Skandinavien har under årens lopp brunnit ner med jämna mellanrum) och parallellt med detta behållit och förstärkt lokal kultur, seder och matkultur. Detta har även gett att UNESCO satt upp bygden på dess lista över världsarv. Personligen anser jag att det är “trevligt” och “intressant” att besöka Röros. Främst uppskattar jag deras “Potteri” där man kan se hur man tillverkar det karaktäristiska lergodset för staden. Kvalité, äkta och genuint.  Även ett fint muséeum över gruvdriften men där stannar det. Sen är det mest vackra tak, fasader och dörrar från 1600- och 1700 talet vilket man efter hand lär sig. Det som man lyckats med i Röros är att ta vara på sina naturliga styrkor och sin historia för att skapa en äkta upplevelse och hållbar utveckling av staden. Man har även lyckats att samlas inom destinationen med kvalitativa värdskapsprogram och produktutveckling som följer destinationens strategier.
    Osökt vandrar tanken till “grannkommunen”  och min nygamla bygd Härjedalen, Funäsfjällen med Ramundberget, Funäsdalen och Tänndalen med flera. Starka traditioner, stort kulturliv och där man lever parallellt med naturen; nära dess råvaror och djur. De stora upplevelserna finns alltid i det som är äkta och där det finns en naturlig bas som bygger på dess historia och traditioner. Man har lyckats att under de senast 40 åren samlas under en fungerande destination och nu finns det alla möjligheter att gå vidare och skapa spets. De som kommit absolut längst inom detta arbete inom Funäsfjällen är Ramundberget där man skapat en plats som inte liknar någon annan i Norden. Vid vägens ände finner man en pärla i dalgången med de stora fjällen som beskydd. Ramundberget har tagit till sig- och förlikats med sin historia om skidåkarna som kom till Britta och Agaton Norberg 1936, den naturliga snön, gästvänligheten, de stora viddernas fjäll. Man arbetar målmedvetet med att förtydliga och förstärka detta arv där familjen och maten står i centrum. Det är naturligt och äkta. Aldrig tidigare har begrepp “Håll e enkelt”, passat bättre. Kanske är det Funäsfjällen och Ramundberget som ståtar med Best Destination vid nästa års Responsible Travel Award. Både Destination Funäsfjällen och Ramundberget har alla förutsättningar att ta positionen som en av de främsta inom hållbar turism- och bygdutveckling i Norden.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons