Ämne Göteborg

 • 2013 blev till slut ett bra hotellår i Stockholm

  Anders Johansson Efter en tuff start på 2013 har hotellen i Stockholm klarat av helåret med en ökning i både beläggning och RevPAR. Jan-nov har RevPAR ökat med 2,0 % i Stockholm. Ökningen kommer att ligga kring 2 % för hela året. Hotellen är dock fortfarande bra på att hålla priserna nera och snittpriset har sjunkit med 0,3 % för jan-nov jämfört med samma period förra året. Beläggningen blev 73 % för jan-nov och denna nivå på beläggningen borde ge utrymme för en prishöjning. Utsikterna för nästa år är en fortsatt svag ökning av RevPAR.

  I Göteborg är det dock inte lika uppåt. RevPAR har för jan-nov minskat med 3,5 %. Minskningen beror både på en lägre beläggning och ett lägre pris. Antal nya hotellrum i Göteborg har ökat med 3,7 % vilket är en del av förklaringen till minskningen i RevPAR. Utsikterna för nästa år är att RevPAR fortsätter att minska i samma takt eller till och med något mer.

  I Malmö har RevPAR minskat med 1,2 %, vilket är väldigt lite med tanke på att antal tillgängliga rum har ökat med 7,5 %. Både beläggning och snittpris har sjukit. Utsikterna för nästa år är att RevPAR i Malmö ligger kvar på samma nivå som i år.

  Siffrorna för jan-nov kommer från Benchmarking Alliance och framtidsutsikterna är en bedömning från Pandox som presenterades på Pandox hotellmarknadsdag i slutet på november.

  Benchmarking Alliance har nästan 63 000 hotellrum runt om i Sverige och för dessa hotell har RevPAR minskat med 0,6 %. Beläggningen har minskat medan priset har ökat en aning. Utsikterna för nästa år varierar kraftigt mellan olika destinationer, så det är först i efterhand det är intressant att se om turismen i Sverige går upp eller ner.

  Benchmarking Alliance håller på att få igång benchmarking för möten/konferenser. De erbjuder anläggningarna att vara med gratis för att testa. Jag rekommenderar alla mötesanläggningar att delta i testerna och lära sig mer om benchmarking. Undersökningar visar att de företag som använder benchmarking för att jämföra sig med sina konkurrenter har högre intäkter och har därmed chans att bli mer framgångsika. Det är nytt med benchmarking inom möten/konferens, så det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen framöver.

  P.S. Jag har inga kopplingar till Benchmarking Alliance förutom att de förser mig med marknadsdata till blogginläggen.

 • RevPAR upp i Stockholm och Göteborg

  Anders Johansson Med hjälp av färsk statistik från Benchmarking Alliance kommer här en analys av utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö under januari till augusti.

  Det går upp och ner i Stockholm. De fyra första månaderna 2013 hade en mycket svag utveckling jämfört med samma period året innan. RevPAR minskade med 2,3 procent till och med april. Maj och juni visade god tillväxt och efter juni hade RevPAR ökat med 2,3 procent sedan årets början. I juli fortsatte RevPAR att öka för att i augusti minska med knappt 4 procent jämfört med augusti förra året. Från årets början till och med augusti har RevPAR ökat med 1,3 procent till 824 kr. Stockholms revenue managers fortsätter att jobba mer på volym än pris. Beläggningen ökade med 1 procent medan snittpriset bara ökade med 0,2 procent. Antal sålda rum ökade med 2,8 % vilket är 63 000 fler sålda rum

  Starten på året i Göteborg följer ungefär samma mönster som i Stockholm. De fyra första månaderna hade en svag utveckling och RevPAR ökade med blygsamma 0,2 procent sedan årets början. Maj och juni ökade medan juli och augusti minskade rejält. Från årets början till och med augusti har RevPAR minskat med 0,6 procent till 623 kr. Göteborgs revenue managers har ökat volymen på bekostnad av priset. Beläggningen ökade med 1,1 procent medan snittpriset sjönk med 1,7 procent. Antal sålda rum ökade med 4,6 % vilket är 52 000 fler sålda rum

  De första månaderna i Malmö följer även de samma mönster. De fyra första månaderna hade en svag utveckling och RevPAR minskade med 3,6 procent sedan årets början. Maj var bra, juni dippade medan juli och augusti ökade igen. Från årets början till och med augusti har RevPAR ökat med 1,4 procent till 505 kr.  Malmös revenue managers har fokuserat på priset. Beläggningen har ökat med 0,2 procent och priset med 1,2 procent. Antal sålda rum ökade med 7,6 % vilket är 38 000 fler sålda rum.

  Det är intressant att notera skillnaden i RevPAR. Göteborg når 75 procent av Stockholms RevPAR och Malmö når 60 procent av Stockholms RevPar. Detta kanske kan förklaras med storlek, företagsstruktur, konferenser och destinationernas attraktionskraft. Skillnaderna i beläggning är dock mindre och skillnaderna i snittpris är större. Folk bor gärna på hotell i Göteborg och Malmö, men de målgrupper som städerna lockar är uppenbarligen mer priskänslig än Stockholms målgrupper. Finns det andra förklaringar? Kan revenue managers i Göteborg och Malmö förklara?

 • Göteborg slår Stockholm

  Anders Johansson Utbudet av hotellrum ökade både i Göteborg och Stockholm med knappt 8 procent i juli i år jämfört med juli förra året. I Göteborg har hotellen ökat något medan hotellen i Stockholm har tappat rejält. Siffrorna baseras på uppgifter från Benchmarking Alliance där de flesta hotellen i de båda städerna ingår. Först lite fakta.

  I Göteborg såldes det knappt 5 procent fler hotellrum under juli jämfört med förra året. Tillväxten i utbudet var större än tillväxten i efterfrågan och då sjunker beläggningen. Beläggningen blev nästan 84 %. Snittpriset ökade med knappt 5 procent till 1023 kr. RevPAR ökade med lite drygt 2 procent. Juli 2012 blev hyfsad för Göteborgshotellen.

  I Stockholm såldes det något färre hotellrum än i juli förra året. Beläggningen minskade med knappt 8 procent till strax över 70 %. Snittpriset minskade med drygt 8 procent till 883 kr. RevPAR minskade med drygt 15 procent. Juli 2012 blev en katastrofmånad för Stockholmshotellen.

  Göteborgs beläggning är 20 procent högre (14 procentenheter), snittpris är 16 procent högre (140 kr) och RevPAR är 37 procent högre än i Stockholm. Göteborg hade även förra året en betydligt bättre juli än Stockholm. Det är en imponerande prestation av Göteborgshotellen.

  Finns det några förklaringar till framgången i just juli månad för Göteborg?

  Nya Hotel Post i Göteborg har sannolikt bidragit till fler sålda hotellrum och ett högre snittpris. Stora hotell har generellt högre beläggning än små hotell och ett hotell med bra klass drar också upp snittpriset på orten. I Stockholm diskuteras det mest att få in fler lågprishotell och under våren öppnade Omena med 234 hotellrum. Nu är det sannolikt inte hotellutbudet som betyder mest för att lyckas. Både Göteborg och Stockholm har ett tillräckligt bra hotellutbud.

  Göteborg har en tydlig, fokuserad och långsiktig strategi för besöksnäringen och har blivit särskilt framgångsrika under sommaren med bl.a. ungdomsturneringar, konserter och festivaler. Göteborg gjorde rätt analys när de inventerade vilka attraktioner de hade och sedan började bearbeta målgrupper för dessa attraktioner. Satsningen på turneringar för ungdomar ger fler besökare till Liseberg och sannolik därför väldigt nöjda unga gäster i Göteborg. Göteborgarna är proaktiva, samarbetar och driver turistfrågorna framåt. Skolexempel på hur en destination kan bli framgångsrik.

  I Stockholm har det hittills fungerat bra utan strategi - kanske för att efterfrågan växer och marknaden är mer än dubbelt så stor som i Göteborg. Stockholm har haft en fantastisk utveckling de senaste tio åren. Stockholms ledning är sannolikt just därför sedan några år tillbaka välvilligt inställda till besöksnäringen. Dessvärre finns det inte någon väl formulerad strategi och därför blir Stockholm istället opportunistiskt reaktiva när något stort event finns i sikte. En annan förklaring är att stadens storlek gör att stadens olika verksamheter och besöksnäringen har fullt upp med sig själva och hinner inte tänka på helheten och samarbeta i den utsträckning som skulle vara önskvärt. Stockholms besöksnäring har nu dock  insett att det behövs en tydligt strategi och har därför påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för de kommande tio åren. Den kanske leder till att Stockholm på sikt lyckas lika bra som Göteborg med sommarmånaden juli.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons