Ämne HSMAI

 • Nu blir hotellen lurade igen

  Anders Johansson Efter tredje dagen fullmatad med seminarier och diskussioner med utställare på HITEC och HSMAI ROC i Toronto är det dags att summera vad som händer inom hotellteknologi och revenue management.

  Besöksnäringen ligger långt efter andra branscher i digitalisering och håller än en gång på att bli lurade. Först blev hotellen lurade av telecombolagen som installerade wifi gratis mot att gästen betalade direkt till telecombolaget. Utvecklingen gick så snabbt att avtalen plötsligt var extremt dyra och dåliga. Lurade. Sedan kom OTAerna som ville ha nettopriser, vilket hotellen uppfattade som gratis. Rejält lurade den här gången, vilket visar sig först nu. Det stora samtalsämnet inom teknologi just nu är artificiell intelligens och röststyrning, t.ex. Siri från Apple, Bixby från Samsung, Google assistant, Watson från IBM och Alexa från Amazon. Flera utställare har redan lösningar för hur man talar med hotellrummet eller med andra system som används i ett hotell. Köp inte några röststyrda system! Teknologin är inte tillräckligt väl utvecklad än oavsett vad leverantören säger samtidigt som alla tävlar om vem som ska ta hem spelet om röststyrning.

  En föreläsare gav svaret på varför så många hotell har svårt att hänga med i utvecklingen. "Hotelldirektören föddes inte i den digitala världen". Det finns säkert några hotelldirektörer som hänger med, men inte majoriteten. Förändringarna de närmaste åren kommer att vara större än de senaste tio åren. Det är nu det gäller att gå i pension eller att hänga med in i framtiden.

  Det talas mycket om "Big data", dvs. hur ett hotell ska kunna använda all data de samlar i sina system. Det finns bra system som hjälper till att analysera data så att hotellen kan fatta bättre beslut som i sin tur ökar lönsamheten. Fokus flyttas från att maximera bruttointäkterna till nettointäkterna (efter kostnaden för att skaffa intäkterna). För att lyckas få ut rätt information krävs kompetens inom datavetenskap, analys och programmering eller att hotellet hittar en leverantör som har rätt kompetens. Oavsett om hotellet gör detta i egen regi eller med en systemleverantör så räkna med att kostnaden är hög. Den höga kostnaden beror på att det krävs specialistkompetens och rätt data. Marriott berättade att de i en beslutsmodell som de byggde i egen regi behövde köpa data för nästan en miljon kronor.

  Det finns inga billiga lösningar som fungerar, men det finns gott om nystartade bolag som tror att de har hittat rätt formel för att sätta priset på hotellrummet. Ett av PMS-företagen arbetade med att integrera 20 nya startups som alla håller på med prisoptimering. Publiken i ett seminarium fick frågan om hur ofta de ändrar sina priser. Om de bara accepterar revenuesystemets rekommendation gör de inte sitt jobb menade föreläsaren. Varje revenue manager ska genomföra hotellets strategi och ändra priserna enligt strategin minst en gång per dag för minst 90 dagar framåt i tiden. Hotellen ändrar sina priser alldeles för sällan och gör dessutom fel när de bara följer efter sina konkurrenters prisändringar. Här har hotellen mycket kvar att lära.

  Om hotellen ska lyckas parera de allt högre kostnaderna för att skaffa bokningarna måste de ändra fokus till intäkten efter avdrag för kostnaden för att få bokningen. Det börjar med att ta reda på vad kostnaden för att få bokningen är vilken är betydligt mer komplicerat än att bara titta på fakturorna. Nästa steg är analys för att hitta en intäkter som leder till högre resultat. De hotell som inte ändrar fokus kommer att få se sin lönsamhet urholkas än mer de närmaste åren. 

 • Perra Pettersson bland Europas top minds

  Anders Johansson Förra veckan i samband med HSMAI ROC i Amsterdam utsåg HSMAI de 20 personer i Europa som bidragit mest under 2016 till marknadsföring, försäljning och revenue management i Besöksnäringen. Vi i Sverige ska känna oss stolta för att Perra Pettersson från Benchmarking Alliance är en av de 20 personerna. Stort grattis och ett stort tack till Perra som länge konsekvent predikat och drivit frågor kring benchmarking för att göra branschen mer professionell. Besöksnäringen är inte snabb att ta till sig nya idéer, så jag är säker på att Perra och hans gäng från tid till annan har fått kämpa hårt för att bygga upp Benchmarking Alliance i Norden och Baltikum.

  Benchmarking är numera en grundbult inom marknadsstrategi, positionering och revenue management i besöksnäringen. Det finns fortfarande möjligheter att utveckla benchmarking inom fler områden inom ett hotell och även inom konferens, camping och andra delar av besöksnäringen. De som ännu inte använder sig av benchmarking för att hitta rätt strategier har mycket svårare att hitta vägar till framgång. Undersökningar visar att de hotell som använder benchmarking blir mer framgångsrika på marknaden. Anledningen är i första hand att dessa hotell har betydligt bättre förståelse för marknaden än de som bara befinner sig i sin egen lilla bubbla.

  Bilden visar ett glatt gäng med riktigt smarta personer inom besöksnäringen i Europa.

 • HITEC kommer till Amsterdam 2017

  Anders Johansson HITEC kommer till Europa 2017 och kommer att hållas i Amsterdam 28-30 mars 2017 tillsammans med HSMAI ROC. Samarbetet mellan HFTP (Hotel Financial and Technology Professionals) och HSMAI annonserades på årets HITEC/HSMAI ROC i New Orleans förra veckan. Alla som arbetar med hotellteknologi i någon form (gästteknologi, infrastruktur och system för att sköta verksamheten) samt alla som arbetar med försäljning, marknadsföring och revenue management ska redan nu boka in 28-30 mars 2017 i sina kalendrar. HITEC kommer att ha ca 60 utställare och dessa platser är redan uppbokade. HSMAI ROC kommer sannolikt att ha ytterligare några företag/uställare som sponsorer.

  Både HITEC och HSMAI ROC innehåller keynote speakers och en mängd seminarier om aktuella ämnen om hur hotellen kan stärka sin position på marknaden samt öka sin lönsamhet.

  Mer information om HITEC finns här

  Mer information om HSMAI Europe finns här

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons