Ämne Hotell

 • Airbnb påverkar inte hotellen

  Anders Johansson Airbnb har släppt data för sex amerikanska och sju internationella hotellmarknader till Hotel News Now som har analyserat om och i så fall hur Aribnb har påverkat hotellens möjligheter till beläggningen och snittpriser. Slutsatsen är att Airbnb inte har påverkat hotellens möjligheter. Analysen fortsätter och en fullständig rapport väntas inom några månader.

  Det visar sig att Airbnb inte har påverkat hotellen att ta ut maxpriser när efterfrågan är väldigt hög. Det är snarare så att även Airbnb kan ta ut maxpriser då hotellen redan är fulla och då Airbnb är den enda kvarvarande möjligheten att hitta boende för de som ska resa till de analyserade destinationerna.

  Hotell över hela världen har protesterat kraftigt mot Airbnb och hävdat att konkurrensen inte sker på lika villkor och att Airbnb därför stjäl affärer från hotellen. Hotellen hade den här gången fel. Airbnb har inte påverkat hotellens möjligheter och ta bra betalt när det råder överefterfrågan. Snittpriset på dessa dagar har varit 35 % över normaldagarna och detta är den historisk största skillnaden någonsin så länge STR har samlat in data. Analysen visar att hotellen passar på att ta rejält betalt av konsumenten när de kan - precis som hotellen alltid har gjort.

  Till allas glädje (utom de som inte gör rätt för sig) har nu Skatteverket börjat granska hur de som hyr ut sin bostad deklarerar sina inkomster. Samtliga inkomster ska tas upp till beskattning. Alla får göra ett avdrag på 40 000 kr per år och överskjutande belopp ska beskattas som inkomst av kapital, dvs. med 30 %. I Sverige är det med andra ord väldigt förmånligt att kunna hyra ut sin bostad, dels för det höga fribeloppet på 40 000 kr och att uthyrningen beskattas som inkomst av kapital. Trots dessa förmånliga skatteregler har Skatteverket i sina granskningar upptäckt personer som inte har gjort rätt för sig. Det vore bra om Skatteverket kunde få Airbnb att skicka uppgift om vilka de har betalat ut pengar till i form av inkomstuppgift precis som banken skickar information till Skatteverket om räntor.

  Ska hotellen fortsätta att driva hets mot Airbnb eller är det dags att ägna tiden till att sköta sin egen verksamhet lite bättre och därmed locka gästerna till hotellen istället?

 • Google allt starkare på resor

  Anders Johansson Det har länge spekulerats i om Google kommer att ta steget att bli en fulländad OTA. Många i hotellbranschen är övertygade om att Google i framtiden kommer att kontrollera rese- och hotellbokningar. Personligen tror jag inte detta. Varför skulle Google ge sig in i just resor och hotell när de inte har gett sig in i andra branscher. Google säljer inte böcker eller datorer, så varför skulle de ge sig in i just vår bransch. Dessutom tror jag inte att Google skulle vilja äventyra de ca 3,8 miljarder USD (ca 32 miljarder kronor) i annonsintäkter från bl.a. Booking och Expedia.

  I slutet på september höll mediabolaget Skift en stor konferens om resor i New York. Oliver Heckman som ansvarar för Googles resesatsningar sa på konferensen att Google vill förse användarna med den bästa tänkbara informationen om resor, flyg och hotell. Google vill hjälpa användaren att hitta rätt resa, flyg och hotell genom att bygga reseupplevelser, kvalificera den potentiella kunden/gästen och sedan skicka den vidare till någon annan som genomför själva bokningen.

  Ett exempel är Google Trips som lanserades i förra veckan. Appen kan laddas ner till mobilen. Just nu ger användarna Google Trips app betyget 4,2, vilket är ett generellt bra betyg. Planen är att vidareutveckla appen med nya funktioner för att öka användandet från de idag 500 000 nerladdningarna.

  Google blir allt duktigare på att förse resenärer med rätt information. Du som har ett hotell måste säkerställa att dina uppgifter är korrekta och att du håller dem uppdaterade. Om du inte är registrerad användare hos Google är det dags att göra detta och förbättre informationen om din anläggning omgående.

 • Hotellen missar stora värden

  Anders Johansson Det finns få branscher som har så stora möjligheter att samla information om sina gäster (kunder) som hotellbranschen. Varje gäst skapar en mängd transaktioner i hotellens datasystem som kan analyseras för att bättre förstå gästens behov, beteenden och betalningsvilja. Den analysen ligger till grund för en effektiv marknadsföring för att få gästerna att återkomma samt för att skaffa nya gäster med liknande behov, beteenden och betalningsvilja. Hotellens information om gästerna blir efter några års samlande en ovärdelig källa med information. Detta är en början på det som på teknologispråk är trenden"Big data". Genom att analysera stora datamängder kan företag numera upptäcka nya mönster som de tidigare inte kunde se och därmed öppnas en ny värld av kunskap om hur man på bästa sätt ska fördela sin marknads- och säljbudget för att maximera intäkterna.

  MEN...

  De flesta hotell har ingen ordning alls i sina system. Senast idag talade jag med ett stort välkänt hotell som ville göra en kampanj genom att skicka ett elektroniskt nyhetsbrev till alla sina tidigare gäster. Det visade sig att bara 15 % av gästernas e-postadresser fanns registrerade i hotellsystemet. Det kanske är värt att göra utskicket ändå, men det borde ha funnits e-postadresser till minst 80 % av gästerna just i det här hotellet som har få grupper.

  Om hotellet har hög kvalitet på sin data i sina system, dvs. att alla uppgifter är inlagda, uppgifterna är korrekta, de är tillgängliga för t.ex. ett utskick och de är aktuella, dvs. nyligen uppdaterade, så har hotellet ett högt värde på sin data. Detta värde kanske till och med är högre än någon annan enskild del i hotellet.

  Låt oss göra en jämförelse över tiden. En gång i tiden var de stora bokningssystemen (GDS) som startades av flygbolagen mer värda på börsen än flygbolagen. Idag är OTA:erna mer värda på börsen än de stora megahotellkedjorna. Vad finns i GDS:erna och vad finns i OTA:ernas system? Svaret är att det enda som finns i systemen som har något värde är uppgifterna om bokningarna som i sin tur är uppgifter om resenärerna eller gästerna. All denna information används för att skaffa ännu fler kunder och bokningar. Det är så man utvecklar sin affär och sina intäkter oavsett bransch.

  För mig är det helt ofattbart att hotellen inte tycker att det är viktigt att samla in rätt information om sina gäster och att säkerställa att allt lagras i hotellens system på ett korrekt sätt. Det kanske är så att hotellens ledningar inte har förmåga att leda sina medarbetare till att utföra sina arbetsuppgifter korrekt och till rätt kvalitet. 

 • Nytt evenemang för hotell

  Anders Johansson Nästa år, närmare bestämt, onsdag den 11 januari 2017 flyttar Hotel Market Seminars till Stockholm Waterfront Congress Centre för att samarbeta med ett nytt evenemang, Lounge Event, för beslutsfattare inom hotell och mötesanläggningar.

  Annemarie Gubanski och jag har arrangerat Hotel Market Seminars i tre år. Varje år har antal deltagare ökat och i januari i år träffades 260 personer på Courtyard by Marriott för att lyssna på intressanta talare, utbyta erfarenheter med kollegor i branschen samt titta på nya lösningar från branschens leverantörer. Hotel Market Seminars är Nordens årliga evenemang med fokus på hotellets intäkter och lockar  personer verksamma inom marknadsföring, försäljning och revenue management inklusive VD/ägare och ledningsgrupper.

  GastroNord är mest för restauranger och TUR är mest för marknadsföring och försäljning. Det har saknats en mötesplats för alla personer som är verksamma inom hotell. Därför startas Lounge Event som pågår både onsdag den 11 januari och torsdag 12 januari 2017. Målgruppen är beslutsfattare på olika nivåer som kommer att få träffa ett brett spektrum av leverantörer och lyssna på korta intressanta seminarier.

  Temat för nästa års Hotel Market Seminars är "med högre digitalt IQ ökar RevPAR". Många hotell har ett stort behov av att lära sig mer om hur de i den digitala världen attraherar fler gäster att boka i den mest kostnadseffektiva kanalen för hotellen. I den digitala världen handlar det också om att vara tillgänglig för gästen och göra det enkelt för gästen att rekommendera hotellet. Det är en djungel där ute och vi hoppas kunna bringa klarhet som leder till högre RevPAR för deltagarnas hotell.

  Just nu håller vi på att sätta ihop programmet och lägga upp samarbetet mellan Hotel Market Seminars och Lounge Event. Vi kommer att kunna bjuda på ett ännu bättre program och ännu fler utställare i januari 2017 än tidigare år.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons