Ämne Hotell

 • Hotellen missar stora värden

  Anders Johansson Det finns få branscher som har så stora möjligheter att samla information om sina gäster (kunder) som hotellbranschen. Varje gäst skapar en mängd transaktioner i hotellens datasystem som kan analyseras för att bättre förstå gästens behov, beteenden och betalningsvilja. Den analysen ligger till grund för en effektiv marknadsföring för att få gästerna att återkomma samt för att skaffa nya gäster med liknande behov, beteenden och betalningsvilja. Hotellens information om gästerna blir efter några års samlande en ovärdelig källa med information. Detta är en början på det som på teknologispråk är trenden"Big data". Genom att analysera stora datamängder kan företag numera upptäcka nya mönster som de tidigare inte kunde se och därmed öppnas en ny värld av kunskap om hur man på bästa sätt ska fördela sin marknads- och säljbudget för att maximera intäkterna.

  MEN...

  De flesta hotell har ingen ordning alls i sina system. Senast idag talade jag med ett stort välkänt hotell som ville göra en kampanj genom att skicka ett elektroniskt nyhetsbrev till alla sina tidigare gäster. Det visade sig att bara 15 % av gästernas e-postadresser fanns registrerade i hotellsystemet. Det kanske är värt att göra utskicket ändå, men det borde ha funnits e-postadresser till minst 80 % av gästerna just i det här hotellet som har få grupper.

  Om hotellet har hög kvalitet på sin data i sina system, dvs. att alla uppgifter är inlagda, uppgifterna är korrekta, de är tillgängliga för t.ex. ett utskick och de är aktuella, dvs. nyligen uppdaterade, så har hotellet ett högt värde på sin data. Detta värde kanske till och med är högre än någon annan enskild del i hotellet.

  Låt oss göra en jämförelse över tiden. En gång i tiden var de stora bokningssystemen (GDS) som startades av flygbolagen mer värda på börsen än flygbolagen. Idag är OTA:erna mer värda på börsen än de stora megahotellkedjorna. Vad finns i GDS:erna och vad finns i OTA:ernas system? Svaret är att det enda som finns i systemen som har något värde är uppgifterna om bokningarna som i sin tur är uppgifter om resenärerna eller gästerna. All denna information används för att skaffa ännu fler kunder och bokningar. Det är så man utvecklar sin affär och sina intäkter oavsett bransch.

  För mig är det helt ofattbart att hotellen inte tycker att det är viktigt att samla in rätt information om sina gäster och att säkerställa att allt lagras i hotellens system på ett korrekt sätt. Det kanske är så att hotellens ledningar inte har förmåga att leda sina medarbetare till att utföra sina arbetsuppgifter korrekt och till rätt kvalitet. 

 • Nytt evenemang för hotell

  Anders Johansson Nästa år, närmare bestämt, onsdag den 11 januari 2017 flyttar Hotel Market Seminars till Stockholm Waterfront Congress Centre för att samarbeta med ett nytt evenemang, Lounge Event, för beslutsfattare inom hotell och mötesanläggningar.

  Annemarie Gubanski och jag har arrangerat Hotel Market Seminars i tre år. Varje år har antal deltagare ökat och i januari i år träffades 260 personer på Courtyard by Marriott för att lyssna på intressanta talare, utbyta erfarenheter med kollegor i branschen samt titta på nya lösningar från branschens leverantörer. Hotel Market Seminars är Nordens årliga evenemang med fokus på hotellets intäkter och lockar  personer verksamma inom marknadsföring, försäljning och revenue management inklusive VD/ägare och ledningsgrupper.

  GastroNord är mest för restauranger och TUR är mest för marknadsföring och försäljning. Det har saknats en mötesplats för alla personer som är verksamma inom hotell. Därför startas Lounge Event som pågår både onsdag den 11 januari och torsdag 12 januari 2017. Målgruppen är beslutsfattare på olika nivåer som kommer att få träffa ett brett spektrum av leverantörer och lyssna på korta intressanta seminarier.

  Temat för nästa års Hotel Market Seminars är "med högre digitalt IQ ökar RevPAR". Många hotell har ett stort behov av att lära sig mer om hur de i den digitala världen attraherar fler gäster att boka i den mest kostnadseffektiva kanalen för hotellen. I den digitala världen handlar det också om att vara tillgänglig för gästen och göra det enkelt för gästen att rekommendera hotellet. Det är en djungel där ute och vi hoppas kunna bringa klarhet som leder till högre RevPAR för deltagarnas hotell.

  Just nu håller vi på att sätta ihop programmet och lägga upp samarbetet mellan Hotel Market Seminars och Lounge Event. Vi kommer att kunna bjuda på ett ännu bättre program och ännu fler utställare i januari 2017 än tidigare år.

 • Millennials blir redan 2017 världens mest köpstarka målgrupp

  Anders Johansson Millennials, dvs personer som är födda i början av 1980-talet och i början av 2000-talet (15-35 år gamla) förväntas bli de som från 2020 har högst konsumtion av alla åldersgrupper. Tidigare talades det om i besöksnäringen att baby boomers (unga pensionärer) var de som hade högst konsumtion.

  På ITB presenterade Sabre nya undersökningar som visar att millennials redan 2017 blir den åldersgrupp som kommer att stå för den största konsumtionen inom besöksnäringen. Undersökningen bygger på en analys av 20 miljoner bokningar i hotellens egna bokningsmotorer. Det är dock skillnader mellan millennials i Europa och Nordamerika. I Nordamerika svarar millennials för hälften av trafiken till hotellens webbplatser och för 35 % av bokningarna. I Europa står millennials för en lägre andel av trafiken, men står för 25-32 % av bokningarna. Slutsatsen är att millennials i Europa är lite mindre priskänsliga och/eller är lite mer effektiva när det bokar hotell. I båda fallen spenderar millennials betydligt kortare tid på webbplatsen vilket tyder på att de vet hur man navigerar och genomför en bokning.

  En annan reflektion som görs på Sabre är att millennials förstår åldersbaserad prissättning. De har lärt sig detta via Tinder (dating) som tar mer betalt av äldre personer (som i det här fallet är de som är äldre än 28 år). Millennials är också vana vid att ha fått betala mindre när de har varit studerande eller klarat åldersgränsen för t.ex resor som har priser med åldersrestriktioner.

  Millennials kommer också att ställa högre krav på förenklade rutiner på hotellen. Börja fundera på vilka investeringar som är nödvändiga för att locka den här köpstarka målgruppen.

  Du behövr bl.a investeria att gästen kan använda den smarta mobilen för att checka in, öppna hotellrumsdörren och beställa rooms service. Det mest självklara är att höghastighetsaccess till Internet ingår och fungerar perfekt. Glöm alla långsamma uppkopplingar till Internet om du vill ha del av världens största grupp av hotellköpare de kommande åren.

 • Singapore ligger långt före Sverige

  Anders Johansson Singapore är betydligt mindre än Stockholms län. Om man lägger Singapore över Stockholm täcker det en yta från Gustavsberg i öster, Huddinge i söder, Ekerö i öster och Kista/Täby i norr. På den här ytan bor det 5,5 miljoner, vilket gör Singapore till ett av världens mest tättbefolkade länder. Här bor det 7 900 personer per km2 mot 4 900 personer per km2 i Stockholms stad (i Stockholms län är det bara 341 personer per km2).

  I Singapore finns det drygt 40 000 hotellrum (Sthlm stad ca 20 000 hotellrum, Sthlm län 31 000 hotellrum) som 2015 hade en beläggning på ca 85 % (Sthlm stad 71 %) med ett snittpris på ca 1620 kr (sthlm stad ca 1150 kr) och ett RevPAR på 1380 kr (Sthlm stad ca 815 kr). I Singapore har turismen minskat två år i rad och med nya hotell under byggnad kommer RevPAR att minska något de närmaste åren. I Stockholm ökar turismen och RevPAR väntas öka något de närmaste åren.

  Singapore är en fantastiskt stad för turister. Det finns världsattraktioner i Singapore. Den botaniska trädgården är ett UNESCO världsarv och är den mest fantastiska trädgårdsanläggningen jag har sett. Det är äkta vara från 1859 och har en samling av 750 000 växter. Orkidéträdgården och regnskogen var höjdpunkterna.

  I slutet av 2015 öppnade ett nytt konstmuseum, The National Gallery, i det helt ombyggda rådhuset och stadshuset som har länkats samman till en byggnad. Samlingarna utgörs av asiatisk konst. En mängd intressanta utställningar är redan planerade

  Singapore blev självständigt för 50 år sedan och har precis lagt allt firande under 2015 bakom sig. I förra veckan installerades det nya parlamentet från valet i slutet av 2015. Det styrande partiet återtog flera mandat i parlamentet sedan förra valet. Flera artiklar i ”The Straits Times” som grundades 1845 redogör för vad det nya parlamentet ska arbeta för på lång sikt för att göra Singapore ännu bättre för befolkningen. Framförallt är visionen mycket tydlig och siktet inställt på att göra Singapore bra för alla som bor och verkar här. Min upplevelse av Singapore är mycket positiv och för att få en balanserad bild av landet har jag studerat internationella rankinglistor och andra bedömningar. Singapore rankas högre än Sverige på väldigt många områden utom på listan över ”Freedom in the world” där Sverige rankas som ”Free” och är i topp och Singapore rankas som ”Partly Free” och ligger i mitten av världens länder.

  Här är några andra snabba jämförelser mellan Singapore och Sverige. Källorna är The Economist och CIA world fact book. Båda organisationerna är baserade i länder med full demokrati så nedanstående jämförelser är så sanna de kan bli även om de flesta som läser vidare säkert inte gillar att Sverige inte alltid ligger i topp

  Pisa-studien från 2012 visar att Singapore ligger mycket bättre till än Sverige. Plats 2 i matematik, plats 3 i läsförståelse och plats 3 i naturvetenskap. Sverige ligger på plats 38, 37 och 38. Singapore lägger 3 % av BNP på utbildning medan Sverige lägger 7 % av BNP på utbildning. Välutbildade personer har lättare att få jobb. Ungdomsarbetslösheten i Singapore är 7 % jämfört med 24 % i Sverige. Den totala arbetslösheten i Singapore är 2 % medan den i Sverige är 8 %.

  Singapore är världens mest hälsosamma land. Sverige kommer på plats 9. I Singapore är knappt  7 % av befolkningen feta. Detta med fetma ses som ett problem och en kampanj för att minska fetman har lanserats där målet är att hela befolkningen ska gå ner 1 miljon kilo i vikt. I Sverige är andelen feta 22 % av befolkningen, men det uppfattas inte som något problem. Singapore och Sverige har båda 2,7 sjukhusbäddar per 1000 invånare. Singapore spenderar 4,6 % av BNP på sjukvård medan Sverige lägger 9,7 %. I Singapore är förväntad livslängd 84,7 år, i Sverige 82,0 år.

  Singapore är ett av världens tryggaste länder. Vardagsbrotten, som polisen i Sverige inte hinner hantera, är obefintliga jämfört med många andra länder. Singapore är den renaste stad jag någonsin sett. Här är det enligt ordningsstadgan förbjudet att skräpa ner precis som i Sverige, men skillnaden är att här riskerar man att bli ertappad och få dryga böter om man skräpar ner. Attityden i Singapore är att här stämmer vi i bäcken istället för att först låta problem uppstå och sedan hitta en lösning. Här är det polisen som ser till att ingen skräpar ner. I Sverige anställer vi någon som sopar upp skräpet istället. I mordstatistiken ligger Singapore på plats 3 medan Sverige ligger på plats 12. Betydligt fler mord per invånare i Sverige alltså. Singapore och Sverige är bland de minst korrupta länderna i världen. Sverige på plats 4 med 87 poäng och Singapore på plats 7 med 84 poäng. Både Singapore och Sverige ligger bra till i bästa länderna att göra affärer i. I både Singapore och Sverige är det lätt att starta företag. Även på teknologi ligger vi jämsides. Singapore är det första landet jag besöker där accessen till Internet är lika snabb som hemma i Sverige. Singapore har trängselskatter för att minska biltrafiken och har precis öppnat en ny tunnelbanelinje och ska bygga ut systemet ytterligare. Samma idéer som i Stockholm.

  Singapore är rikare än Sverige mätt som BNP per person justerad för köpkraft (GDP PPP). Singapore ligger på 83 000 USD medan Sverige ligger på 45 000 USD. Om siffrorna inte justeras för köpkraft ligger Singapore och Sverige lika. Källa: The Economist.

  Singapore har fler invandrare än Sverige trots den kraftiga ökningen i Sverige det senaste året. Singapore är mångkulturellt och mångreligiöst. Det styrande partiet fick kritik vid förra valet för att man hade en för invandrarvänlig politik och detta gjorde att man förlorade platser i parlamentet. Inför valet i höstas lovade man att minska invandringen och fick då tillbaka fler platser i parlamentet. Just i dagarna, efter terrordåden i Indonesien, har alla (inklusive religioner och minoriteter) enats om att hålla ihop det mångkulturella och stå emot yttre hot för Singapores bästa.

  En slutreflektion. I Singapore har man ordning och reda på skolan, hälso- och sjukvården och jobben och klarar detta trots låga skatter (bara drygt 15 % i skattetryck). I Sverige har vi de sämsta skolresultaten någonsin, allt dyrare hälso- och sjukvård, en arbetslöshet högre än normalt för Sverige och ett skattetryck som är på väg att öka från redan höga 43 %. Trots att Singapore ligger långt före Sverige på de fyra viktigaste faktorerna för ett lands befolkning (även för svenskarna) skulle vi från ett svenskt perspektiv instinktivt uppmana Singapore att bli mer demokratiska och öka friheten för befolkningen. Säg att det skulle vara så att de som styr i Singapore vill ta ett steg mot högre frihet på listan över ”Freedom in the world”. Vilket land skulle de kunna ha som förebild? Sverige är väl inte direkt någon god förebild eftersom friheten i Sverige verkar ha en baksida där skola, sjukvård och jobben tar storstryk under ett tre gånger så högt skattetryck

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons