Ämne Hotellpriser

 • Media köper Hotels.com med hull och hår

  Anders Johansson Hotels.com har skickligt lagt beslag på rätten att uttala sig om hotellprisernas utveckling i olika städer i världen. Journalisterna sväljer undersökningen med hull och hår utan att ifrågasätta källan och urvalet som priserna baseras på.

  Hotels.coms Hotel Price Index (HPI) baseras på bokningar som är gjorda på Hotels.com. HPI kartlägger de faktiska priser som betalats per rum av Hotels.coms kunder runt om i världen med ett genomsnitt baserat på antal sålda hotellrum på varje marknad där Hotels.com finns representerad.

  Antal bokningar som går via Hotels.com är ett fåtal procent av totalt antal bokningar - mindre än 5 % av totalt antal bokningar till respektive destination. De flesta bokningar görs dessutom av privatpersoner och små företag som reser vid enstaka tillfällen. I Hotels.coms undersökning ingår inte konferenser, kongresser, bokningar via de stora resebyråerna eller några bokningar som går direkt till hotellen.

  Hotels.coms undersökning ger därför inte alls någon korrekt bild av hur hotellpriserna har utvecklats och inte heller vilka nivåer de ligger på. Media har dessutom omedvetet förfalskat bilden ytterligare genom att få allmänheten att tro att kartläggningen bygger på fakta.

  I årets undersökning redovisar Hotels.com att Göteborg nu har Sveriges högsta hotellpriser och Hotels.com anger dessutom ett snittpris. Snittpriset är med hänvisning till ovanstående fel och det är inte ens säkert att Göteborg har Sveriges högsta hotellpriser. Är det bra för Göteborg att bli känt för höga hotellpriser eller kommer detta att göra att fritidsresenärerna väljer andra resmål framöver? När Hotels.com sprider sin undersökning i andra länder framstår Göteborg som en dyr stad att åka till och leder sannolikt till färre utländska besökare. Det är tråkigt att bilden av Göteborgs prisnivå baseras på så lösa och sannolikt inte ens sanna fakta.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons