Ämne Internationellt

  • Sverige borde vara lite mer som Belgien

    Anders Johansson I Sverige måste man tala svenska för att kunna få ett bra jobb. Undantagen är de jobb som är totalt okvalificerade och de riktiga toppjobben. Annars är det ett outtalat krav att kunna tala svenska om du vill tillhöra gänget på arbetsplatsen.

    Så är det inte i Belgien. Jag har blivit delägare (med en väldigt liten del) i en belgisk reklambyrå med 15 anställda. Här talas det flamländska, franska och engelska. Några av de som talar flamländska talar inte så bra franska och några av de fransktalande talar inte så bra flamländska. Engelskan är också lite rostig för några i teamet. Trots detta får byrån det att fungera bra och sammanhållningen i företaget är alldeles utmärkt. Alla kan göra sig förstådda och alla har dessutom språkkunskaper som behövs för att kunna genomföra uppdragen. I Belgien måste många annonskampanjer göras både på flamländska och på franska så språkkunskaper är ett måste i reklamvärlden.

    Det är klart att det ibland uppstår kommunikationsproblem. Jag talade idag med en medarbetare som berättade att han inte talade så bra franska och därför hade lite problem ibland att kommunicera med en annan medarbetare som varken talade bra flamländska eller engelska. Båda medarbetarna är specialister inom sina områden och bidrar till företagets framgång. Det kanske till och med är så att företaget blir mer framgångsrikt bara för att det finns en öppenhet kring olikheter som ses som styrkor istället för svagheter.

    Tänk om vi i Sverige kunde bli lite mer som Belgien.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons