Ämne Krogmoms

 • Dålig start på året för branschen

  Anders Johansson TV4 klargjorde ikväll för hela svenska folket att 9 av 10 restauranger INTE sänker priset när krogmomsen halveras. Konsumentens pengarna hamnar i restaurangägarnas kassor. Alla vet nu att priserna på de flesta restauranger är samma som tidigare och att restaurangägarna är giriga eftersom de behåller pengarna. Detta budskap lär inte locka fler personer att äta gå ut och äta. Synen på restaurangbranschen har knappast förbättrats varken i allmänhetens eller politikernas ögon genom det här beteendet.

  Det verkar bara vara ett fåtal restaurangägare (de som sänker priserna) samt McDonald's och Max som har grundläggande kunskaper i marknadsekonomi. 

  När priset sänks på en vara eller tjänst så ökar konsumtionen, dvs. när priset på restaurangerna sänks kommer det fler gäster. När det kommer fler gäster ökar försäljningen. Kockar och servis får mer att göra och hinner inte ta hand om alla nya gäster. Restaurangägaren måste anställa fler medarbetare. Med högre försäljning ökar i regel resultatet, så även restaurangägaren får på sikt lön för mödan.

  Om alla restauranger i Sverige sänker sina priser med momssänkningen kommer ca 5,4 miljarder kronor att frigöras för ytterligare konsumtion av de som redan idag äter utanför hemmet. Förhoppningsvis kommer en stor del av dessa miljarder att läggas på att i ännu större utsträckning äta utanför hemmet. Genom att priserna sänks är det också sannolikt att fler gäster som annars inte skulle äta utanför hemmet nu kommer att äta på restaurang. Volymerna ökar och restaurangernas försäljning ökar. Detta kunde har blivit startskottet för en god tillväxt i branschen.

  Den som inte sänker priset tar en stor risk i sin egen verksamhet. När andra restauranger sänker sina priser kommer de relativa priserna att förändras. Det blir ännu mer prisvärt att äta på Max och McDonald's, som sänker sina priser, än på restauranger och kaféer som behåller sina priser. Fler personer kommer att dras till Max och McDonald's. De som inte sänker sina priser kommer att förlora gäster. När volymen minskar behövs inte längre lika många anställda. Försäljningen sjunker och på sikt även resultatet. Den som inte sänker sina priser tar också en risk att konkurrensen ökar genom att nya restauranger etableras på orten. Du kan liknas vid det gamla och omoderna SAS jämfört med den nyetablerade nya restaurangen som är uppstickaren Norwegian.

  Mitt förslag i mitt debattinlägg i slutet på 2011 var att alla skulle sänka priset och dessutom gå ut och tala om detta (gärna med hjälp och samordning av SHR). Detta skulle stärka branschen i allmänhetens och politikernas ögon samt bli startskottet på en försäljningstillväxt som på sikt skapar fler arbetstillfällen.

 • Rätt effekter av lägre restaurangmoms

  Anders Johansson Förra veckan beslutade regeringen att effekterna av sänkningen av restaurangmomsen ska följas upp. Tre saker ska följas upp:

  • Skatteverket ska följa upp hur momssänkningen motverkar fusk med moms och andra skatter.
  • Konjunkturinstitutet ska följa upp hur momssänkningen påverkar utvecklingen av priser, löner och sysselsättning i branschen
  • Tillväxtanalys ska följa upp momssänkningens effekter på nyföretagande och hur företag i branschen klarar sig över tid samt i detta beakta regionala skillnader, så att till exempel regioner med färre restauranger och därmed lägre konkurrenstryck inte går miste om nyttan av förändringen

  Uppföljning är det bästa jag vet. Ledde beslutet till de resultat som förväntades eller behöver beslutet korrigeras under resans gång? För att får rätt svar måste man ställa rätt frågor. När regeringen ger sina uppföljningsdirektiv blir syftet med momssänkningen plötsligt otydligt. Det har mest talats om ökad sysselsättning i debatten, men här verkar även syftet vara att stävja fusk och hålla nere priserna. Syftet skulle också kunna ha varit mer offensivt som t.ex. att öka konkurrenskraften för Sverige som turistland.

  Skatteverket verkar ha den enklaste uppföljningen. En momssänkning i sig motverkar i princip inget fusk med moms och andra skatter. I just det här fallet när momssatsen blir lika för t.ex. hotell och frukost eller äta i restaurangen och ta med sig är fuskmöjligheten borttagen. Det går helt enkelt bara att göra rätt eftersom det bara finns en momssats. Försäljning av alkohol som behåller den höga momssatsen har ett mycket finmaskigt regelverk, ett väl fungerande kontrollsystem och en tydlig hotbild att förlora serveringstillståndet vilket motverkar både momsfusk och annat fusk. Uppföljningen är klar. Skatteverket borde istället följa upp hur mycket branschen och Skatteverket sparar på förenklingen. Det är flera hundra miljoner kronor. Pengar som istället kan användas till utveckling i branschen och att jaga de verkliga skattefuskarna.

  Konjunkturinstitutets uppföljning blir lite svårare. Självklart ska alla restauranger sänka priset med den sänkta momsen. Priset exklusive moms blir samma som innan momssänkningen. När restaurangerna sänker sina priser kommer volymen att öka, dvs. det kommer fler gäster. När det kommer fler gäster behövs mer personal och då kommer restaurangerna att nyanställa. Ett lägre pris leder också till att befintliga gäster köper mer och detta leder till högre lönsamhet och öppnar för möjligheten att utveckla branschen samt möjligen även högre löner. Mitt tips är att det över tid blir en långsammare prisutveckling, högre sysselsättning och aningen högre takt på löneökningarna. Jag skulle gärna ha sett att Konjunkturinstitutet även undersökt effekterna av momssänkningen på turismens utveckling.

  Tillväxtanalys har den svåraste uppgiften. När restaurangerna sänker priserna kommer fler att vilja gå ut och äta. Alla nya gäster får helt enkelt inte plats på befintliga restauranger. Fler restauranger öppnar, t.ex. genom ökat nyföretagande. Jag är nyfiken på hur de regionala skillnaderna ska bedömas. Vi får svaret om några år. Tänk om tillväxtanalys även kunde följa upp hur kvalitén på mat och upplevelse utvecklas över tiden tack vare en momssänkning och hur regioner får ökad tillväxt tack vare en ökad turism som blev en effekt av momssänkningen.

  Sänkningen av restaurangmomsen kommer inte automatisk att ge branschen fler gäster. Vi måste tydligt tala om att det har blivit billigare att gå ut att äta. Jag hoppas att SHR tar inititativet till en stor kampanj som leder till att restaurangerna får fler gäster under 2012.

 • En korv hos Pölsemannen, en kaffe på Malmö C och en annan hos Statoil

  David Kallós Ett fokus som helt verkar glömmas bort när nu frågan om en sänkning av restaurang står inför ett avgörande.

  Häromdagen mumsade jag i mig en korv vid en av Pölsemannens vagnar. Jag stod vid den lilla hyll- liknande disk som löper runt vagnen. Korven var halvgod och jag mådde lite illa efteråt och smaken hängde kvar länge. Men eftersom jag stod vid vagnen och åt borde väl momsen här då vara 25% och inte de 12% matmoms som gäller vid take -away. Men här var allt 12%.

  På Malmö C fick jag härom veckan vänta lite längre på ett tåg och köpte då en cappucino. Fast jag drack den vid ett ståbord som tilhörde stället så på kvittot som jag faktiskt fick 12% moms.

  Och nyligen då mitt ressällskap blev väldigt kissenödigt så passade jag med bättre festblåsa på att köpa Aftonbladet, äta en bulle och ta en kopp kaffe på en Statoil mack. Medans min nödige vän blev färdig hann jag dricka kaffet och äta bullen också här vid ett ståbord inne på macken. På kvittot 12% moms.

  Många restauranger öppnar idag en liten butiksdel, många mataffärer har en liten servering, ja gränsen mellan restaurang och butik blir mer flytande.

  Och när exakt samma produkt kan säljas med olika skattesatser uppstår medvetet och omedvetet fusk.

  Jag tror att Statoil aldrig tar 25% på den mat de säljer, kaffekedjorna är nog också ganska medvetna om vad de gör.

  En momssänkning på krogen kan skapa fler arbetstillfällen, men framförallt ger den samma spelregler för fler aktörer. Så om statsfinanserna inte tillåter en sänkning av restaurangmomsen så borde den logiska följden vara att höja matmomsen.

  Men det är lätt att raljera över flotta krogar, men den poliker som skulle föreslå höjd matmoms skulle begå politiskt självmord, speciellt om det vore en socialdemokrat.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons