Ämne Krogmoms

 • Hur gör de små krogarna på landet?

  Det momsdiskuteras vilt överallt, det är bra, vi ska diskutera och resonera men jag anser att mediabevakningen är onyanserad och syftar till att ge branschen ytterligare dåligt rykte. Det går ju alltid enklare att spä på något som redan är dåligt än att vända något dåligt till bra - men vi får alla hjälpas åt med detta!


  Vad händer i andra branscher efter mellandagsrean? Behåller de samma priser på sina varor som innan nyåret tror ni? Nja, det är väl tveksamt, det är väl här prishöjningen kommer.


  Tänk om media istället kunde rapportera om hur många restauranger som inte höjt sina priser efter nyåret. Det kunde ge en mer nyanserad bild av vad som hända skall.


  Tänk om media kunde rapportera om vad som händer i de små restaurangföretagen ute på landet när säsongen drar igång runt påsk, eller de totalt 27000 små restaurangföretagen i Sverige.  Helt övertygad om att det skulle ge en mer nyanserad bild av vad som kommer att ske.


  Jag är en sådan. En ägare av en liten restaurangrörelse ute på landsbygden långt i från stora gatan i stan där människor flanerar och "ramlar" in på en krog för att äta och jag vet att momssänkningen kommer att göra skillnad. Nej, inte på våra priser, de är redan pressade i botten för att vi överhuvudtaget ska kunna bedriva verksamheten. ( Den ska ju även bedrivas i lågsäsong och kanske dagar utan gäster...)


  Nästa vecka lägger vi ut en annons där vi söker ytterligare en kock från 01 april då säsongen startar, jag får avlastning i köket, jag får ett liv och vi betalar lön till en person som betalar skatt.


  Tänk om vi kunde få fram den bilden också, bilden av de små företagen i Sverige som vågar anställa, något som jag definitivt tror skapar större tillväxt än en 5 kr billigare hamburgare.


  Tanken med momssänkningen var väl ändå att det skulle skapa jobb, vilken väg vi olika krögare väljer är väl oväsentligt.


   

 • Vilken kanonstart vi bjuds på!

  Det rasslar på bloggarna och på FB, årets första utvärdering av momssänkningen är gjord av TV4....och jag har inte sett inslaget själv, men att döma av det som skrivs så tycker jag - skärp er, det är den 2 januari och detta måste vara världshistoriens snabbaste VÄRDERING av en bransch.


  Vår bransch har i och med momssänkningen en fantastisk möjlighet till att vända dåligt till bra, olönsamt till lönsamt, svart till vitt.


  Vi kommer att välja olika.


  Somliga kommer att välja en direkt prissänkning.
  Somliga kommer att välja att inte prishöja.
  Somliga kommer att välja att anställa direkt.
  Somliga kommer att välja att anställa när säsongen kommer igång.
  Somliga kommer att anställa många.
  Somliga kommer att anställa färre.
  Somliga kommer att välja att inte dra ner på personal.


  Men en sak är säkert - förutsättningarna för att driva restaurang i Sverige har förbättrats betydligt.


  Som ägare i ett litet företag i branschen så innebör det för oss ett liv, ett liv där vi kan ge 40 av våra 80 timmar i veckan till en arbetssökande person som kanske annars uppbär a-kassa eller annat stöd som betalas med skattemedel. Det måste kännas bättre att själv få möjlighet att tjäna pengarna och betala skatt.


  Men ge det lite mer tid än 48 timmar, tack!


   


   

 • Dålig start på året för branschen

  Anders Johansson TV4 klargjorde ikväll för hela svenska folket att 9 av 10 restauranger INTE sänker priset när krogmomsen halveras. Konsumentens pengarna hamnar i restaurangägarnas kassor. Alla vet nu att priserna på de flesta restauranger är samma som tidigare och att restaurangägarna är giriga eftersom de behåller pengarna. Detta budskap lär inte locka fler personer att äta gå ut och äta. Synen på restaurangbranschen har knappast förbättrats varken i allmänhetens eller politikernas ögon genom det här beteendet.

  Det verkar bara vara ett fåtal restaurangägare (de som sänker priserna) samt McDonald's och Max som har grundläggande kunskaper i marknadsekonomi. 

  När priset sänks på en vara eller tjänst så ökar konsumtionen, dvs. när priset på restaurangerna sänks kommer det fler gäster. När det kommer fler gäster ökar försäljningen. Kockar och servis får mer att göra och hinner inte ta hand om alla nya gäster. Restaurangägaren måste anställa fler medarbetare. Med högre försäljning ökar i regel resultatet, så även restaurangägaren får på sikt lön för mödan.

  Om alla restauranger i Sverige sänker sina priser med momssänkningen kommer ca 5,4 miljarder kronor att frigöras för ytterligare konsumtion av de som redan idag äter utanför hemmet. Förhoppningsvis kommer en stor del av dessa miljarder att läggas på att i ännu större utsträckning äta utanför hemmet. Genom att priserna sänks är det också sannolikt att fler gäster som annars inte skulle äta utanför hemmet nu kommer att äta på restaurang. Volymerna ökar och restaurangernas försäljning ökar. Detta kunde har blivit startskottet för en god tillväxt i branschen.

  Den som inte sänker priset tar en stor risk i sin egen verksamhet. När andra restauranger sänker sina priser kommer de relativa priserna att förändras. Det blir ännu mer prisvärt att äta på Max och McDonald's, som sänker sina priser, än på restauranger och kaféer som behåller sina priser. Fler personer kommer att dras till Max och McDonald's. De som inte sänker sina priser kommer att förlora gäster. När volymen minskar behövs inte längre lika många anställda. Försäljningen sjunker och på sikt även resultatet. Den som inte sänker sina priser tar också en risk att konkurrensen ökar genom att nya restauranger etableras på orten. Du kan liknas vid det gamla och omoderna SAS jämfört med den nyetablerade nya restaurangen som är uppstickaren Norwegian.

  Mitt förslag i mitt debattinlägg i slutet på 2011 var att alla skulle sänka priset och dessutom gå ut och tala om detta (gärna med hjälp och samordning av SHR). Detta skulle stärka branschen i allmänhetens och politikernas ögon samt bli startskottet på en försäljningstillväxt som på sikt skapar fler arbetstillfällen.

 • Rätt effekter av lägre restaurangmoms

  Anders Johansson Förra veckan beslutade regeringen att effekterna av sänkningen av restaurangmomsen ska följas upp. Tre saker ska följas upp:

  • Skatteverket ska följa upp hur momssänkningen motverkar fusk med moms och andra skatter.
  • Konjunkturinstitutet ska följa upp hur momssänkningen påverkar utvecklingen av priser, löner och sysselsättning i branschen
  • Tillväxtanalys ska följa upp momssänkningens effekter på nyföretagande och hur företag i branschen klarar sig över tid samt i detta beakta regionala skillnader, så att till exempel regioner med färre restauranger och därmed lägre konkurrenstryck inte går miste om nyttan av förändringen

  Uppföljning är det bästa jag vet. Ledde beslutet till de resultat som förväntades eller behöver beslutet korrigeras under resans gång? För att får rätt svar måste man ställa rätt frågor. När regeringen ger sina uppföljningsdirektiv blir syftet med momssänkningen plötsligt otydligt. Det har mest talats om ökad sysselsättning i debatten, men här verkar även syftet vara att stävja fusk och hålla nere priserna. Syftet skulle också kunna ha varit mer offensivt som t.ex. att öka konkurrenskraften för Sverige som turistland.

  Skatteverket verkar ha den enklaste uppföljningen. En momssänkning i sig motverkar i princip inget fusk med moms och andra skatter. I just det här fallet när momssatsen blir lika för t.ex. hotell och frukost eller äta i restaurangen och ta med sig är fuskmöjligheten borttagen. Det går helt enkelt bara att göra rätt eftersom det bara finns en momssats. Försäljning av alkohol som behåller den höga momssatsen har ett mycket finmaskigt regelverk, ett väl fungerande kontrollsystem och en tydlig hotbild att förlora serveringstillståndet vilket motverkar både momsfusk och annat fusk. Uppföljningen är klar. Skatteverket borde istället följa upp hur mycket branschen och Skatteverket sparar på förenklingen. Det är flera hundra miljoner kronor. Pengar som istället kan användas till utveckling i branschen och att jaga de verkliga skattefuskarna.

  Konjunkturinstitutets uppföljning blir lite svårare. Självklart ska alla restauranger sänka priset med den sänkta momsen. Priset exklusive moms blir samma som innan momssänkningen. När restaurangerna sänker sina priser kommer volymen att öka, dvs. det kommer fler gäster. När det kommer fler gäster behövs mer personal och då kommer restaurangerna att nyanställa. Ett lägre pris leder också till att befintliga gäster köper mer och detta leder till högre lönsamhet och öppnar för möjligheten att utveckla branschen samt möjligen även högre löner. Mitt tips är att det över tid blir en långsammare prisutveckling, högre sysselsättning och aningen högre takt på löneökningarna. Jag skulle gärna ha sett att Konjunkturinstitutet även undersökt effekterna av momssänkningen på turismens utveckling.

  Tillväxtanalys har den svåraste uppgiften. När restaurangerna sänker priserna kommer fler att vilja gå ut och äta. Alla nya gäster får helt enkelt inte plats på befintliga restauranger. Fler restauranger öppnar, t.ex. genom ökat nyföretagande. Jag är nyfiken på hur de regionala skillnaderna ska bedömas. Vi får svaret om några år. Tänk om tillväxtanalys även kunde följa upp hur kvalitén på mat och upplevelse utvecklas över tiden tack vare en momssänkning och hur regioner får ökad tillväxt tack vare en ökad turism som blev en effekt av momssänkningen.

  Sänkningen av restaurangmomsen kommer inte automatisk att ge branschen fler gäster. Vi måste tydligt tala om att det har blivit billigare att gå ut att äta. Jag hoppas att SHR tar inititativet till en stor kampanj som leder till att restaurangerna får fler gäster under 2012.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons