Ämne Ledarskap

 • Vilka proffs vi har i besöksnäringen!

  Anders Johansson De senaste fyra dagarna har jag guidat 20 personer med ledande befattningar i tre hotell i Tjeckien i Stockholm. Vi har besökt mängder med hotell och restauranger. Först ett stort tack till alla som entusiastiskt visat upp sina hotell och restauranger. Ni gjorde ett fantastiskt intryck. Det viktigaste och mest bestående intrycket för tjeckerna är att svenskar är så otroligt vänliga, öppna, glada och tillmötesgående. Jag kan inte annat än hålla med. Jag har känt mig stolt över Stockholm och besöksnäringen i Stockholm hela tiden. Vilka proffs vi har i vår bransch! Det ärs annolikt en stor del i förklaringen till att besöksnäringen har växt så kraftigt de senaste tio åren.

  Tjeckerna åker hem med mängder med idéer i bagaget. Det som intresserat mest är möteslokalers utformning och teknik till det för tjecker tidigare helt okända "fika" under möten. Hotellrummens kvalitet och utrustning får högsta betyg. Den svenska öppenheten och den allmänna företagskulturen i besöksnäringen är enastående. En av de viktigaste aktiviteterna när de kommer hem är att börja arbeta mer med sin egen företagskultur.

  Jag är övertygad om att nya intryck, utbildning, utveckling, lärande och teamwork är rätt sätt att få företag att utvecklas. Intrycken från Stockholm är bestående och kommer att leda till utveckling i de tre hotellen i Tjeckien. Den saken är helt säker. En studieresa är ett bra sätt att svetsa samman sitt team, skapa en gemensam referensram och bygga entusisam för att förverkliga något stort i det egna företaget. Metoden rekommenderas varmt till alla i besöksnäringen över hela världen.

 • Grattis till Gasellerna i branschen

  Anders Johansson På Dagens Industris Gasellgala igår i Konserthuset lyftes två av branschens företagare fram - Petter Stordalen från Nordic Choice och Richard Bergfors från MAX. Båda gjorde ett bra intryck och marknadsförde hotell- och restaurangbranschen på ett väldigt bra sätt. Vi har två riktigt bra förebilder på hur man lyckas bygga upp stora och spännande företag i branschen och dessutom med helt olika typer av ledarskap. Bådas råd var att aldrig ge upp när du som entreprenör råkar på motgångar - för det gör alla. Båda har också miljön som gemensam nämnare och menar att vi måste alla hjälpas åt och ta vårt ansvar för en hållbar värld.

  Ett av Gasellföretagen i branschen är Excellent Skandinavien AB som sköter städningen för flera hotell- och mötesanläggningar i Stockholmsområdet. De har lyckats för att de är otroligt kundfokuserade och samtidigt tar väl hand om och kontinuerligt utvecklar sina medarbetare. Jag talade med en av kunderna som berättade att de bytt städbolag tre gånger och att Excellent var det enda bolaget som de vara nöjda riktigt nöjda med. De är inte billigast, men om inte städningen fungerar, då får man problem.

  Företag med en bra affärsidé som vilar på en stabil filosofi utifrån sunda värderingar med en driven enteprenör vid rodret har stora möjligheter att lyckas. De bidrar till vår gemensamma välfärd och förtjänar att fortsätta utvecklas. Stötta de företag som gör rätt för sig, i form av att värna om miljön för att trygga vår framtid, att anställa och utveckla alla sina medarbetare samt att följa lagar och regler. Då får vi alla en bättre värld.

 • Obama handlingskraftig - Reinfeldt avstår

  Anders Johansson Barack Obama tror att besöksnäringen är en framtidsbransch för USA. Den 19 januari 2012 gav president Obama uppdraget att ta fram en strategi för hur USA skulle kunna öka turismen de kommande tio åren. Den 10 maj 2012 redovisades "National Travel & Tourism Strategy - Task Force on Travel & Competitiveness". På minder än fyra månader finns det nu en strategi som omgående sätts i verket. USA har som mål att öka antal besökare från 62 miljoner  internationella turister 2011 till 100 miljoner 2021. Konsumtionen ska öka från 153 miljarder dollar till 250 miljarder dollar. Detta är en ökning med drygt 60 % i antal besökare och i konsumtion. Ökningen beräknas skapa mellan 2,1 och 3,3 miljoner nya jobb.

  "National Travel & Tourism Strategy" är välskriven och tydliggör vad den amerikanska staten (federal nivå) kommer att göra för att nå målet. Strategin omfattar följande områden:

  • Göra PR för USA
  • Möjliggöra och förbättra resandet till och inom USA
  • Ge upplevelser och service i världsklass
  • Samordning av statens insatser
  • Bedriva forskning, göra undersökningar och mäta resultat

  Den amerikanska "National Travel & Tourism Strategy" sänder ett tydligt budskap till hela besöksnäringen i USA att den är en viktig del i den amerikanska ekonomin. En tydlig satsning från statens sida uppmuntrar hela branschen att själva satsa och utvecklas.

  Sveriges regeringar, både nuvarande och tidigare, har aldrig visat något större intresse för resor och turism. Pliktskyldigast har man köpt sig fri gentemot besöksnäringen genom att årligen avsätta 90 mkr (+ 50 mkr per år i förhöjt anslag under några år) till Visit Sweden för marknadsföring av Sverige utomlands. Strategin har varit att INTE lägga några resurser på att utveckla Sverige som besöksland och istället satsa resurser på att utveckla de traditionella basindustrierna, järnmalm, skogs- och verkstadsindustri genom att t.ex. förstärka infrastrukturen och göra PR för Sverige genom industriella statsbesök. Utländska besökares konsumtion i Sverige gav staten 14 miljarder kronor i direkta momsintäkter under 2011. Detta är en beräkning och intäkterna syns inte som en egen post i statens resultaträkning, så de uppmärksammas aldrig. Detta är sannolik en bra förklaring till varför ingen i regeringen tycker att man behöver någon strategi för resor och turism i Sverige.

  Det bristande intresset från den nuvarande regeringen har fått besöksnäringen att ta fram en egen "Nationell Strategi för besöksnäringen". Det är bättre än ingen strategi alls, men så länge regeringen inte är intresserad av resor och turism kommer besöksnäringens strategi aldrig att bli lika slagkraftig som den amerikanska. 

 • Grattis Malmö (och Köpenhamn)

  Anders Johansson SVT har beslutat att lägga Eurovisionsschlagerfinalen i Malmö. Enligt SVT är Malmö en bättre arrangör än Stockholm. Infrastrukturen är bättre, arenan är lite mindre och sannolikt billigare. Jag är helt säker på att det kommer att bli ett fantastiskt arrangemang och en mängd väl genomförda kringarrangemang i Malmö som visar upp Sverige på ett alldeles utmärkt sätt.

  MEN

  Precis som vanligt är det särintressena som styr. Förhandlingen om Eurovisionsschlagerfilnalen sker mellan intresserade städer och SVT. Båda parter företräder bara sina egna intressen där ingen ser, eller för den skull har till uppgift att se, Eurovisionsschlagerfinalen som en viktigt del i marknadsföringen av Sverige som besöksland. Besöksnäringen har sannolikt inte ens varit med i diskussionen.

  Vem ska egentligen bestämma hur Eurovisionsschlagerfinalen ska användas för att långsiktigt öka attraktionen för Sverige som besöksland?

  Så länge besöksnäringen inte har någon vision (en fördubbling av turistomsättningen till 500 miljarder kronor 2020 är ett mål - ingen vision) kommer alla evenemang och initiativ att vara fristående engångshändelser som i bästa fall ger en positiv bild av Sverige. I värsta fall ger dessa okordinerade engångshändelser en splittrad bild av Sverige vilket i sin tur leder till att de målgrupper som vi skulle vilja få till Sverige väljer andra resmål.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons