Ämne Mångfald

 • Sverige borde vara lite mer som Belgien

  Anders Johansson I Sverige måste man tala svenska för att kunna få ett bra jobb. Undantagen är de jobb som är totalt okvalificerade och de riktiga toppjobben. Annars är det ett outtalat krav att kunna tala svenska om du vill tillhöra gänget på arbetsplatsen.

  Så är det inte i Belgien. Jag har blivit delägare (med en väldigt liten del) i en belgisk reklambyrå med 15 anställda. Här talas det flamländska, franska och engelska. Några av de som talar flamländska talar inte så bra franska och några av de fransktalande talar inte så bra flamländska. Engelskan är också lite rostig för några i teamet. Trots detta får byrån det att fungera bra och sammanhållningen i företaget är alldeles utmärkt. Alla kan göra sig förstådda och alla har dessutom språkkunskaper som behövs för att kunna genomföra uppdragen. I Belgien måste många annonskampanjer göras både på flamländska och på franska så språkkunskaper är ett måste i reklamvärlden.

  Det är klart att det ibland uppstår kommunikationsproblem. Jag talade idag med en medarbetare som berättade att han inte talade så bra franska och därför hade lite problem ibland att kommunicera med en annan medarbetare som varken talade bra flamländska eller engelska. Båda medarbetarna är specialister inom sina områden och bidrar till företagets framgång. Det kanske till och med är så att företaget blir mer framgångsrikt bara för att det finns en öppenhet kring olikheter som ses som styrkor istället för svagheter.

  Tänk om vi i Sverige kunde bli lite mer som Belgien.

 • Är du också en härmapa?

  Anders Johansson Allt tal om mångfald i Sverige är bara tomma ord. Vi svenskar är så osäkra och vill vara så till lags att vi har blivit mästare på att härma andra. Sverige är världens mest iPhone-täta land. Alla svenskar ska ha en iPhone  - även mamma, pappa, far- och morföräldrar. Det innebär att alla svenska utvecklare av appar i första hand utvecklar för iPhone. Vi blir inlåsta i en plattform när världen utanför utvecklas åt flera andra håll. Före iPhone skulle alla jobba i Windows och alla hade Internet Explorer som webbläsare. Den tiden är dock borta och nu har modet växlat till Google Chrome som webbläsare. I Sverige finns det bara ett socialt media som gäller: Facebook. Även Besöksliv bedömer numera besöksnäringens digitala mognad genom att enbart bedöma företagens aktivitet på Facebook och inga andra sociala media.

  Det är inte bara inom teknologi som vi svenskar tar efter varandra. Varför ska alla städer med en viss självkänsla ha en stor kongressanläggning och/eller en multiarena? Alla ser likadana ut och alla vänder sig till samma målgrupp. Många städer ska ju också ha en festival. Bara för att det fungerar för en stad, så kanske det inte fungerar lika bra för andra städer. Om alla dessa städer satsade på olika saker istället, så skulle Sverige få ökad mångfald och attrahera fler olika målgrupper. Dessutom skulle marknaden räcka för alla och det kanske skulle gå att få lönsamhet i anläggningarna.

  Inom hotellbranschen i Sverige bygger de flesta byggare och/eller fastighetsägare odefinierbara fyrstjärniga hotell. De är lagom bra för alla. Ytterligheter som lyx och budget verkar inte ha någont plats i det här landet. Inom restaurangvärlden är det precis likadant. Varenda liten stad hade minst ett par pizzerior och ett par kinesrestauranger för 20-30 år sedan. Nu är det kaffeställen, sushi och thaikioskor överallt. Konkurensen är stenhård och lönsamheten blygsam.

  Mångfald är nyckeln till framgång för både landet, företagare och individer. Med nya innovativa idéer utvecklas vi alla snabbare till nya höjder jämfört med om vi bara tar efter vad andra gör.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons