Ämne Malmö

 • 2013 blev till slut ett bra hotellår i Stockholm

  Anders Johansson Efter en tuff start på 2013 har hotellen i Stockholm klarat av helåret med en ökning i både beläggning och RevPAR. Jan-nov har RevPAR ökat med 2,0 % i Stockholm. Ökningen kommer att ligga kring 2 % för hela året. Hotellen är dock fortfarande bra på att hålla priserna nera och snittpriset har sjunkit med 0,3 % för jan-nov jämfört med samma period förra året. Beläggningen blev 73 % för jan-nov och denna nivå på beläggningen borde ge utrymme för en prishöjning. Utsikterna för nästa år är en fortsatt svag ökning av RevPAR.

  I Göteborg är det dock inte lika uppåt. RevPAR har för jan-nov minskat med 3,5 %. Minskningen beror både på en lägre beläggning och ett lägre pris. Antal nya hotellrum i Göteborg har ökat med 3,7 % vilket är en del av förklaringen till minskningen i RevPAR. Utsikterna för nästa år är att RevPAR fortsätter att minska i samma takt eller till och med något mer.

  I Malmö har RevPAR minskat med 1,2 %, vilket är väldigt lite med tanke på att antal tillgängliga rum har ökat med 7,5 %. Både beläggning och snittpris har sjukit. Utsikterna för nästa år är att RevPAR i Malmö ligger kvar på samma nivå som i år.

  Siffrorna för jan-nov kommer från Benchmarking Alliance och framtidsutsikterna är en bedömning från Pandox som presenterades på Pandox hotellmarknadsdag i slutet på november.

  Benchmarking Alliance har nästan 63 000 hotellrum runt om i Sverige och för dessa hotell har RevPAR minskat med 0,6 %. Beläggningen har minskat medan priset har ökat en aning. Utsikterna för nästa år varierar kraftigt mellan olika destinationer, så det är först i efterhand det är intressant att se om turismen i Sverige går upp eller ner.

  Benchmarking Alliance håller på att få igång benchmarking för möten/konferenser. De erbjuder anläggningarna att vara med gratis för att testa. Jag rekommenderar alla mötesanläggningar att delta i testerna och lära sig mer om benchmarking. Undersökningar visar att de företag som använder benchmarking för att jämföra sig med sina konkurrenter har högre intäkter och har därmed chans att bli mer framgångsika. Det är nytt med benchmarking inom möten/konferens, så det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen framöver.

  P.S. Jag har inga kopplingar till Benchmarking Alliance förutom att de förser mig med marknadsdata till blogginläggen.

 • RevPAR upp i Stockholm och Göteborg

  Anders Johansson Med hjälp av färsk statistik från Benchmarking Alliance kommer här en analys av utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö under januari till augusti.

  Det går upp och ner i Stockholm. De fyra första månaderna 2013 hade en mycket svag utveckling jämfört med samma period året innan. RevPAR minskade med 2,3 procent till och med april. Maj och juni visade god tillväxt och efter juni hade RevPAR ökat med 2,3 procent sedan årets början. I juli fortsatte RevPAR att öka för att i augusti minska med knappt 4 procent jämfört med augusti förra året. Från årets början till och med augusti har RevPAR ökat med 1,3 procent till 824 kr. Stockholms revenue managers fortsätter att jobba mer på volym än pris. Beläggningen ökade med 1 procent medan snittpriset bara ökade med 0,2 procent. Antal sålda rum ökade med 2,8 % vilket är 63 000 fler sålda rum

  Starten på året i Göteborg följer ungefär samma mönster som i Stockholm. De fyra första månaderna hade en svag utveckling och RevPAR ökade med blygsamma 0,2 procent sedan årets början. Maj och juni ökade medan juli och augusti minskade rejält. Från årets början till och med augusti har RevPAR minskat med 0,6 procent till 623 kr. Göteborgs revenue managers har ökat volymen på bekostnad av priset. Beläggningen ökade med 1,1 procent medan snittpriset sjönk med 1,7 procent. Antal sålda rum ökade med 4,6 % vilket är 52 000 fler sålda rum

  De första månaderna i Malmö följer även de samma mönster. De fyra första månaderna hade en svag utveckling och RevPAR minskade med 3,6 procent sedan årets början. Maj var bra, juni dippade medan juli och augusti ökade igen. Från årets början till och med augusti har RevPAR ökat med 1,4 procent till 505 kr.  Malmös revenue managers har fokuserat på priset. Beläggningen har ökat med 0,2 procent och priset med 1,2 procent. Antal sålda rum ökade med 7,6 % vilket är 38 000 fler sålda rum.

  Det är intressant att notera skillnaden i RevPAR. Göteborg når 75 procent av Stockholms RevPAR och Malmö når 60 procent av Stockholms RevPar. Detta kanske kan förklaras med storlek, företagsstruktur, konferenser och destinationernas attraktionskraft. Skillnaderna i beläggning är dock mindre och skillnaderna i snittpris är större. Folk bor gärna på hotell i Göteborg och Malmö, men de målgrupper som städerna lockar är uppenbarligen mer priskänslig än Stockholms målgrupper. Finns det andra förklaringar? Kan revenue managers i Göteborg och Malmö förklara?

 • Den kreative frisören

  I samband med skjutningarna i Malmö har en bra debatt förts om vad det är som föder våldet. Här har man berört sambanden med att det som många gillar i Malmö också är en del av problemet. De som tycker det är kul att gå på svartklubb och dansa hela natten, de som snobbar med  billiga smuggel cigaretter och tycker det är skönt att taxin bara kostar kring 5o- lappen är medskyldiga. Konstigt är också att många som tycker att samhället skall stötta diverse kulturprojekt  föredrar oskattad öl.


  Samtidigt är jag skeptiskt det moraliserande som nu blivit populärt. Det är lätt för en sur svensk taxichaufför i smutsig bil med höga taxor att säga att hans konkurrenter är skurkar. Krögaren med tom krog kanske serverar äcklig mat och det spelar ingen roll att man kan köpa starköl för 25 kronor någon annanstans. Flera företrädare för det" goda" Malmö har uppmanat till bojkott av det "svarta" Malmö. Men allt billigt är inte fuffens en del är nyskapande.


  Ett för mig närliggande exempel, jag mötte min gamle frisör, som undrade varför jag slutat gå hos honom. För det första var man tvungen att att boka tid, sedan när man kom fick man ofta vänta en kvart extra, det kostade flera hundra och de tog inte kreditkort.


  Numera går jag till "Ali". Ali klipper bara herrar och gör inget annat än klipper. Det är bara drop in. Man brukar få vänta sisådär 10- 15 minuter. Ali hyr en billig men central lokal, en halvtrappa ner på en sidogata. Den kan max kosta 4000-5000 i månaden. Priset är 120:- för klippning, pensionärer och studenter betalar 100:-. Fort går det också. Ali klipper ofta fler än 4 personer i timmen. Han tar kort. Han jobbar på lördagar.


  Och han drar alltså in 400-500:- i timmen.Med generösa öppettider. Jag tycker det verkar vara ett rätt sunt företag.


  Om man på liknande sätt renodlade sin restaurang skulle säkert man kunna sänka priset rejält. Fast en knäpp sak är att det ofta är de dyraste restaurangerna som har kortast matsedel.


   

 • En liten underdrift

  Ingen har väl undgått skriverierna och debatten om skjutningarna i Malmö. Situationen i Malmö kommer jag nog återkomma till här i bloggen.


  Men en av dödsskjutningarna skedde på ett café som höll på att renoveras, i tidningarna kan man läsa att troligen fel person sköts.


  På Blocket är caféet nu till utannonserat till försäljning.


  Men det som är det komiskt eller tragiskt eller hur skall man säga??


  "Säljes på grund av ändrade planer"

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons