Ämne Marknadsföring

 • Ingen momshöjning, men gärna turistskatt

  Anders Johansson Det är helt fel att höja hotell- och restaurangmomsen från 12 till 13 procent som Moderaterna nyligen presenterade i sin skuggbudget. Politikerna saknar strategi och har blivit desperata i att skaffa pengar till det allt större svarta hålet med utgifter för i princip allt från järnvägar till välfärdssystemen. En momshöjning på en liten procentenhet här och där lär leda till fler höjningar om ingen protesterar. Det är dags att ta turismen på allvar och för politikerna att förstå hur mycket utländska besökare bidrar med i skatt till Sveriges välfärd.

  Jag blev påmind om det här ämnet när jag förnyade min ESTA för en USA-resa i höst och betalade 14 USD. Nej, beloppet är inte så avskräckande att jag skulle välja ett annat resmål. Det var president Obama som införde satsningen på marknadsföring av USA för att locka fler turister genom att införa en avgift på 14 USD för de som vill ha en ESTA för att få resa in i USA och stanna maximalt 90 dagar. Av 14 USD gick 4 USD till administration av ESTA och 10 USD till organisationen för att marknadsföra USA. Nu funderar president Trump på att stryka den mycket framgångsrika satsningen ur nästa års budget. Det finns med andra ord en väldigt stor likhet mellan våra politiker i Sverige och USAs president Donald Trump i frågor om turism. Total oförståelse för världens största bransch.

  I USA följer man upp vad satsningen har gett och i en rapport framgår att under 2016 genererade varje satsad dollar ca 30 dollar. Totalt räknar organisationen med att de ökat turistintäkterna med drygt 33 miljarder kronor med en insats på ca 1,2 miljarder. Avkastningen är nästan 28 gånger pengarna. Detta är fantastiskt och jag är säker på att vi skulle kunna se liknande siffror i Sverige.

  Besöksnäringen lär inte få mer till marknadsföringen av Sverige av en Alliansregering, så vi kanske ska ta samma väg som snart 40 länder runt om i världen som har någon form av turistskatt som går till marknadsföringen av landet som destination. Vad sägs om en turistskatt på 1 EUR eller 10 kr för varje såld rumsnatt i Sverige. Alla som reser är vana att betala ungefär 1 EUR per rum per dygn i någon form av turistskatt. Senast betalade jag 1 EUR per dygn i Lissabon. Tidigare i Berlin. Det är så lite att ingen ändå reagerar. I Sverige skulle det bli ca 630 miljoner kronor per år för marknadsföring. Om samma princip som i USA om matchning från det privata näringslivet tillämpas så får vi en budget på 1,2 miljarder för marknadsföring av Sverige som turistdestination. Då kanske det börjar hända något. 

 • Åk till ITB 8-12 mars

  Anders Johansson Det är en dryg vecka kvar till världens största turistmässa ITB i Berlin öppnar med 10 000 utställare från i princip alla länder i hela världen. Mässan pågår från onsdag 8 mars till söndag 12 mars. Du som arbetar inom besöksnäringen tänker väl åka dit? Det finns direktflyg till Berlin från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Berlin har ca 130 000 hotellrum, så det lär även finnas lediga hotellrum till överkomliga priser. Det finns två viktiga skäl att besöka ITB. 1) Göra affärer och 2) Lärande

  Besöksnäringen är världens största bransch som står för ca 10 procent av världens BNP och som sysselsätter ca 300 miljoner människor runt om i världen. I många länder startar utvecklingen mot ett bättre välstånd just med turism. Besökare från andra delar av världen besöker landet och spenderar sina pengar just där. I alla länder innebär turism att pengar flyttas från ett land till ett annat genom konsumtion av boende, mat och dryck, transporter, sevärdheter, etc. Det är just genom turism som många fattiga länder vänt utvecklingen från fattigdom till något som över tiden blivit bättre och går mot ett ökat välstånd. På ITB finns även alla dessa länder som nu fått mersmak och försöker locka ännu fler att besöka landet. På ITB görs affärer och det skrivs mängder av kontrakt mellan researrangörer och besöksnäringens leverantörer, t.ex. hotell, flygbolag och lokala företag. Förra året gjordes affärer för 7 miljarder EUR vilket är ca 67 miljarder kronor. I år väntas siffran bli ännu högre.

  Under mässan hålls en mängd olika seminarier där du kan lära dig mer om din egen bransch. De flesta seminarier är gratis (ingår i priset för att komma in på mässan). Lärande sker så klart även hos alla utställare där en del också ordnar seminarier eller korta presentationer av sitt land eller sin produkt. Du kan så klart även hitta allt inom teknologi som kan hjälpa dig att bli mer effektiv.

  Självklart kommer jag att åka dit och tillbringa onsdag till fredag i de olika hallarna för att träffa nya och gamla kontakter. Affärer blir det i form av blogginlägg om intressanta nyheter.

 • Innovativa idéer på Hotel Market Seminars

  Anders Johansson Bästa Hotel Market Seminars hittills är den generella återkopplingen under dagen och igår från både deltagare och utställare. Dagen började med Marc Pfohl som höll en inspirerande föreläsning om hur hotell kan använda video för att både skaffa fler gäster, men också för att få gästerna att boka direkt på hotellets egen webbplats. Jag är säker på att vi i år kommer att få se många fler hotell använda video på sina webbplatser och i sina bokningsmotorer efter att ha lyssnat på Marc.

  Paneldebatten om distribution och kostnaderna för distribution klargjorde läget mellan OTA:erna och hotellen. Slutsatsen är att vi får vänja oss vid högre distributionskostnader men samtidigt sträva efter mer rättvisa villkor i avtalen med OTA:erna sett ur både konsumenten och hotellens perspektiv.

  KLM visade lysande exempel på hur man kan vara innovativ i den digitala världen och sedan överföra innovationen för genomförande i praktiken. KLM är verkligen en förebild när det gäller innovation i relationen till kunderna.

  Dagen fortsatte med en mängd olika seminarier som fokuserade på olika ämnen inom det digitala området. Våra studenter lyssnade in alla seminarier och budskapet var tydligt. Mer rörliga bilder och fokus på gästen var genomgående teman. En annan tydlig trend är att alltfler system blir molnbaserade vilket underlättar för hotellen. Med molnbaserade system slipper gästen i princip alla egna servrar och en del annan teknik. På Hotel Market Seminars finns de innovativa företagen och i år fanns de molnbaserade hotellbokningssystemen - Clock, Mews och Nitesoft - på plats. De "gamla" traditionella hotellsystemen fanns i LOUNGE event tillsammans med möbler, städutrustning och annat som brukar används av hotell.

  Efter lunch handlade paneldebatten om varumärkesbyggande i den digitala världen. Slutsatsen är att grundprodukten måste vara riktigt bra för att varumärket ska bli känt och därmed kunna spridas digitalt. Karin Eriksson från Ving satte formeln 1-9-90 för att dela in kunderna utifrån betydelse i sociala media på lite kortare tid än 300 sekunder. Kristian Valk från Hotelchamp visade hur ett hotell kan anpassa webbplatsen inklusive erbjudanden till besökaren i syfte att öka antal bokningar via den egna webbplatsen. Kristian fick flest frågor av alla talare, så även här kommer vi under året att få se mer personligt anpassade webbplatser.

  Eftermiddagen fortsatte med fler specialiserade seminarier inklusive en paneldebatt. Oliver Geldner från Taktikon berättade under 300 sekunder om gästens resa i den digitala världen. Dagen avslutades av Nils von Heijne med en betraktelse utifrån gästens perspektiv på hotellens närvaror i den digitala världen. Nils budskap var att branschen via digitaliseringen på många sätt tvingas förädla sina grundläggande värden alltmer. Starka upplevelser och känslor driver gästernas digitala beteenden och detta kan endast födas ur en stark kultur i varje hotellverksamhet. Nils var dagens bästa talare enligt många av deltagarna.

  De flesta av de 260 deltagarna kommer från Sverige, men en del även från Norge, Finland, Danmark och några nordeuropeiska länder. De flesta deltagarna kommer från fristående hotell och är själva djupt engagerade i framtiden för sina verksamheter. Utställare och talare kommer från hela världen och är en blandning av små företag med alldeles nya idéer till större mer etablerade företag med ända upp till 30 000 kunder runt om i världen.

  Pricka in onsdag den 10 januari 2018 i era kalendrar redan nu. Nästa Hotel Market Seminars kommer att bli det bästa hittills.

 • Ny VD på Visit Sweden

  Anders Johansson Visit Sweden söker ny VD. Jag har läst kravprofilen som finns tillgänglig för alla som vill söka jobbet. Det är en lockande utmaning, men jag ska inte söka jobbet. Däremot ska jag kritisera styrelsen i Visit Sweden som beslutat om kravprofilen på den VD de söker.

  Styrelsen söker en VD som kan leda den operativa driften, hålla koll på resultatet och driva förändrings- och effektiviseringsprocesser samt lite annat flum. Det finns ett försök att ställa krav på att personen ska känna till den digitala världen, men formuleringarna är även här gjorda av någon som inte verkar ha en aning om vad detta innebär. Dessutom är det lätt att få uppfattningen att Visit Sweden är vinstdrivande. Tag bort alla flåskler och allt flum och ställ lite tydligare krav istället. Tag framförallt bort önskemålet om att ha erfarenhet från politiskt styrd verksamhet. Det hämmar och hindrar lite mer fritt tänkande som behövs framöver.

  Jag vill ha en VD för Visit Sweden som har visioner för hur Sverige ska ta nästa steg i utvecklingen av besöksnäringen. Hen ska bygga vidare på det som Visit Sweden gjort bra i många år och lägga en strategi för kommande 10 år hur Sverige ska bli ledande i att med attraktiva reseanledningar locka rätt målgrupper. VD för Visit Sweden ska aktivt och synligt marknadsföra och sälja Sverige, dvs. vara en förebild för hur alla i besöksnäringen ska uppträda både nationellt och internationellt för att få fler besökare till Sverige. Hen ska vara en ledare och förebild både för sitt eget team av kompetenta medarbetare och för hela besöksnäringen inom marknadsföring av Sverige. Hen ska vara en teambyggare och bygga upp ett starkt team av duktiga genomförare som kraftfullt kan förverkliga strategin. Vi behöver en visionär som dessutom kan omvandla visionerna till en glasklar strategi som sedan kraftfullt kan genomföras.

  Med rätt kravprofil kan Visit Sweden få en VD som tar besöksnäringen in i en spännande framtid.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons