Ämne Miljö

 • Att äta naturligt för att slippa allergi

  Maria Elwing Man blir vad man äter, brukar man ju säga. Äter vi naturliga produkter, blir vi väl naturliga och får förhoppningsvis behålla hälsan längre. Allergier och intoleranser ökar bland våra gäster, det går knappt ut en enda beställning utan att det är åtminstone någon eller några som behöver specialkost. Beror det på att vi i årtionden har stoppat i oss en massa onyttiga tillsatser? Där om tvistar de lärde.

  Vi på Elwing & Co. försöker bedriva ett målinriktat arbete mot att köpa in mer naturliga råvaror. Ekologiskt väljer vi alltid när det är möjligt. Vi började för många, många år sedan med att byta ut ”enklare” råvaror som mjölkprodukter och kaffe till ekologiska sådana. Idag tar vi aktiva beslut i inköpsprocessen i samtliga produktgrupper men det är ett hårt jobb. Vår grönsakshandlare har numera utvecklat sina dataprogram och kan faktiskt ge oss siffror på hur mycket vi köper t ex av det ekologiska. Plötsligt är det mätbart! Det gör att vi kan se svart på vitt att vårt arbete ger utdelning. Och vi kan öka på!

  I samband med den nya EU-lagen som kom den 13 december 2014 avseende märkning av livsmedel påbörjade vi liksom alla våra kollegor runt om i landet att dokumentera innehållet i våra rätter. Det har varit en intressant resa. Plötsligt börjar hela personalstyrkan agera som jag (som är allergiker och väldigt noga med vad jag stoppar i mig). De läser på varenda förpackning vad de verkligen innehåller. Hejdå kryddblandningar! Kan sojabönor vara onyttiga? Va, finns det ”naturliga” E-nummer? Kan man äta lupin?

  Det är mycket att tänka på. Plötsligt fylls tillvaron med mängder av information. Det känns ungefär som när Internet kom. Det kan bli svårt att sortera.

  Men det är inte alltid som allting framgår av förpackningen. I storstäderna exploderar just nu den ekologiska-nyttiga-kravodlade-fairtrade-trenden. Vi ser ibland att man inte når hela vägen ut. Bara för att pappret är brunt betyder det kanske inte att det är bättre. Ekologiska blåbär - från Kalifornien. Den tål att funderas på. De kanske är ekologiska där, men efter en flygtur över Atlanten kan man ju börja undra vad märkningen står för.

  Det kommer att hända mycket på den här fronten på kort tid. Den som blir duktig på att pedagogisk beskriva konsekvenserna av olika råvaruval, transportvägar och förpackningsval kommer att kunna skapa starka rörelser på området. Människor kommer att bli klokare, äta bättre, ställa krav och förhoppningsvis bli mindre intoleranta och allergiska.

 • Inte ens 15 % av Sveriges hotell bryr sig om miljön

  Anders Johansson Det finns ca 2045 hotell i Sverige, men bara 15 %, ca 284 hotell, av alla hotell i Sverige är Svanenmärkta.

  Jag och säkert många med mig trodde att vi i besöksnäringen var ganska bra på det här med miljöarbete. Det kändes som om miljömärkning idag var mer eller mindre en hygienfaktor. Det är troligen Scandics och Svenska Mötens omfattande och genuina miljöarbete samt Svanenmärkning som fått allmänheten att tro att hotellbranschen är miljömedveten.

  Miljömärkningen Svanen tillkom på initiativ av Nordiska Ministerrådet för 25 år sedan och firar detta i dagarna genom kampanjen ”Rädda världen lite grann varje dag”. Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Svanen är en frivillig, positiv märkning av varor och tjänster. De är till för att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv.

  Hotell är en kategori av de nästan 200 olika varor eller tjänster som kan märkas med Svanen. En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

  Uppenbarligen tycker inte 1760 hotell i Sverige att miljöarbetet är så viktigt att de vill visa detta genom en Svanenmärkning. Till några hotells försvar kan man säga att det finns en enklare miljöcertifiering som heter Green Key med 35 certifierade hotell i Sverige. Några hotell driver även miljöfrågor enligt miljöledningssystemet ISO 14020-24 som är fokuserat på förbättringar till skillnad från en Svanenmärkning som ställer absoluta krav.

  Det är en besvikelse, för att inte säga en katastrof, att inte fler av Sveriges hotell driver ett miljöarbete överhuvudtaget eller inte vill visa att de är duktiga på miljöarbetet genom en Svanenmärkning.

 • Hur ser det hållbara företaget ut?

  Gustav Stenbeck Det är en fråga jag får ganska ofta. Framförallt från många av mina vänner som ibland kan bli lite trötta på mina analyser om kringvärlden. 

  Hur ser då svaret ut?

  Det skrämmande svaret är att det företaget inte finns. Det ännu mer skrämmande svaret är att jag inte ens vet hur det företaget skulle se ut.

  För två år sedan var 84% av världens energiförbrukning av fossilt ursprung. Alltså var 84% av vår tillväxt fossil. 84% av alla solpaneler, elbilar och vindkraftverk skulle krasst sett inte kunna byggas utan fossilenergi. 84% av den levnadsstandard vi är tillvanda vid idag är omöjlig utan fossilenergi.

  Utan olja, kol och gas skulle världen bokstavligen talat stanna.

  I och med att de nya digitala lösningarna inte är mer energieffektiva än de gamla industriella så är det svårt att förlita sig på ny teknologi för att komma till bukt med stigande temperaturer till följd av ökade koldioxidutsläpp från fossila energikällor.

  Vi måste som samhälle inse att ny teknologi inte är lösningen. Saker måste även framgent produceras. Vilka servrar ska annars YouTube köras på?

  Således är det svårt att säga vad som är det hållbara företaget, för så länge företaget ifråga är beroende av energi, transporter, insatsvaror eller kompetens så är det i dagens samhälle inte hållbart.

  Vi måste alltså sluta att endast leta efter det hållbara företaget och istället utvärdera två viktiga faktorer.

  1. Världens energisystem
  2. Tillväxt-paradigmet

  Dessa två områden skulle jag säga är de absolut viktigaste faktorerna för det hållbara företaget. Hur ska vi då påverka för detta?

  Ja, det är inte så enkelt. Är det?

 • Vill du ta en dusch?

  Gustav Stenbeck Tittar just nu på piloter för ett test av nya duschmunstycken. Så här kan de se ut numer.[[wysiwyg_imageupload:2279:height=280,width=210]]

  Tanken är att vi som kedja ska kunna spara vatten och el/fjärrvärme för att värma vattnet. Besparingar som dessa gör vi för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i vår prissättning. MEN inte på bekostnad av våra gästers komfort.

  Jag vill dock slå ett slag för sparduscharna. Senast när Petter uttalade sig om vår miljömärkning i en norsk tidning så svämmade kommentarsfältet över med både ris och ros.

  Det var ett ris som intresserade mig speciellt. Det gällde ett av våra hotell i Norge som enligt kommentaren inte alls tänkte på miljön då vattenmängden i duscharna var överväldigande. "Som att stå i ett vattenfall" tror jag kommentaren var.

  Jag ringde prompt upp hotellet och kollade med dem och mycket riktigt körde de sparduschar, vilket jag även kunde bekräfta med deras vattenförbrukning.

  Visst är det härligt att tekniken med duschar nu kommit så långt att det kan kännas som att stå i ett vattenfall när man står i en spardusch?

  Ett av de första nödvändiga testerna som jag gör innan jag rekommenderar någon dusch ut till våra hotell är att skruva i den hemma och sedan be min fru tvätta håret... Tuffare kontroll än så har jag svårt att se framför mig!

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons