Ämne Millennials

 • Undersökning visar olikheterna mellan generationer

  Anders Johansson En ny undersökning om affärsresande visar skillnader i hur olika generationer värderar de olika delarna i affärsresandet. Tre olika generationer (Millennials 18-34 år, Gen X 35-55 år och Boomers 55+ år) studerades och det var här skillnaderna upptäcktes inom de olika delarna i affärsresande.

  Bokning

  Milliennials önskar fler valmöjligheter vid bokning. Gen X önskar att det är lätt att ändra bokningen. För Boomers var bokning inte alls viktigt. Beroende på vilken målgrupp hotellet önskar ska bokningen utformas på olika sätt.

  Hantering av kvitton och rapportering

  Millennials vill lämna in kvitton elektroniskt. Gen X vill helst ta en bild på kvittot och skicka in alternativt rapportera in kvitton via ett program i datorn. Boomers bryr sig inte.

  Smidighet under resan

  Både Millennials och Gen X önskar smidiga säkerhets- och passkontroller medan Boomers vill ha tillgång till wifi överallt.

  Kontakt med familj och vänner under resan

  För Millennials och Gen X spelar detta ingen roll. Boomers värderar att kunna hålla kontakt med familj och vänner när de är på resande fot.

  Undersökningen visar tydliga skillnader mellan de tre generationerna och därmed är det återigen bevisat att olika målgrupper tillfredsställs på olika sätt. Det går inte att behandla alla lika och tro att alla är nöjda med det. Besöksnäringen måste lära sig att se skillnader mellan olika målgrupper och börja skräddarsy upplevelserna baserat på vad målgruppen har för krav och önskemål.

 • Millennials blir redan 2017 världens mest köpstarka målgrupp

  Anders Johansson Millennials, dvs personer som är födda i början av 1980-talet och i början av 2000-talet (15-35 år gamla) förväntas bli de som från 2020 har högst konsumtion av alla åldersgrupper. Tidigare talades det om i besöksnäringen att baby boomers (unga pensionärer) var de som hade högst konsumtion.

  På ITB presenterade Sabre nya undersökningar som visar att millennials redan 2017 blir den åldersgrupp som kommer att stå för den största konsumtionen inom besöksnäringen. Undersökningen bygger på en analys av 20 miljoner bokningar i hotellens egna bokningsmotorer. Det är dock skillnader mellan millennials i Europa och Nordamerika. I Nordamerika svarar millennials för hälften av trafiken till hotellens webbplatser och för 35 % av bokningarna. I Europa står millennials för en lägre andel av trafiken, men står för 25-32 % av bokningarna. Slutsatsen är att millennials i Europa är lite mindre priskänsliga och/eller är lite mer effektiva när det bokar hotell. I båda fallen spenderar millennials betydligt kortare tid på webbplatsen vilket tyder på att de vet hur man navigerar och genomför en bokning.

  En annan reflektion som görs på Sabre är att millennials förstår åldersbaserad prissättning. De har lärt sig detta via Tinder (dating) som tar mer betalt av äldre personer (som i det här fallet är de som är äldre än 28 år). Millennials är också vana vid att ha fått betala mindre när de har varit studerande eller klarat åldersgränsen för t.ex resor som har priser med åldersrestriktioner.

  Millennials kommer också att ställa högre krav på förenklade rutiner på hotellen. Börja fundera på vilka investeringar som är nödvändiga för att locka den här köpstarka målgruppen.

  Du behövr bl.a investeria att gästen kan använda den smarta mobilen för att checka in, öppna hotellrumsdörren och beställa rooms service. Det mest självklara är att höghastighetsaccess till Internet ingår och fungerar perfekt. Glöm alla långsamma uppkopplingar till Internet om du vill ha del av världens största grupp av hotellköpare de kommande åren.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons