Ämne Organisation

 • Vems uppgift är det att maximera nettointäkten?

  Anders Johansson För knappt en månad sedan hölls det andra (årliga) Hotel Market Seminars som är en heldag med fokus på revenue management. Den här gången var temat prissättning och de ca 200 deltagarna lyssnade på tre väldigt bra talare, diskussionspaneler och deltog själva i rundabordsdiskussioner. Självklart har vi fått hjälp från deltagarna att utvärdera dagen för att kunna förbättra till nästa år. Drygt 60 % av deltagarna svarade på utvärderingen och totalbetyget blev drygt 8 på en tiogradig skala. Aningen bättre än förra året.

  Vi har redan börjat planera nästa års Hotel Market Seminars som kommer att hållas tisdag den 12 januari 2016. Lägg in datumet redan nu i din kalender även om det ligger långt fram i tiden.

  Den stora utmaningen för hotellen de närmaste åren är hur arbetet med revenue management, marknadsföring och försäljning ska organiseras för att maximera den totala nettointäkten och det totala resultatet. De stora OTA:erna tar en allt större del av många hotells bokningar vilket leder till en allt högre kostnad för att sälja hotellrummen. Nästa års tema blir ”maximera nettointäkten” och här är några idéer till frågeställningar och diskussioner.

  ·     Hur ska arbetet för att dra in intäkterna organiseras i framtiden?

  ·     Hur ska man bedöma värdet av andra intäkter än logiintäkter?

  ·     Hur ser kunden ut i framtiden? Vem ska bearbetas?

  ·     Vilken kombination av distributionskanaler ger bäst nettointäkt?

  ·     Vilken teknologi kommer hotellen att behöva i framtiden?

  ·      Hur stor betydelse har hotellets rykte för att kunna maximera nettointäkten?

  Vad finns det fler för punkter eller frågeställningar som är aktuella för hotellen för att på sikt kunna maximera nettointäkten och det totala resultatet? Kommentera gärna det här blogginlägget om du har förslag på ämnen, talare och utställare till nästa Hotel Market Seminars tisdag den 12 januari 2016. 

 • Sverige borde vara lite mer som Belgien

  Anders Johansson I Sverige måste man tala svenska för att kunna få ett bra jobb. Undantagen är de jobb som är totalt okvalificerade och de riktiga toppjobben. Annars är det ett outtalat krav att kunna tala svenska om du vill tillhöra gänget på arbetsplatsen.

  Så är det inte i Belgien. Jag har blivit delägare (med en väldigt liten del) i en belgisk reklambyrå med 15 anställda. Här talas det flamländska, franska och engelska. Några av de som talar flamländska talar inte så bra franska och några av de fransktalande talar inte så bra flamländska. Engelskan är också lite rostig för några i teamet. Trots detta får byrån det att fungera bra och sammanhållningen i företaget är alldeles utmärkt. Alla kan göra sig förstådda och alla har dessutom språkkunskaper som behövs för att kunna genomföra uppdragen. I Belgien måste många annonskampanjer göras både på flamländska och på franska så språkkunskaper är ett måste i reklamvärlden.

  Det är klart att det ibland uppstår kommunikationsproblem. Jag talade idag med en medarbetare som berättade att han inte talade så bra franska och därför hade lite problem ibland att kommunicera med en annan medarbetare som varken talade bra flamländska eller engelska. Båda medarbetarna är specialister inom sina områden och bidrar till företagets framgång. Det kanske till och med är så att företaget blir mer framgångsrikt bara för att det finns en öppenhet kring olikheter som ses som styrkor istället för svagheter.

  Tänk om vi i Sverige kunde bli lite mer som Belgien.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons