Ämne Personalfrågor

 • Kortsiktiga vinster skadar branschen långsiktigt

  Anders Johansson I lördagsintervjun på Besöksliv med Ella Niia är det tydligt att HRF vill behålla den nuvarande momssatsen på 12  procent för den mat som konsumeras på restaurang. Det är bra att branschen - både arbetsgivare och fack - är överens om detta. Kanske ökar detta möjligheterna att påverka politikerna att inte göra några förändringar av momssatserna.

  Branschens stora problem både idag och den närmaste framtiden är och förblir synen på arbetskraften. Det är klart att facket talar i egen sak när de inte vill ha större lönespridning, fler heltider och mer kompetensutveckling. För facket handlar det om att de som arbetar i branschen ska kunna leva på sin lön, göra karriär och sedan kunna leva på sin pension. För arbetsgivarna ses fackets krav som orimliga i första hand för att de kostar för mycket pengar. Personalkostnaderna är redan på en alldeles för hög nivå för att få många verksamheter att gå runt.

  Vem har rätt? Båda har rätt. Det beror helt enkelt på tidsperspektivet.

  På kort sikt har arbetsgivaren rätt. En löneökning ökar personalkostnaden, fler heltider minskar flexibiliteten och mer kompetensutveckling kostar pengar. Bara negativa effekter på kort sikt. Lönsamheten minskar.

  På lång sikt har facket rätt. Kompetensutveckling leder till högre kvalitet på produkt och service, vilket i sin tur lockar fler gäster som är beredda att betala lite mer. Högre löner attraherar medarbetare med intresse för yrket och med rätt kompetens till branschen. Karriär- och utvecklingsmöjligheter gör att fler stannar i branschen. På lång sikt ökar intäkterna samtidigt som kostnaderna minskar tack vare högre kompetens och lägre personalomsättning.

  Parter med olika synsätt når sällan fram till de bästa lösningarna, så diskussionerna lär fortsätta.

 • Besparingar hör till den gamla skolan

  Anders Johansson De flesta företag, såväl stora börsnoterade företag såväl som småföretag, får för sig att de ska införa inköpsstopp eller stora besparingsprogram. Ni har säkert alla läst om de stora besparingsprogrammen som har pågått i storföretag vid olika tidpunkter. De flesta har kortsiktiga effekter, men misslyckas på lång sikt. Det är lite som att banta utan att ändra sina matvanor på lång sikt. Efter en tid av svält återgår vanorna till det normala och vikten är snart tillbaka eller i värsta fall ännu högre.

  För att lyckas förbättra det långsiktiga resultatet i ett företag handlar det om att öka produktiviteten utan att göra avkall på kvalitet och service och utan att slita ut medarbetarna. Högre produktivitet är bra för alla parter. Kunden blir nöjdare för att kvalitet och service leveraras enligt förväntningarna och ofta snabbare. Medarbetarna blir nöjdare eftersom de jobbar smartare istället för hårdare. Företaget tjänar mer pengar. Effekten av högre produktivitet är alltid att kostnaden för att producera varan eller tjänsten minskar, men inte för att företaget har sparat, dvs. försämrat kvalitet och service eller tvingat medarbetarna att arbeta mer och hårdare. Förbättrad produktivitet har ingenting med besparingar att göra utan kräver kreativitet och innovation för att samtliga parter ska vinna.

  Många företag har inte den kreativitet och innovation som krävs för att öka sin produktivitet. Detta upptäcks av nya aktörer som kommer in på marknaden och börjar konkurrera med de "gamla" företagen. Bra exempel är Norwegian som är kreativa och innovativa jämfört med SAS som bedriver besparingsprogram som går ut över kunden och medarbetarna. Ett annat exempel är Apple som lanserar iPhone jämfört med Nokia som måste skärna ner med besparingsprogram. Ett tredje exempel är kommuner och lansting som gör upphandlingar för att spara istället för att öka produktiviteten och höja kvalitet och service.

  Även många hotell och restauranger är så låsta i sina gamla vanor att besparingsprogram är enda utvägen för att förlänga överlevnaden ett tag till när gästerna söker sig till nya typer av boenden och måltider. Fundera på vilken kategori ditt företag tillhör. De som försöker spara eller de som med kreativitet och innovation skapar något nytt.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons