Ämne Prognos

 • Bättre prognoser är utmaningen för revenue managers

  Anders Johansson På HSMAI revenue conference i London i tisdags presenterade Accor Hotels en undersökning kring vad deras revenue managers tror om framtiden. Vilken typ av kunskap kommer att vara viktig i framtiden. Högst upp på listan kom fördjupad kunskap om prognoser samt prissättning. Dessa kunskaper kommer före distribution, e-marknadsföring och dataanalys. Många revenue managers upplever prognoser som väldigt svårt och har i princip bara de egna Excelmallarna som hjälpmedel. Tidigare forskning visar också att det är väldigt svårt att göra prognoser.

  Nu visar ny forskning att det går att förutsäga framtiden lite bättre än man tidigare trott. Idag vet man mycket mer om prognoser och det visar sig att personer med vissa egenskaper är bättre än andra på att göra prognoser. I hotellbranschen är prognoser en avgörande faktor för att lyckas maximera intäkterna.

  Den mest kända forskningen om prognoser har hittills gjorts av Philip Tetlock vid University of Pennsylvania. I sin bok som publicerades 2006 kom han fram till att ett visst sätt att tänka förbättrade prognoserna. De som vägde in många olika faktorer innan de gjorde en prognos lyckades bättre än de som var fokuserade på en avgörande faktor. Forskningen har fortsatt genom åren med analyser av 150 000 prognoser av många olika kategorier av prognosmakare. Denna forskning visar att prognoser inte är så omöjligt och att de som gör prognoser är bättre än slumpen. Mest intressant är att de bästa prognosmakarna förbättrade kvaliteten på prognoserna ju mer de tränade.

  Jag håller på att lägga upp en undersökning kring hur revenue managers gör prognoser idag och vad de ser för utmaningar. Jag tror att det finns fler än 100 revenue managers i Sverige. Hittills har jag fått ihop 28 revenue managers till undersökningen. Kan alla som är revenue managers eller arbetar med revenue management skicka ett meddelande via e-post till anders@hospitalityvisions.com (klicka på länken så borde ditt e-postprogram öppnas automatiskt) med med namn, titel, hotellnamn, adressuppgifter och telefonnummer så kommer jag att skicka ut ett väldigt kort frågeformulär så snart jag fått ihop 100 namn.

 • Pandox spår fortsatt tillväxt 2012

  Anders Johansson Pandox presenterade på hotellmarknadsdagen sin prognos för hur hotellmarknaden kommer att utvecklas på olika marknader 2012. Under 2011 har tillväxten varit stark och på vissa marknader fortsätter den starka utvecklingen i första hand driven av ett stigande snittpris. Det går bra även i Grekland där RevPAR har ökat med ca 10 procent i år jämfört med 2010. Ledande städer som New York och London har utvecklats mycket väl.

  För 2012 fortsätter tillväxten i de ledande stora hotellstäderna med goda tillväxttal. I Norden fortsätter tillväxten, men i något svagare takt. I Stockholm räknar Pandox med att RevPAR kommer att öka med 1 % under 2012. Det har tillkommit en hel del nya hotellrum i slutet på 2011 och ytterligare rum öppnar under 2012. I realiteten innebär detta att den totala logiintäkten i Stockholm ökar med 3-5 %. Antal gästnätter i Stockholm kommer att fortsätta uppåt efter att under 2010 passerat 10 miljoner.

  Nu har vi många olika bedömningar om utvecklingen 2012 i Stockholm att välja mellan. PWC räknar med en ökning av RevPAR med 17,3 %, STR Global räknar med en ökning på 3,4 %, SHR räknar med oförändrat RevPAR och Pandox räknar med en ökning på 1 %.

  Det är väldigt användbart med olika prognoser. När du talar med kunden berättar du om PWC:s prognos för att motivera din prishöjning. När du sätter mål för dina säljare är det minst STR Globals prognos som gäller. När du presenterar budgeten för styrelsen använder du Pandox prognos och när du gör din kostnadsbudget utgår du ifrån att dina intäkter blir som SHR förutspår. Är du riktigt duktig gör du en egen prognos för vad som händer om det faktiskt blir en nedgång i RevPAR. Bara så att du är förberedd på att allt kan hända nästa år.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons