Ämne Prognos

  • Pandox spår fortsatt tillväxt 2012

    Anders Johansson Pandox presenterade på hotellmarknadsdagen sin prognos för hur hotellmarknaden kommer att utvecklas på olika marknader 2012. Under 2011 har tillväxten varit stark och på vissa marknader fortsätter den starka utvecklingen i första hand driven av ett stigande snittpris. Det går bra även i Grekland där RevPAR har ökat med ca 10 procent i år jämfört med 2010. Ledande städer som New York och London har utvecklats mycket väl.

    För 2012 fortsätter tillväxten i de ledande stora hotellstäderna med goda tillväxttal. I Norden fortsätter tillväxten, men i något svagare takt. I Stockholm räknar Pandox med att RevPAR kommer att öka med 1 % under 2012. Det har tillkommit en hel del nya hotellrum i slutet på 2011 och ytterligare rum öppnar under 2012. I realiteten innebär detta att den totala logiintäkten i Stockholm ökar med 3-5 %. Antal gästnätter i Stockholm kommer att fortsätta uppåt efter att under 2010 passerat 10 miljoner.

    Nu har vi många olika bedömningar om utvecklingen 2012 i Stockholm att välja mellan. PWC räknar med en ökning av RevPAR med 17,3 %, STR Global räknar med en ökning på 3,4 %, SHR räknar med oförändrat RevPAR och Pandox räknar med en ökning på 1 %.

    Det är väldigt användbart med olika prognoser. När du talar med kunden berättar du om PWC:s prognos för att motivera din prishöjning. När du sätter mål för dina säljare är det minst STR Globals prognos som gäller. När du presenterar budgeten för styrelsen använder du Pandox prognos och när du gör din kostnadsbudget utgår du ifrån att dina intäkter blir som SHR förutspår. Är du riktigt duktig gör du en egen prognos för vad som händer om det faktiskt blir en nedgång i RevPAR. Bara så att du är förberedd på att allt kan hända nästa år.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons