Ämne Revenue management

 • Finns det bara 65 revenue managers i Sverige?

  Anders Johansson I veckan som kommer presenterar tredjeårsstudenterna på hotellprogrammet i Grythyttan sina projektarbeten. Fyra grupper har studerat var sitt hotell, analyserat marknaden och hotellets egen utveckling samt tagit fram förslag som de närmaste tre åren kan öka intäkterna. Jag har läst och kan konstatera att samtliga arbeten håller god kvalitet och om de genomfördes sannolikt skulle öka intäkterna för dessa fyra hotell. Några av studenterna har fått smak på revenue management och ser sig själva arbete med revenue management i framtiden.

  Tidigare har jag sökt efter revenue managers i Sverige för att löpande kunna genomföra intressanta undersökningar om hur revenue management utvecklas och tillämpas i Sverige. Min tes är att vi är väldigt bra på detta i Sverige, men det återstår att bevisa. Nu har jag fått ihop ca 65 revenue mangers. Jag behöver minst 100 personer för att undersökningarna ska bli intressanta.

  Jag vädjar till alla som är revenue managers eller arbetar med revenue management skicka ett meddelande via e-post till anders@hospitalityvisions.com (klicka på länken så borde ditt e-postprogram öppnas automatiskt) med med namn, titel, hotellnamn, adressuppgifter och telefonnummer så att jag kan skicka ut ett frågeformulär med några enkla frågor.

  Jag tror att alla som arbetar med revenue management är nyfikna på svaren.

 • Vi har kompetens att lösa SL:s intäktsproblem

  Anders Johansson SL:s chockhöjning av biljettpriserna för turister och kongressdeltagare i Stockholm är ännu ett exempel på bristen på en gemensamt förankrad strategi för turismen i Stockholm.

  I Stockholms stad är både socialdemokrater, moderater och andra partier överens om att locka fler besökare till Stockholm. Turism bidrar till ökad välfärd för stadens invånare.

  Stockholm Visitors Board kämpar för att få hit fler besökare, bl.a. genom att aktivt bearbeta stora kongressarrangörer över hela världen i konkurrens med andra destinationer. Många andra destinationer paketerar in kollektivtrafikresor i sina erbjudanden till kongressarrangörerna. Detta kanske verkar oväsentligt för SL, men kan vara avgörande för att kongressen väljer destinationen. SL vill ha några miljoner och Stockholm går miste om hundratals miljoner.

  Kollektivtrafiken i Stockholm är redan dyr för turister. En 24-timmarsbiljett i Stockholm kostar 115 kr, i Berlin EUR 6,90 (ca 66,50 kr), i London GBP 6,40 (ca 86,80 kr), i Amsterdam EUR 7,50 (ca 72,30 kr) och i Wien EUR 7,60 (ca 73,25 kr). Stockholm är alltså upp till 73 % dyrare än de städer Stockholm konkurrerar med.

  SL verkar vara i kris (igen) och saknar kompetens kring revenue management som är synnerligen väsentligt för att få kollektivtrafiken att fungera optimalt. Hotellbranschen i Stockholm har över tiden utvecklat en spetskompetens inom revenue management vilket tydligt syns i intäkter och lönsamhet. SL har mer eller mindre monopol på kollektivtrafik och prissättning medan hotellen arbetar i konkurrens som dessutom ökar när det byggs fler hotell. Vi som kan revenue management skulle få ordning på SL:s intäkter utan att behöva vidta några panikåtgärder. Dessutom skulle våra metoder, idéer och förslag säkra intäkterna långsiktigt så att vi slipper dessa ständigt återkommande ekonomiska kriser.

 • Bättre prognoser är utmaningen för revenue managers

  Anders Johansson På HSMAI revenue conference i London i tisdags presenterade Accor Hotels en undersökning kring vad deras revenue managers tror om framtiden. Vilken typ av kunskap kommer att vara viktig i framtiden. Högst upp på listan kom fördjupad kunskap om prognoser samt prissättning. Dessa kunskaper kommer före distribution, e-marknadsföring och dataanalys. Många revenue managers upplever prognoser som väldigt svårt och har i princip bara de egna Excelmallarna som hjälpmedel. Tidigare forskning visar också att det är väldigt svårt att göra prognoser.

  Nu visar ny forskning att det går att förutsäga framtiden lite bättre än man tidigare trott. Idag vet man mycket mer om prognoser och det visar sig att personer med vissa egenskaper är bättre än andra på att göra prognoser. I hotellbranschen är prognoser en avgörande faktor för att lyckas maximera intäkterna.

  Den mest kända forskningen om prognoser har hittills gjorts av Philip Tetlock vid University of Pennsylvania. I sin bok som publicerades 2006 kom han fram till att ett visst sätt att tänka förbättrade prognoserna. De som vägde in många olika faktorer innan de gjorde en prognos lyckades bättre än de som var fokuserade på en avgörande faktor. Forskningen har fortsatt genom åren med analyser av 150 000 prognoser av många olika kategorier av prognosmakare. Denna forskning visar att prognoser inte är så omöjligt och att de som gör prognoser är bättre än slumpen. Mest intressant är att de bästa prognosmakarna förbättrade kvaliteten på prognoserna ju mer de tränade.

  Jag håller på att lägga upp en undersökning kring hur revenue managers gör prognoser idag och vad de ser för utmaningar. Jag tror att det finns fler än 100 revenue managers i Sverige. Hittills har jag fått ihop 28 revenue managers till undersökningen. Kan alla som är revenue managers eller arbetar med revenue management skicka ett meddelande via e-post till anders@hospitalityvisions.com (klicka på länken så borde ditt e-postprogram öppnas automatiskt) med med namn, titel, hotellnamn, adressuppgifter och telefonnummer så kommer jag att skicka ut ett väldigt kort frågeformulär så snart jag fått ihop 100 namn.

 • Utveckla dina intäkter

  Anders Johansson Jag har arbetat med revenue management i 25 år. I början skrattade alla åt idéerna och sa att "det där kommer aldrig att fungera". För mig är det idag ännu mer självklart att arbeta med revenue management om man erbjuder övernattningar. Genom att tillämpa de allra enklaste formerna av revenue management kan man öka sina intäkter på bara några få månader. Det finns alltför många hotell som fortfarande inte vet hur man gör och som missar stora intäkter.

  Den 27 februari håller jag en heldagskurs i revenue management för hotellchefer på Visitas kontor i Stockholm. På kursen får deltagarna praktiska råd och konkreta tips om hur man kommer igång med revenue management. Tanken är att alla deltagare efter kursen ska kunna börja genomföra införa metoderna och rutiner för att maximera intäkterna, vilket är hela idén med revenue management.

  Kursen innehåller flera olika avsnitt under dagen och kursdeltagarna får lära sig mer om

  • Prognoser
  • Prissättning
  • Segmentering
  • Hur man säljer mer via den egna webbplatsen
  • Distributionskanaler

  Kursen passar alla som inte kan så mycket om revenue management utan vill förstå mer och lära sig de snabbaste sätten att öka intäkterna. Kursen vänder sig till hotellchefer, receptionschefer, bokningschefer och andra chefer inom hotell, mötesanläggningar, vandrarhem och andra anläggningar med övernattning.

  Du anmäler dig på Visitaakademin för heldagskursen fredag den 27 februari.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons