Ämne Revenue management

 • Bättre prognoser är utmaningen för revenue managers

  Anders Johansson På HSMAI revenue conference i London i tisdags presenterade Accor Hotels en undersökning kring vad deras revenue managers tror om framtiden. Vilken typ av kunskap kommer att vara viktig i framtiden. Högst upp på listan kom fördjupad kunskap om prognoser samt prissättning. Dessa kunskaper kommer före distribution, e-marknadsföring och dataanalys. Många revenue managers upplever prognoser som väldigt svårt och har i princip bara de egna Excelmallarna som hjälpmedel. Tidigare forskning visar också att det är väldigt svårt att göra prognoser.

  Nu visar ny forskning att det går att förutsäga framtiden lite bättre än man tidigare trott. Idag vet man mycket mer om prognoser och det visar sig att personer med vissa egenskaper är bättre än andra på att göra prognoser. I hotellbranschen är prognoser en avgörande faktor för att lyckas maximera intäkterna.

  Den mest kända forskningen om prognoser har hittills gjorts av Philip Tetlock vid University of Pennsylvania. I sin bok som publicerades 2006 kom han fram till att ett visst sätt att tänka förbättrade prognoserna. De som vägde in många olika faktorer innan de gjorde en prognos lyckades bättre än de som var fokuserade på en avgörande faktor. Forskningen har fortsatt genom åren med analyser av 150 000 prognoser av många olika kategorier av prognosmakare. Denna forskning visar att prognoser inte är så omöjligt och att de som gör prognoser är bättre än slumpen. Mest intressant är att de bästa prognosmakarna förbättrade kvaliteten på prognoserna ju mer de tränade.

  Jag håller på att lägga upp en undersökning kring hur revenue managers gör prognoser idag och vad de ser för utmaningar. Jag tror att det finns fler än 100 revenue managers i Sverige. Hittills har jag fått ihop 28 revenue managers till undersökningen. Kan alla som är revenue managers eller arbetar med revenue management skicka ett meddelande via e-post till anders@hospitalityvisions.com (klicka på länken så borde ditt e-postprogram öppnas automatiskt) med med namn, titel, hotellnamn, adressuppgifter och telefonnummer så kommer jag att skicka ut ett väldigt kort frågeformulär så snart jag fått ihop 100 namn.

 • Utveckla dina intäkter

  Anders Johansson Jag har arbetat med revenue management i 25 år. I början skrattade alla åt idéerna och sa att "det där kommer aldrig att fungera". För mig är det idag ännu mer självklart att arbeta med revenue management om man erbjuder övernattningar. Genom att tillämpa de allra enklaste formerna av revenue management kan man öka sina intäkter på bara några få månader. Det finns alltför många hotell som fortfarande inte vet hur man gör och som missar stora intäkter.

  Den 27 februari håller jag en heldagskurs i revenue management för hotellchefer på Visitas kontor i Stockholm. På kursen får deltagarna praktiska råd och konkreta tips om hur man kommer igång med revenue management. Tanken är att alla deltagare efter kursen ska kunna börja genomföra införa metoderna och rutiner för att maximera intäkterna, vilket är hela idén med revenue management.

  Kursen innehåller flera olika avsnitt under dagen och kursdeltagarna får lära sig mer om

  • Prognoser
  • Prissättning
  • Segmentering
  • Hur man säljer mer via den egna webbplatsen
  • Distributionskanaler

  Kursen passar alla som inte kan så mycket om revenue management utan vill förstå mer och lära sig de snabbaste sätten att öka intäkterna. Kursen vänder sig till hotellchefer, receptionschefer, bokningschefer och andra chefer inom hotell, mötesanläggningar, vandrarhem och andra anläggningar med övernattning.

  Du anmäler dig på Visitaakademin för heldagskursen fredag den 27 februari.

 • Vems uppgift är det att maximera nettointäkten?

  Anders Johansson För knappt en månad sedan hölls det andra (årliga) Hotel Market Seminars som är en heldag med fokus på revenue management. Den här gången var temat prissättning och de ca 200 deltagarna lyssnade på tre väldigt bra talare, diskussionspaneler och deltog själva i rundabordsdiskussioner. Självklart har vi fått hjälp från deltagarna att utvärdera dagen för att kunna förbättra till nästa år. Drygt 60 % av deltagarna svarade på utvärderingen och totalbetyget blev drygt 8 på en tiogradig skala. Aningen bättre än förra året.

  Vi har redan börjat planera nästa års Hotel Market Seminars som kommer att hållas tisdag den 12 januari 2016. Lägg in datumet redan nu i din kalender även om det ligger långt fram i tiden.

  Den stora utmaningen för hotellen de närmaste åren är hur arbetet med revenue management, marknadsföring och försäljning ska organiseras för att maximera den totala nettointäkten och det totala resultatet. De stora OTA:erna tar en allt större del av många hotells bokningar vilket leder till en allt högre kostnad för att sälja hotellrummen. Nästa års tema blir ”maximera nettointäkten” och här är några idéer till frågeställningar och diskussioner.

  ·     Hur ska arbetet för att dra in intäkterna organiseras i framtiden?

  ·     Hur ska man bedöma värdet av andra intäkter än logiintäkter?

  ·     Hur ser kunden ut i framtiden? Vem ska bearbetas?

  ·     Vilken kombination av distributionskanaler ger bäst nettointäkt?

  ·     Vilken teknologi kommer hotellen att behöva i framtiden?

  ·      Hur stor betydelse har hotellets rykte för att kunna maximera nettointäkten?

  Vad finns det fler för punkter eller frågeställningar som är aktuella för hotellen för att på sikt kunna maximera nettointäkten och det totala resultatet? Kommentera gärna det här blogginlägget om du har förslag på ämnen, talare och utställare till nästa Hotel Market Seminars tisdag den 12 januari 2016. 

 • Deltagarrekord på Hotel Market Seminars

  Jag är extra glad idag när jag tittar på anmälningslistan till Hotel Market Seminars den 13 januari 2015. Nu har över 100 personer från olika hotell anmält sig. Vi har fler talare och fler utställare än förra året. Totalt räknar vi med att fler än 150 personer (deltagare, talare, sponsorer och utställare) deltar under dagen. 

  In i det sista håller vi på att finslipa på programmet för att alla deltagare ska få nya insikter kring prissättning som är årets tema och en nyckel till framgång för hotell. 

  • Visste du att det i några länder nu är förbjudet med Rate Parity i kontrakten med distributionskanalerna?
  • Visste du att nästa år ökar efterfrågan på hotellrum på nästan alla marknader och att de flesta hotell planerar att höja sina priser?
  • Visste du att många hotell bara följer sina konkurrenters priser och aldrig själva sätter sina egna priser? 

  På Hotel Market Seminars kommer dessa och många andra frågor att diskuteras. Vi har fått ihop riktigt bra ämnen för rundabordsdiskussioner och räknar med att många deltagare ska delta aktivt i diskussionerna.

  I år har vi närmare 20 utställare (jämfört med 10 förra gången). Förutom alla talare och diskussioner finns det tid att träffa många av de leverantörer som just nu har de mest intressanta lösningarna för att sätta rätt pris och därigenom maximera intäkterna i ett hotell. Bland uställarna finns bl.a. TravelClick, Hetras, IdeaS, EzRMS, PriceMatch, RateTiger, Revinate, Siteminder och Oaky. Mediapartners är Besöksliv och Travel News.

  På fredag är det sista chansen att kunna boka priset 4 500 kr per person för hela dagen inklusive måltider. Det kan inte finnas någon chef i besöksnäringen som inte vill att medarbetarna ska utveckla sig inom sitt specialområde. Gå till Hotel Market Seminars och boka in dig nu på en gång. 

  Nästa år blir bättre, men konkurrensen är knivskarp, distributionskostnaderna skenar och det blir allt svårare att sätta rätt pris. Börja det nya året med att lära dig att bli bättre på prissättning. Här är länken till mer information och anmälan till Hotel Market Seminars tisdag den 13 januari 2015.

  Anders Johansson Hoppas att vi ses den 13 januari 2015

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons