Ämne Revenue management

 • Bra start på hotellåret

  2104 har börjat bra för hotellen i Sverige. Benchmarking Alliance som har försett mig med färska siffror har nu drygt 64 000 hotellrum runt om i Sverige. För dessa hotell har RevPAR ökat med 2,5 % under första kvartalt 2014 jämfört med första kvartalet 2013. Beläggningen har ökat medan priset ligger stilla.

  Hotellen i Stockholm hade en tuff start på 2013, så det är inte så konstigt att det har gått bättre under första kvartalet 2014. RevPAR ökade med 5,3 %. Beläggningen stod för den stora delen av ökningen (4,7 %) och priset för en mindre del (0,5 %). Beläggningen blev 61 % (förra året 58,2 %), snittpriset 1121 kr (förra året 1115 kr). RevPAR blev 683 (förra året 649). Antal sålda rum ökade med 5,4 %.

  I Göteborg ökade antal sålda rum med 5,6 %, dvs. mer än i Stockholm. Utbudet ökade också kraftigt, så ökningen av RevPAR stannade vid 0,8 %. Ökningen består av en ökning i beläggning och en minskning i snittpris. 

  I Malmö ökade antal sålda rum med 8,1 %. Utbudet ökade med 2,4 %. Beläggningen ökade med 7,7 % medan priset minskade med 4,9 %. Det är en kraftig prissänkning, men den verkar ha gett resultat på beläggningen. 

  Av antal sålda rum står Stockholm för 25 % under fösta kvartalet 2014. Göteborg för 13 %, Malmö för 7 %, Arlanda för 4 % och Uppsala för 2 %. Jönköping, Örebro, Linköping, Karlstad, Helsingborg och Umeå står vardera för ca 2 % av antal sålda rum. RevPAR har ökat på samtlig orter utom Jönköping och Karlstad.

 • 125 deltagare på Hotel Market Seminars

  Anders Johansson 2014 har rivstartat och det började den 14 januari 2014 med Hotel Market Seminars - en hel dag om revenue management - i Stockholm. Annemarie Gubanski och jag hade hoppats nå 80 deltagare, men intresset var betydligt större än vad vi hade räknat med och hela 125 personer deltog under dagen.

  Programmet var intensivt och de olika talarna gjorde dagen till en framgång.

  Vi skickade ut ett frågeformulär till alla deltagare och fick svar från 80 %. De utvärderade varje programpunkt och många kom med idéer till förbättringar. De mest populära inslagen var huvudtalaren Erik Lindquist från Travel Click, paneldiskussionerna och flera av rundabordsdiskussionerna. Bäst utvärdering fick Erik Muños från SiteMinder för rundabordsdiskussionen om hur hotell lyckas i sociala media och meta search (8,4 av 10). Nästan lika högt betyg fick Arnout Groen från Buuteeq som talade om en bild säger mer än 1000 ord (8,3 av 10).

  Helhetsbetyget för Hotel Market Seminars blev 8 av 10. Vi är glada över ett bra betyg, men vi har också fått många bra förslag på hur vi kan förbättra oss till nästa år.

  Vi kommer att göra rundabordsdiskussionerna ännu mer intressanta genom att minska antal deltagare för att få mer diskussioner, ha fler ämnen att välja mellan och ha ett tydligare upplägg kring hur tiden används för presentation och diskussion.

  I år hade vi 10 uställare. Nästa år ska vi försöka få några fler utan att de tar över från talare och deltagare. Vi ska också förlänga pauserna något så att det finns mer tid för reflektion och diskussion.

  Nästa års tema är "prissättning" och här är några idéer till frågeställningar för rundabordsdiskussioner:

  • Hur priskänsliga är olika kundgrupper?
  • Effektivaste sätten att sälja mer vid bokningstillfället och vid incheckning
  • Hur mycket kan man höja priset på kongressdagar
  • Hur prissätter man en destination?
  • Vem bestämmer priset? Revenue managern, sälj, marknad eller gästen?

  Boka in den 13 januari 2015 redan nu. Nästa år kommer Hotel Market Seminars att locka ännu fler deltagare, talare och utställare.

 • Rate Parity snart förbjudet?

  Anders Johansson Allt fler myndigheter runt om i Europa uttalar sig om att Rate Parity är skadligt för konkurrensen. Nu senast har den franska ”Granskningsnämnden för affärsmetoder” (fritt översatt) uttalat sig och begärt lagstiftning mot Rate Parity i Frankrike. Rate Parity ska inte längre få finnas i avtalen, vilket innebär att hotellen fritt kan sätta sina priser i olika distributionskanaler inklusive priserna på sin egen webbplats.

  Glädjen från hotellen över den här typen av uttalanden visar tydligt hur lite de flesta hotell förstår av OTA:ernas roll och affärsmodeller. Hotellen älskar att få bokningar från OTA:erna men verkar numera se det som en rättighet snarare än en affärsuppgörelse som måste vara bra för båda parter. Hotellen, särskilt hotell som inte tillhör kedjor, anklagar OTA:erna för höga provisioner och i övrigt oskäliga avtalsvillkor för att få vara med i bokningskanalen. Många, särskilt de som beklagar sig över höga provisioner, har aldrig räknat på vad det kostar att utveckla den egna webbplatsen och driva trafik dit och konvertera besökarna till bokare.

  För att en OTA ska kunna sälja hotellrum måste de se till att skaffa kunder antingen genom att de har ett starkt varumärke eller är skickliga på sökmarknadsföring. Därefter ska de lyckas övertyga kunden om att faktiskt göra bokningen genom att de optimerar informationen om hotellet, recensioner från andra användare och är skickliga på att konvertera besökare till bokare. Allt detta kostar mycket pengar. OTA:erna spenderar enorma summor på marknadsföring (t.ex. TV-reklam i Sverige) för att få kunder och på utveckling av smarta sätt att få kunderna att boka. En OTA har flera gånger så hög konverteringsgrad än hotellen själva. Många hotell beklagar sig också över att OTA:ernas stora resurser gör det svårt att konkurrera om att hamna högt i sökresultaten och att få bokningar till hotellens egna webbplatser.

  En av utmaningarna i relationen mellan OTA:erna och hotellen är att få av de fristående hotellen inser hur svårt och dyrt det är att driva försäljning till hotellets egen webbplats och numera även mobila webbplatser och via sociala media. De flesta hotell, även små hotell, har idag en egen webbplats som i bästa fall kan beskrivas som väldigt enkel och därför helt enkelt inte ger så många bokningar. Det är mer av en slump att bokningen råkade göras på den egna webbplatsen än att det skedde för att hotellet är skicklig på konvertering. De flesta hotell har inte ens försökt öka antalet bokningar via den egna webbplatsen men ändå lyckats få några bokningar. Det är därför många har uppfattningen att det inte kostar något att få bokningar via den egna webbplatsen. Bara det finns en webbplats, så kommer bokningarna av sig självt är den gängse uppfattningen. Verkligheten är en helt annan. Ingen kommer någonsin att veta om att hotellet har en webbplats om den inte marknadsförs på rätt sätt. Detta är absolut inte gratis varken i arbetstid eller pengar.

  För hotellkedjorna är bilden en helt annan. De ska övertyga fastighetsägare om att deras varumärke har ett värde och måste därför med stora resurser säkerställa en stark närvaro på Internet. De konkurrerar direkt och ofta framgångsrikt med OTA:erna om kunderna. Ofta har de stora hotellkedjorna lyckats förhandla fram mer fördelaktiga provisionssatser och andra villkor. Ett exempel är Scandics nytecknade avtal med Expedia.

  Hotell som inte tillhör kedjorna har helt enkelt färre alternativ. De saknar kunskap om att synas och sälja på Internet och de har sällan de finansiella resurser som krävs för att driva trafik och bokningar via den egna webbplatsen. De har heller inte någon möjlighet att påverka villkoren som OTA:erna ställer för att tillhandahålla distribution och i slutändan bokningar till hotellen. Alla dessa hotell som använder en eller flera OTA:er för att distribuera sina hotellrum har frivilligt ingått en affärsuppgörelse som innebar god marknadsföring samt en färdig och väl fungerande distributionskanal. Bokningarna lät inte vänta på sig och många små hotell har lyckats nå ut till marknader som de aldrig någonsin skulle ha kunnat nå på egen hand. Nu när bokningarna blivit allt fler börjar dock många beklaga sig över de höga avgifterna och hoppas att branschorganisationer eller myndigheter ska lyckas få ner bokningsavgifterna. Om inte OTA:erna kan fortsätta att tjäna pengar finns det en risk att de istället för att kontraktera alla hotell istället väljer att bli partners med några få stora kedjor. Utbudet skulle räcka mer än väl för OTA:ernas kunder. De stora volymerna skulle fortfarande ge tillräckliga intäkter och de stora besparingarna på att slippa hantera en mängd små hotell skulle göra att resultatet fortfarande är tillfredsställande.

  Det kanske är bäst att tänka sig för innan branschorganisationer och myndigheter med sina beslut riskerar att förstöra möjligheten för små och medelstora hotell att distribuera sina hotellrum på ett effektivt sätt över i stort sett hela världen. Om OTA:erna inte längre ser någon lönsamhet i att distribuera små och medelstora hotell kommer brist på konkurrens verkligen att skada konsumenten.

  Rate Parity och andra aktuella frågor kommer att diskuteras den 14 januari 2014 på Hotel Market Seminars. Det är ingen hemlighet att jag är en av arrangörerna av dagen för att jag tycker att branschen ska hålla sig uppdaterad inom distribution och sociala media. 

 • Obamas besök injektion för Stockholmshotellen

  Anders Johansson Med färsk statistik från Benchmarking Alliance har jag gjort en snabb analys av hur hotellmarknaden i Stockholm påverkades av Barack Obamans besök förra veckan.

  I augusti minskade RevPAR i Stockholm med knappt 4 procent. Veckan före Obamas besök minskade RevPAR med drygt 4 procent.

  Effekten av Obamas besök börjar flera dagar före Obamas ankomst (onsdag 4 sep). Söndagen före ökar logiintäkten med 32 procent (24 % volym och 8 % pris), måndagen ökar med 23 procent (15 % volym och 8 % pris), tisdagen ökar med 29 procent (16 % volym och 13 % pris), onsdagen ökar med 19 procent (9 % volym och 10 % pris), torsdagen ökar med 4 procent (2 % volym och 2 % pris). Det är intressant att se att ökningarna är större innan Obama ankommer och att effekten snabbt försvinner så fort besöket är över.

  Total effekt beräknat på alla dagar från och med söndag till och med torsdag summerar till en extra logiintäkt på 16 miljoner kronor där ca 10 miljoner kommer från ökad volym (fler sålda rumsnätter) och ca 6 miljoner kommer från ökat pris (högre snittpris).

  Jag har svårt att förstå varför hotellen är så återhållsamma på priset. Det är bara under ankomstdagen som prisökningen har högre genomslag än volymökningen på den högre logiintäkten. Förklaringen till ett återhållsamt pris skulle kunna vara att hotellen

  • inte förstår att effekten av besöket börjar flera dagar innan ankomstdagen
  • har avtalspriser för de som bokar besökarna
  • är osäkra på hur stor effekten av besöket kommer att bli

  Det finns alltid många osäkra faktorer att bedöma för en revenue manager och väldigt lätt att vara efterklok. Sammantaget är intäkten 16 miljoner högre än den annars skulle ha varit så hotellen i Stockholm kanske skulle skicka ett tack-för-besöket-kort till Barack Obama.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons