Ämne Samarbete

  • Audition eller kunskap?

    Anders Johansson För att vi ska lyckas förverkliga den nationella strategin för besöksnäringen krävs välutbildade människor som ska driva utvecklingen framåt. De senaste åren har alltfler välutbildade personer sökt sig till besöksnäringen. Det finns dessutom många enagerade studenter som just nu håller på att utbilda sig och snart är redo att ta sig an utmaningarna i företagen. För att det ska bli riktigt bra behövs samarbete i ett tidigt skede mellan företagen och de privata och offentliga organisationer som står för utbildningen. Studenterna skulle komma mycket längre i sin utbildning om de fick lite hjälp på vägen av företagen i branschen. 

    Ett aktuellt ämne för hotellen just nu är de allt högre distributionskostnaderna. Därför vill jag att mina tredjeårsstudenter på hotellprogrammet i Grythyttan gör ett projekarbete om just distributionsmix och kostnader. De ska samla in några historiska data om distributionskanaler från hotell i Stockholm, Göteborg och Malmö för att analysera om det finns några skillnader, jämföra med internationell statistik och lära sig mer om distribution, revenue management och kostnader. Uppgiften kräver hårt arbete under en kort period och är därför en utmärkt uppgift för en student.

    Problemet är bara att många hotell inte vill lämna ut några uppgifter trots att de är garanterade att de förblir anonyma. Utan siffrorna är det omöjligt att genomföra projektarbetet. Utan medverkan från branschen blir utbildningen inte verklighetsförankrad och studenterna lär sig inte så mycket som de skulle kunna lära sig. Audition efter utseende och personlighet är rekrytering på ett nytt innovativt sätt, men utan gedigen kunskap och utbildning tar det längre tid att förverkliga den nationella strategin för besöksnäringen.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons