Ämne Statistik

 • Stockholmshotellen fattar fel beslut

  Anders Johansson Är de dåliga tiderna redan över eller är det påskeffekten som spökar? Statistik från Benchmarking Alliance för april visar att de 429 hotellen i Sverige ökade RevPAR med 7,4 % jämfört med april förra året. Påsken inföll i år en vecka tidigare än förra året, dvs i mars, vilket är en del av förklaringen till ökningen.

  Hittills i år (jan-apr) har antal sålda hotellrum ökat med 0,4 %. På grund av ett ökat utbud av hotellrum (+2,8 %) och ett lägre snittpris har RevPAR minskat med 3,4 %. Det är stora skillnader mellan olika orter.

  I Stockholm har RevPAR minskat med 2,8 % hittills i år. Hela minskningen beror på en minskning av snittpriset på 3,5 % som kompenserats något med en beläggningsökning med 0,7 %.

  Detta blir ett skolexempel på att det inte fungerar att sänka priset. Prissänkningen på 3,5 % gav bara en volymökning med 0,7 % vilket innebär att den totala intäkten minskade. Priset på hotellrum i Stockholm i jan-apr är oelastiskt, dvs. en prissänkning ger inte motsvarande ökning i volym. All forskning visar att det är så här de flesta hotellmarknader i världen fungerar.

  Vem är det som fattar beslut om att sänka priset i Stockholm? Det borde inte vara revenue managers eftersom de har goda kunskaper om priselasticitet och hur hotellmarknaden fungerar. Ett snabbt överslag visar att de 84 hotell i Stockholm som är med i Benchmarking Alliance förlorade tillsammans ca 6 mkr i försäljning. De flesta hotell har en rörlig beräkning av hyran vilket innebär att hotellfastighetsägarna gick miste om ca 2 mkr i utebliven hyra. Hotellen förlorade ca 4 mkr i uteblivet resultat.

  Kanske skulle beslutsfattarna på hotellen fundera på hur det kunde bli så här. Det beror inte på dåliga tider utan bara på dåliga beslut.

 • Göteborg tar bättre betalt än Stockholm

  Anders Johansson Enligt siffror från Benchmarking Alliance sjönk RevPAR i Stockholm med 19 procent i oktober 2012 jämfört med oktober förra året. Den totala logiintäkten minskade med 17 procent och antal sålda rum minskade med 5 procent.

  Hittills i år (jan-okt) har RevPAR i Stockholm minskat med knappt 6 procent. Antal tillgängliga hotellrum har ökat med drygt 7 procent vilket gör att Stockholmsmarknaden totalt sett har växt. Antal sålda rum i Stockholm har hittills i år ökat med drygt 4 procent och logiintäkten med drygt 1 procent.

  I Göteborg har oktober varit en riktigt bra månad. RevPAR ökade med knappt 13 procent, logiintäkten med 23 procent och antal sålda rum med 13 procent. Hittills i år har RevPAR i Göteborg minskat med 2 procent. Antal tillgängliga hotellrum har ökat med drygt 7 procent vilket gör att hotellrummen har ungefär samma tillväxt både i Göteborg och Stockholm. Antal sålda rum i Göteborg har ökat med knappt 4 procent och logiintäkten med drygt 5 procent. Göteborgshotellen är med andra ord lite bättre på att hålla sina priser än Stockholmshotellen.

 • RevPAR ökade med 0,8 % i Stockholm 2011

  Anders Johansson Dagsfärska siffror från Benchmarking Alliance visar att RevPAR ökade med 0,8 % för helåret 2011 jämfört med helåret 2010 i Stockholms län. Beläggningen har minskat något medan snittpriset ökat. Under året har det öppnats närmare 1500 nya hotellrum som löpande fyllts med nya gäster. Detta betyder att antal gästnätter i Stockholm beräknas ha ökat från 10 miljoner förra året till ca 10,4 miljoner under 2011. Efterfrågan på hotellrum i Stockholm har varit stark trots skuldkris i Europa, som är den viktigaste utländska marknaden för Stockholm. Sveriges ekonomi har dock varit stark vilket kan förklara intresset för affärsresande till Stockholm.

  Benchmarking Alliance används av hotell i Stockholms län som står för ca 80 % av totalt antal tillgängliga hotellrum. Jag rekommenderar hotell som ännu inte är kunder hos Benchmarking Alliance att bli det för att få tillgång till värdefull statistik om hur marknaden utvecklas.

  Bland de hotell som finns i Benchmarking Alliance är det tisdagar tätt följd av onsdagar som är den veckodag som har högst RevPAR, beläggning och snittpris. Beläggningen har stigit en aning och hamnade på  80 % på tisdagar och onsdagar. Trots den höga beläggningen har priserna inte stigit mer än 1 respektive 0,7 procent. Sämre har det gått på fredagar och lördagar då beläggningen minskat med ca 2,5 % till ca 66 % vilket kan förklaras av ett pris som är mellan 3 och 4 % högre.

  97,65% var den högsta beläggningen en enskild dag vilket innebär att bara ca 600 rum var osålda i länet den natten.

  Bland de olika katgorierna av hotell (budget, midscale, upscale och luxury) har det gått bäst för budget som ökat RevPAR med 5 %. Sämst har det gått för luxury där RevPAR minskat med 11 %. Antal hotellrum inom dessa båda segment är dock bara ca 13 % av totalen, men slutsatsen blir ändå att gästerna väljer billigare alternativ då även midscale ökat något mer än upscale som dessutom har en minskad beläggning.

  Det finns fortfarande gott om lediga hotellrum i Stockholm i december-januari då bara hälften av hotellrummen är belagda och även i februari-april då beläggningen bara är runt eller strax under 60 %. Det är under dessa tider vi behöver fylla hotellen med fler affärs- och fritidsresenärer.

  Under 2012 öppnar ännu fler hotellrum i Stockholm. De just nu mest realistiska prognoserna pekar på att RevPAR kommer att vara oförändrat eller öka svagt under 2012. Världen förändras i allt snabbare takt så även bankernas erfarna prognosmakare har olika uppfattning om hur ekonomin i världen kommer att utvecklas 2012. Det bästa alla i besöksnäringen i Stockholm kan göra är att fortsätta marknadsföra Stockholm både i Sverige och utomlands för att långsiktigt attrahera fler besökare.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons