Ämne Strategier

 • Kortsiktiga vinster skadar branschen långsiktigt

  Anders Johansson I lördagsintervjun på Besöksliv med Ella Niia är det tydligt att HRF vill behålla den nuvarande momssatsen på 12  procent för den mat som konsumeras på restaurang. Det är bra att branschen - både arbetsgivare och fack - är överens om detta. Kanske ökar detta möjligheterna att påverka politikerna att inte göra några förändringar av momssatserna.

  Branschens stora problem både idag och den närmaste framtiden är och förblir synen på arbetskraften. Det är klart att facket talar i egen sak när de inte vill ha större lönespridning, fler heltider och mer kompetensutveckling. För facket handlar det om att de som arbetar i branschen ska kunna leva på sin lön, göra karriär och sedan kunna leva på sin pension. För arbetsgivarna ses fackets krav som orimliga i första hand för att de kostar för mycket pengar. Personalkostnaderna är redan på en alldeles för hög nivå för att få många verksamheter att gå runt.

  Vem har rätt? Båda har rätt. Det beror helt enkelt på tidsperspektivet.

  På kort sikt har arbetsgivaren rätt. En löneökning ökar personalkostnaden, fler heltider minskar flexibiliteten och mer kompetensutveckling kostar pengar. Bara negativa effekter på kort sikt. Lönsamheten minskar.

  På lång sikt har facket rätt. Kompetensutveckling leder till högre kvalitet på produkt och service, vilket i sin tur lockar fler gäster som är beredda att betala lite mer. Högre löner attraherar medarbetare med intresse för yrket och med rätt kompetens till branschen. Karriär- och utvecklingsmöjligheter gör att fler stannar i branschen. På lång sikt ökar intäkterna samtidigt som kostnaderna minskar tack vare högre kompetens och lägre personalomsättning.

  Parter med olika synsätt når sällan fram till de bästa lösningarna, så diskussionerna lär fortsätta.

 • Lägg inte ut Besöksliv!

  Anders Johansson En ständig fråga i branschen är vilka funktioner i verksamheten man kan lägga ut på entreprenad. De vanligaste svaren brukar vara att funktionen inte hör till kärnverksamheten eller är strategisk samt att någon annan kan göra samma jobb effektivare och till en lägre kostnad.

  Enligt en notis på besoksliv.se ska tidningen (och webbplatsen) läggas ut på entreprenad. Jag utgår ifrån att ledningen för Visita har bedömt att tidningen inte hör till Visitas kärnverksamhet, men är uppenbarligen något som måste finnas kvar och kan därför göras av någon annan minst lika bra och till en lägre kostnad.

  En viktig uppgift för alla företag är att definiera vad som är kärnverksamhet. Troligen är detta något som är unikt för verksamheten och som man bör göra bättre än någon annan. Kärnverksamheten är en av grundpelarna i hela affärsidén och av strategisk betydelse för att bli framgångsrik. Här finns företagets kärnkompetens. En stjärnrestaurang skulle knappast komma på tanken att lägga ut köket på entreprenad. Maten är stjärnrestaurangens kärna och huvudanledningen till att gästen vill besöka restaurangen. Restaurangen skulle däremot kunna lägga ut disk och städ på entreprenad.

  Vad är då Visitas kärnverksamhet? På Visitas webbplats kan man läsa följande:

  "Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation som har två huvudsakliga verksamhetsområden: branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Inom ramen för branschfrågorna bevakar vi lagstiftning och regleringar inom vårt område. Vi informerar våra medlemmar och vår omvärld, svarar på remisser och är branschens samlade röst i många olika sammanhang."

  Om bevakning och information är del av kärnverksamheten känns det viktigt att själv äga en  informationskanal med hög trovärdighet. Besöksliv (Restauratören) har tack vare sin självständiga ställning lyckats sprida branschens budskap på ett trovärdigt sätt i snart 100 år. Medarbetarna är både duktiga journalister och har mycket goda kunskaper om branschen och branschens viktiga frågor.

  Om Visita lägger ut Besöksliv på en extern tidningsmakare är det sannolikt att vi får ännu en glättig "kundtidning" utan någon större trovärdighet och läsvärde. Besöksliv blir då en i mängden av alla kund- och medlemstidningar som de flesta låter gå olästa till pappersåtervinningen.

  Se Besöksliv som en del i Visitas kärnverksamhet och rekrytera en efterträdare till Ninni Dickson som är självständig och har utvecklingsambitioner. Då kommer tidningen att vidareutvecklas samtidigt som den behåller sin trovärdighet. Detta leder till att branschen flyttar fram sin position både i Sverige och internationellt.

 • Ryanair nu tre gånger så stort som SAS

  Anders Johansson Det går väldigt bra för Ryanair. I veckan kom resultatet för Ryanairs första halvår. Försäljningen ökade med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet ökade med 10 procent till 6,1 miljarder kronor. Det är 127 kr per passagerare. Ryanair har 35 miljarder kronor i kassan.

  SAS redovisade ett halvårsresultat på 371 mkr, en halvering jämfört med samma period förra året. Det är 27 kr per passagerare. SAS kassa uppgår till 2,4 miljader kronor.

  Ryanair grundades 1984 och fick riktig luft under vingarna när EU avreglerade flyget 1992. Ryanair såg möjligheterna att utvecklas och har förstått vad resenären vill ha. De första sex månaderna flög 48 miljoner passagerare med Ryanair.

  SAS grundades 1946 och hade sina bästa år under åren då flyget var strikt reglerat. Sedan EU avreglerade flyget 1992 har SAS haft det motigt de flesta år. Blev SAS tagna på sängen av som skulle hände när flyget avreglerades eller är det helt enkelt omöjligt att ställa om ett företag som arbetat så länge i en reglerad marknad? Jag tror att problemet ligger i SAS inklusive ägarstruktur och företagskultur. Det finns ju exempel på andra företag som klarat avregleringar utan en liknande kräftgång. De första sex månaderna flög 14 miljoner passagerare med SAS.

  Hur kommer det att gå framöver? Ryanair räknar med att växa både i antal passagerare och lönsamhet. Målet är att öka sina marknadsandelar på korta flygningar. SAS jobbar med att överleva och ska nu även sälja ut sitt bonussystem.

  Alla som arbetar inom besöksnäringen ska vara väldigt glada över Ryanair och andra växande europeiska flygbolag. De flyger allt fler besökare till Sverige som bor på hotell, äter på restauranger och shoppar. SAS gör det omvända och flyger i första hand bort alla svenskar, norrmän och danskar till andra länder. Mer konkurrens på flyget till Sverige är bara bra för besöksnäringen.

 • Besöksnäringen ligger under med 0-4

  Anders Johansson Endast två procent av årets motioner från riksdagens ledamöter handlar om besöksnäringen (enligt Linda Swartz artikel i Besöksliv). Jag hittade inte ens så många när jag snabbt gick igenom motionsfloden på riksdagens hemsida. De flesta motioner handlar om väldigt specifika frågor, som t.ex. att avskaffa danstillståndet, tillåta gårdsförsäljning av alkohol, ansöka om världsutställning i Göteborg och innehållsdeklaration av mat på restaurang. Bra förslag tycker jag, men det är långt ifrån den strategi som krävs för att få besöksnäringen att växa.

  När jag snabbt letade igenom alla motioner på sökordet "besöksnäring" hittade jag bara en som hade en koppling till den nationella strategin för besöksnäringen. Den motionen uppmanade regeringen att "arbeta mot en sammanhållen strategi för turismen". Bara en (1) motion av  årets 3245 motioner har en tydlig koppling till den nationella strategin för besöksnäringen. 

  Jag trodde att hela syftet med den nationella strategin för besöksnäringen var att förbättra förutsättningarna för besöksnäringen och utveckla besöksnäringen. Ett av de absolut viktigaste sätten att genomföra förändringar är att få med våra riksdagsledamöter och regering på tåget. Ett första mått på resultatet är att räkna antal motioner inom besöksnäringens område. Nästa mått är att räkna antal motioner som röstas igenom och det tredje måttet är att räkna de motioner som faktiskt leder till någon bestående förändring.

  En bit in i andra halvlek (strategin togs fram för två år sedan) ligger besöksnäringen under med 0-4. Endast några få av riksdagens 349 ledamöter verkar förstå och bry sig om besöksnäringens strategi. Utan en förankring i riksdag och regering blir det svårt att vinna matchen.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons