Ämne Studieresa

 • Vilka proffs vi har i besöksnäringen!

  Anders Johansson De senaste fyra dagarna har jag guidat 20 personer med ledande befattningar i tre hotell i Tjeckien i Stockholm. Vi har besökt mängder med hotell och restauranger. Först ett stort tack till alla som entusiastiskt visat upp sina hotell och restauranger. Ni gjorde ett fantastiskt intryck. Det viktigaste och mest bestående intrycket för tjeckerna är att svenskar är så otroligt vänliga, öppna, glada och tillmötesgående. Jag kan inte annat än hålla med. Jag har känt mig stolt över Stockholm och besöksnäringen i Stockholm hela tiden. Vilka proffs vi har i vår bransch! Det ärs annolikt en stor del i förklaringen till att besöksnäringen har växt så kraftigt de senaste tio åren.

  Tjeckerna åker hem med mängder med idéer i bagaget. Det som intresserat mest är möteslokalers utformning och teknik till det för tjecker tidigare helt okända "fika" under möten. Hotellrummens kvalitet och utrustning får högsta betyg. Den svenska öppenheten och den allmänna företagskulturen i besöksnäringen är enastående. En av de viktigaste aktiviteterna när de kommer hem är att börja arbeta mer med sin egen företagskultur.

  Jag är övertygad om att nya intryck, utbildning, utveckling, lärande och teamwork är rätt sätt att få företag att utvecklas. Intrycken från Stockholm är bestående och kommer att leda till utveckling i de tre hotellen i Tjeckien. Den saken är helt säker. En studieresa är ett bra sätt att svetsa samman sitt team, skapa en gemensam referensram och bygga entusisam för att förverkliga något stort i det egna företaget. Metoden rekommenderas varmt till alla i besöksnäringen över hela världen.

 • Bra att Lotteriinspektionen åker till Las Vegas

  Anders Johansson De stora dagstidningarna moraliserar över att myndigheter i Sverige bor, äter, konfererar, åker på studieresor och uppmuntrar sina anställda alldelses för mycket på skattebetalarnas bekostnad. Jag är glad över att en väldigt liten, kanske alltför liten, del av mina skattepengar läggs på att framförallt åka på studieresor till andra länder för att därigenom utveckla respektive myndighets arbete. Jag är också glad över att myndigheternas chefer inser att de måste skapa ett gott arbetsklimat bl.a. genom att uppmuntra sina anställda genom belöningar och fest. När man läser tidningarna är det lätt att få intryck av att det är ett stort slöseri med skattebetalarnas pengar. Det är knappast sanningen. Det är snarare tvärtom att myndigheterna snålar alldeles för mycket och därigenom missar en mängd möjligheter som på lång sikt skulle få en positiv effekt för alla medborgare.

  Det senaste exemplet på "granskning" kommer från dagens Dagens Industri som har granskat Lotteriinspektionens styrelses studieresor som sedan 2007 har kostat minst 620000 kr. Detta är 124 000 kr per år i fem år eller knappt 18 000 kr per styrelseledamot och år. Dagens Industri vill ge intrycket att detta är mycket pengar som slösats bort bl.a. genom att även räkna upp exakt vilka "extravaganta" aktiviteter styrelsen genomfört på sina resor.

  Om en styrelseledamot inte kontinuerligt och genom personlig närvaro följer vad som händer inom bolagets, organisationens eller myndighetens verksamhetsområde gör inte ledamoten sitt jobb. Självklart ska bolaget, organisationen och myndigheten bekosta studieresor och möten. För mig ter det sig helt naturligt för Lotteriinspektionen att åka till Las Vegas för att få en tydlig bild av utvecklingen i spelbranschen.

  Självklart ska alla regler vara tydliga, kanske till och med extremt tydliga, för att alla ska veta vad som gäller och för att det inte ska uppstå missförstånd. En regel som bör tydliggöras är att myndigheterna måste ut och resa för att själva bilda sig en uppfattning om vad som händer i omvärlden istället för att vara beroende av den bild som media serverar oss. 

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons