Ämne Svanen

 • Inte ens 15 % av Sveriges hotell bryr sig om miljön

  Anders Johansson Det finns ca 2045 hotell i Sverige, men bara 15 %, ca 284 hotell, av alla hotell i Sverige är Svanenmärkta.

  Jag och säkert många med mig trodde att vi i besöksnäringen var ganska bra på det här med miljöarbete. Det kändes som om miljömärkning idag var mer eller mindre en hygienfaktor. Det är troligen Scandics och Svenska Mötens omfattande och genuina miljöarbete samt Svanenmärkning som fått allmänheten att tro att hotellbranschen är miljömedveten.

  Miljömärkningen Svanen tillkom på initiativ av Nordiska Ministerrådet för 25 år sedan och firar detta i dagarna genom kampanjen ”Rädda världen lite grann varje dag”. Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Svanen är en frivillig, positiv märkning av varor och tjänster. De är till för att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv.

  Hotell är en kategori av de nästan 200 olika varor eller tjänster som kan märkas med Svanen. En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

  Uppenbarligen tycker inte 1760 hotell i Sverige att miljöarbetet är så viktigt att de vill visa detta genom en Svanenmärkning. Till några hotells försvar kan man säga att det finns en enklare miljöcertifiering som heter Green Key med 35 certifierade hotell i Sverige. Några hotell driver även miljöfrågor enligt miljöledningssystemet ISO 14020-24 som är fokuserat på förbättringar till skillnad från en Svanenmärkning som ställer absoluta krav.

  Det är en besvikelse, för att inte säga en katastrof, att inte fler av Sveriges hotell driver ett miljöarbete överhuvudtaget eller inte vill visa att de är duktiga på miljöarbetet genom en Svanenmärkning.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons