Ämne Turism

 • Brexit ger svensk turism kortsiktig uppgång

  Anders Johansson Oavsett hur britterna hade röstat är det några som vinner på resultatet och några andra som förlorar. Nu blev det ja till att lämna EU och det första som hände var att det brittiska pundet sjönk som en sten gentemot den amerikanska dollarn. Pundet har inte varit så lågt värderat gentemot den amerikanska dollarn sedan 1985. Den svenska kronan försvagades rejält mot alla stora valutor utom pundet som sjönk knappt fem procent gentemot kronan.

  En svagare svensk krona är bra för turismen. Det blir billigare för utländska turister (utom de från Storbritannien) att besöka Sverige och dyrare för svenskar att turista utomlands. Om den svenska kronan fortsätter att vara svag finns det goda förutsättningar att sommarturismen i Sverige blir riktigt bra.

  En svagare svensk krona gynnar också de svenska exportföretagen, så affärsresandet lär vara fortsatt starkt under hösten. Detta bäddar för att 2016 kommer att bli ännu ett starkt år för svensk turism.

  Fortsättning följer men snart har vi vant oss vid att det i framtiden blir lite svårare att locka britter till Sverige och för svenskar att besöka Storbritannien. Förändringarna kommer dock att gå så långsamt att vi efter ett antal år har anpassat oss till ett nytt läge som vi då i framtiden kommer att ta för givet.

  Långsiktigt är dock slutenhet, egoism, konflikt, utanförskap och gränser riktigt dåligt för turism som definitionsmässigt står för nyfikenhet, öppenhet, gemenskap och möjlighet att dela och utbyta erfarenheter med andra kulturer. Brexit kommer att innebära ett steg tillbaka för turismen.

 • 126 miljoner amerikaner har pass

  Anders Johansson Världen förändras i allt snabbare takt vilket innebär att gammal fakta snabbt blir inaktuell. Det som lärdes ut i skolorna bara för 5-10 år sedan gäller inte längre. Det jag lärde mig på gymnasiet om världen i ämnena geografi, historia och samhällskunskap borde jag ifrågasätta en hel del av. En gammal sanning i om amerikaner är att bara 5 % har giltiga pass som gör att de kan resa utomlands. Jo, det var faktiskt sant på 1980-talet. 1992 hade antal amerikanska medborgare med pass ökat till 7 %. År 2002 hade 55 miljoner amerikaner pass vilket var 19 % av befolkningen. Tio år senare hade siffran ökat till 113 miljoner vilket var 36 % av befolkningen. 2016 har 126 miljoner amerikaner pass och är beredda att resa utomlands. De senaste tre åren har 23 % av amerikanerna rest utomlands. Mexico står för 36 % av utlandsresorna. Canada och Europa för 18% var. Det finns potential för Europa att attrahera fler amerikaner även om det just nu är lite motigt när amerikanska myndigheter avråder amerikaner från att resa till Europa på grund av risken för terror. 

 • Norden på WTM i London

  Anders Johansson De nordiska länderna är representerade med montrar på World Travel Market (WTM), som är den stora rese- och turistmässan som hålls i London i november varje år. Jag fick intrycket att det pågick en hel del diskussioner med potentiella arrangörer hos alla de nordiska utställarna. Här är några bilder på hur montrarna ser ut.

  Några av de nordiska länderna har tydliga budskap. ”Cool” Danmark, Norway ”powered by nature”,

   ”Inspired by” Iceland. Finland och Sverige är inte lika tydliga.

  Jo, man kan önska att man var i Finland eller bara Visit Sweden. Det är säkert omöjligt för alla i svensk turistnäring att komma överens om en gemensam slogan, så då blir det ingen alls. Otydlig positionering är aldrig bra så här finns det mer att göra.

 • Kineser reser till USA istället för till Sverige

  Anders Johansson Det är bra att Arlanda satsar på att göra det enklare för kinesiska turister, men det räcker inte att destinationens flygplats är bra på att ta hand om kineser. Hela destinationen inklusive hotell, restauranger, butiker, sevärdheter och staden är bra på att ta hand om kineser och alla andra som besöker destinationen. Detta är dessutom bara en början. Det krävs insatser från statligt håll och/eller EU för att göra det enklare att besöka Sverige och andra EU-länder. Visareglerna är alldeles för krångliga.

  Ett föregångsland är USA som i samband med att president Obama deltog i en asiatisk konferens införde tioåriga visum för kinesiska medborgare till USA. (Till Sverige får man engångsvisum). Syftet var att öka turistflödet från Kina till USA. Det är precis detta som har skett. I Los Angeles har antal kinesiska besökare ökat med 20 % från 2013 till 2014 till 700 000 personer. Tillväxt med tvåsiffriga tal förväntas de kommande tre åren.

  Sedan de tioåriga visumen infördes har antal ansökningar ökat med 41 %. Det visar sig också att kineserna inte bara besöker de stora städerna utan också söker sig till för dem tidigare mindre kända destinationer. Hela USA får en positiv effekt av de ändrade visumreglerna.

  Stockholms län hade ca 81 000 gästnätter från Kina under 2014. Hittills i år (till och med juli) har antal gästnätter ökat med 1 %. I Stockholms stad har gästnätterna från Kina minskat med 1 %.

  Det är bra att Arlanda gör något för de kanske 40 000 (ca 2 nätter per gäst) kineser som besöker Stockholms län varje år, men för att få fart på turismen från Kina måste Sverige/EU införa en annan typ av visum än idag. Det kan väl inte vara så svårt att inför exakt samma regler som USA?

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons