Ämne Turism

 • Visit Sweden och Airbnb i samarbete

  Anders Johansson Visit Sweden har ingått ett partnerskap med Airbnb och producerat en film för att marknadsföra Sverige som helhet. Det är en generell marknadsföring av Sverige som destination riktat till den amerikanska marknaden och inte en kampanj som är inriktad på att få bokningar till de ca 13000 boenden i Sverige som finns listade hos Airbnb.

  Jag önskar att detta inte enbart är en allmän kampanj som bara innebär att Airbnb marknadsför Sverige med en film utan att Visit Sweden också lyckas sprida kunskap om att alla små turistföretag runt om i Sverige nu ska hänga på Airbnb upplevelser och lista alla sina erbjudanden i just kanalen Airbnb. Det har länge funnits en önskan att hitta system som lättare kopplar ihop köpare med säljare just inom turistnäringen. En mängd försök har gjorts genom åren, men inget verkar riktigt ha tagit den fart som man hoppats på. Nu finns en internationell plattform som når människor i hela världen med all funktionalitet som det lilla turistföretagen tidigare bara kunde drömma om.

  Om Visit Sweden även ser till att fler turistföretag (och gärna boenden) lägger upp sina erbjudanden på Airbnb då kommer Sverige även att ha något att erbjuda de som vill komma till Sverige och inte bara en film som kittlar och inspirerar.

 • Åk till ITB 8-12 mars

  Anders Johansson Det är en dryg vecka kvar till världens största turistmässa ITB i Berlin öppnar med 10 000 utställare från i princip alla länder i hela världen. Mässan pågår från onsdag 8 mars till söndag 12 mars. Du som arbetar inom besöksnäringen tänker väl åka dit? Det finns direktflyg till Berlin från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Berlin har ca 130 000 hotellrum, så det lär även finnas lediga hotellrum till överkomliga priser. Det finns två viktiga skäl att besöka ITB. 1) Göra affärer och 2) Lärande

  Besöksnäringen är världens största bransch som står för ca 10 procent av världens BNP och som sysselsätter ca 300 miljoner människor runt om i världen. I många länder startar utvecklingen mot ett bättre välstånd just med turism. Besökare från andra delar av världen besöker landet och spenderar sina pengar just där. I alla länder innebär turism att pengar flyttas från ett land till ett annat genom konsumtion av boende, mat och dryck, transporter, sevärdheter, etc. Det är just genom turism som många fattiga länder vänt utvecklingen från fattigdom till något som över tiden blivit bättre och går mot ett ökat välstånd. På ITB finns även alla dessa länder som nu fått mersmak och försöker locka ännu fler att besöka landet. På ITB görs affärer och det skrivs mängder av kontrakt mellan researrangörer och besöksnäringens leverantörer, t.ex. hotell, flygbolag och lokala företag. Förra året gjordes affärer för 7 miljarder EUR vilket är ca 67 miljarder kronor. I år väntas siffran bli ännu högre.

  Under mässan hålls en mängd olika seminarier där du kan lära dig mer om din egen bransch. De flesta seminarier är gratis (ingår i priset för att komma in på mässan). Lärande sker så klart även hos alla utställare där en del också ordnar seminarier eller korta presentationer av sitt land eller sin produkt. Du kan så klart även hitta allt inom teknologi som kan hjälpa dig att bli mer effektiv.

  Självklart kommer jag att åka dit och tillbringa onsdag till fredag i de olika hallarna för att träffa nya och gamla kontakter. Affärer blir det i form av blogginlägg om intressanta nyheter.

 • Kraftigt försämrad Sverigebild drabbar besöksnäringen

  Anders Johansson Besöksnäringen i Sverige är beroende av att människor i andra länder har en positiv bild av Sverige. Sedan Donald Trumps uttalanden för några dagar sedan har bilden av Sverige internationellt försämrats kraftigt. Det visar siffror från omvärldsbevakningsföretaget Meltwater. I sociala medier är fallet brutalt. Antalet inlägg i sociala medier har sexdubblats och tonaliteten har gått från neutral till -43 procent. Detta är anmärkningsvärt. Tonaliteten i internationella traditionella medier har även den sjunkit markant, från neutral till -25 procent.

  Uttalandena från Donald Trump samt TV-inslag och artiklar i USA kommer att få återverkningar i form av färre turister från USA redan till sommaren. Amerikaner är väldigt känsliga när det gäller att resa till destinationer som upplevs som osäkra. Amerikanerna har uteblivit många gånger tidigare genom åren, bl.a. efter Tjernobyl då amerikanerna trodde att hela Sverige var radioaktivt. Politisk uppfattning bland amerikanerna spelar ingen roll när det handlar om deras personliga säkerhet. Bilder med utbrända bilar har visats i media och då anser amerikanen att det är farligt att resa till Sverige.

  Det finns även en risk för spridning av den försämrade bilden av Sverige till andra länder som ligger lite längre bort från Sverige med minskande turistinflöde som följdeffekt. Jag tror inte att danskar, finländare och norrmän avstår från att resa till Sverige till sommaren även om jag redan har fått frågan från en norrman om det är säkert att resa till Stockholm.

  Eftersom besöksnäringen inte är någon riktig och viktig bransch i svenska politikers ögon, så är jag inte förvånad över att regeringen mer eller mindre struntar i att göra något åt situationen. Tystnaden från regeringen beror troligen inte på att de sitter i krismöte om hur de ska rädda besöksnäringen från att tappa stort kommande sommar och eventuellt även långsiktigt. Nej, det finns säkert ingen plan på hur bilden av Sverige ska återupprättas och över tiden förstärkas. Fortsätter bilden av Sverige att försämras kommer krisen att förvärras och får återverkningar även på andra branscher, t.ex. exportindustrin. Vem vill köpa varor och tjänster från ett land som har dåligt rykte? Har Volvos reklam "Made by Sweden" plötsligt fått en annan innebörd än den hade för några dagar sedan?

  Det kommer att ta tid att reparera Sverigebilden och finns det ingen plan lär det ta lång tid.

 • Besöksnäringen förlorar på flygskatt

  Anders Johansson Regeringen presenterade för några veckor sedan ”En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem”. Det är en rapport på 36 sidor som behandlar flyget i Sverige utifrån flera olika dimensioner. Min första reflektion är att angreppssättet är lite som järnvägsföretagen i USA som ansåg sig vara i järnvägsbranschen och så småningom hamnade i svårigheter när andra transportslag utvecklades i en annan riktning och i snabbare takt. Järnvägen fortsatte att se sig själva i en egen bransch och missade en mängd möjligheter. Ett land ska inte ha en särskild flygstrategi och inte heller en tågstrategi, bilstrategi eller båtstrategi. Strategi är på en annan nivå och handlar om kommunikationer istället för enskilda transportslag.

  Regeringens flygstrategi innehåller inget nytt och inget konkret. Flyget är viktigt för Sveriges internationella förbindelser men även för långa avstånd inom landet. Det är viktigt både ur ett näringslivsperspektiv (exportindustri och handel) samt för besöksnäringen (inresande besökare). Flyget ska stimuleras, men samtidigt minskas genom att regeringen funderar på att införa en flygskatt. Arlanda ska byggas ut över tiden, men det finns inga konkreta tidsatta planer på nya rullbanor eller terminaler. En hög flygskatt torde ju minska flygandet precis som trängselskatterna har minskat biltrafiken i Göteborg och Stockholm. Risken är dock att en hög flygskatt gör det svårare för exportindustrin att göra affärer och dyrare för turister att besöka Sverige. Regeringen verkar å ena sidan vilja stimulera export och handel för att öka Sveriges välstånd, men å andra sidan minska flygandet med en flygskatt för att värna om miljön. Detta är motsägelsefullt och definitivt ingen tydlig strategi.

  Besöksnäringen måste givetvis på alla sätt försöka förhindra en flygskatt. Den skulle inverka negativt på besöksnäringen i form av färre ankommande turister till Sverige. De intäkter regeringen skulle få in på flygskatten skulle försvinna i uteblivna moms- och skatteintäkter från besöksnäringen som får färre besökare och lägre intäkter. Det är en villfarelse att tro att Sverige är så attraktivt som resmål att priset för att turista i Sverige jämfört med andra länder inte har någon betydelse. Sverige anses dyrt och med en flygskatt blir det ännu dyrare.

  Regeringen borde istället för en separat flygstrategi utforma en kommunikationsstrategi som spänner över alla transportslag. Först då kan en tydlig strategi utformas som tar hänsyn till alla transportbehov samtidigt. Ett exempel skulle vara att bygga snabbtåg för att minska inrikesflyget (miljöförbättring och frigjort kapacitet på flygplatser) för att prioritera internationellt flyg på långa avstånd. En annan strategi skulle kunna vara att delta i teknologiutveckling, t.ex. Hyperloop för att snabbare få tillgång till nya transportsätt. En tredje strategi skulle kunna vara att utforma en beskattning som stimulerar utveckling av miljövänligare transporter.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons