Ämne Turism

 • Besöksnäringen vinnare på regeringskrisen

  Anders Johansson Igår beslutade riksdagen att anta Alliansens budget vilket borde resultera i ett stort jubel i besöksnäringen. Det blir ingen höjning av arbetsgivaravgifter för unga och det blir heller ingen höjning av restaurangmomsen (vilket inte heller fanns med i regeringens budget). En annan positiv effekt för besöksnäringen är att skatterna inte höjs på högre inkomster, vilket är glada besked för de delar av branschen som lockar personer med högre inkomster (läs: dyrare hotell och restauranger). Med regeringens föreslagna skattehöjningar fanns en uppenbar risk att konsumtionen av lite dyrare produkter skulle minska. Regeringen sitter kvar till nästa val den 22 mars 2015 och får då helt enkelt administrera den budget som riksdagen antagit för 2015.

  En annan effekt av regeringskrisen är att Sveriges trovärdighet i ett internationellt perpektiv minskar. Det visar sig i en försvagad svensk krona gentemot andra valutor. Detta innebär att det blir billigare för utländska besökare att turista i Sverige. Med en fortsatt försvagning av den svenska kronan kan besöksnäringen se fram emot en rekordsommar 2015. 

  Problemet för alla företagare - oavsett bransch - kvarstår dock. Det råder en stor osäkerhet om vilka spelregler som ska gälla. Den här osäkerheten lär dessutom finnas kvar ett tag till och om inget revolutionerande händer i valet den 22 mars 2015 även framöver. Kanske är detta en ny osäkerhet som företagare får lära sig att leva med. Uppenbarligen kan osäkerheten även leda till positiva effekter. Just idag är besöksnäringen vinnare på både regeringskris och den antagna statsbudgeten för 2015.

 • Löfven lovar mer turism

  Anders Johansson Stefan Löfven nämner turism i regeringsförklaringen.

  "Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur, tillgång till bredband, närhet till högskolor och forskning samt ett stöd för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice. Turism i Sverige och ekoturism stärks."

  "Fri entré införs på de statliga muséerna" är en annan del i regeringsförklaringen som är positiv för besöksnäringen.

  I övrigt fanns det inte mycket att hämta i regeringsförklaringen för besöksnäringen. Möjligen "Företagande ska underlättas genom minskade sjuklönekostnader, förenklade regelverk och investeringar i exportfrämjande." Förhoppningsvis räknas besöksnäringen in i exportfrämjande med ökade anslag till Visit Sweden i kommande budget. De gamla socialdemokratiska regelverken har förenklats av Alliansen under de senaste åtta åren och det är alldeles utmärkt att de ska förenklas ytterligare. Minskade sjuklönekostnader underlättar eventuellt marginellt företagandet. Löftet om stoppade visstidsanställningar blir däremot inte lätt att hantera för besöksnäringen.

  Enklare etablering, bygglov, finansiering, tillgång på arbetskraft, låga skatter och avgifter underlättar företagandet på riktigt. Den nya regeringen nämner inte småföretagandet utan talar om en "nyindustrialiseringsstrategi" istället. Har politikerna missat vad som händer i omvärlden? Stora delar av den svenska industrin bygger på uppfinningar från 1800-talet som håller på att slås ut av ny teknik för de som inte lyckats ställa om i tid. Redan idag kan var och en som tänker på miljön säga upp prenumerationen på sin dagstidning och gå över till en elektronisk version (läs: färre jobb i allt från skog och massa till tryckeri och distribution). Redan idag finns också billiga 3D-skrivare för hemmet som skriver ut produkter som förr tillverkades av svenska företag i Sverige. Vad är det den nya regeringen ska "nyindustrialisera"? Kanske är det här besöksnäringen kommer in?

 • Norden behöver tydligare budskap på ITB

  Anders Johansson ITB är i fullgång och som vanligt är de nordiska länderna samlade i hall 18. Intrycket är splittrat och även om den övergripande designen är väldigt stilrent nordisk, så är budskapet från länderna väldigt otydligt. Här tar huvudstäderna lika stor (eller liten) plats som en lokal aktör någonstans bortom allfartsvägarna. Bra att alla som vill betala får vara med. Finansieringsmodellen motverkar dock ett tydligt budskap från respektive land eller från hela den nordiska regionen. I det oändliga utbudet av destinationer och valmöjligheter på destinationerna behövs ett tydligt budskap för att attrahera rätt målgrupper och få fart på besöksnäringen.

  Montrarna går i samma stil så en besökare uppfattar definitivt att länderna ligger i samma region. Det är dock svårt att se något tydligt budskap. Här är bilder från Sverige, Norge och Finland.

 • Sverige bättre på ITB

  Anders Johansson ITB, världens största mässa för resor och turism, är i full gång. Det var väldigt mycket folk den första dagen i de över 20 olika hallarna på mässområdet i Berlin. Äntligen visar Sverige upp sig från sin rätta sida. Montern har i år fått en riktigt bra ansiktslyftning både utseendemässigt och arbetsmässigt för alla som kämpar hårt för att få fler turister att besöka Sverige. Nu finns det riktigt snygga och funktionella mötesbås för de som ska göra affärer. Det nya ABBA-museet är ett av dragplåstren i den svenska montern i år.

  De flesta länder i världen finns representerade med egna montrar eller i vart fall i hallen för sin världsdel. Jag träffade en amerikan som skojade om att Syrien också har en monter. För en amerikan verkar det ofattbart att Syrien marknadsför sig som en turistdestination med tanke på det nyhetsflöde som kommer från Syrien. Jo, även Iran och Irak ställer ut och försöker locka besökare. Turismen är världens största bransch och 2012 översteg för första gången antal turistankomster i världen en miljard. De närmaste åren kommer tillväxten att fortsätta.

  CNN:s Richard Quest är på plats i Berlin och gör reportage direkt från ITB. Han skrädde inte orden i det senaste inslaget om att det är dags för regeringarna i många länder att börja ta turismen på allvar istället för att bara mjölka turisterna på pengar, i flera fall redan innan de har kommit till sin destination.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons