Ämne Turism

 • Kraftigt försämrad Sverigebild drabbar besöksnäringen

  Anders Johansson Besöksnäringen i Sverige är beroende av att människor i andra länder har en positiv bild av Sverige. Sedan Donald Trumps uttalanden för några dagar sedan har bilden av Sverige internationellt försämrats kraftigt. Det visar siffror från omvärldsbevakningsföretaget Meltwater. I sociala medier är fallet brutalt. Antalet inlägg i sociala medier har sexdubblats och tonaliteten har gått från neutral till -43 procent. Detta är anmärkningsvärt. Tonaliteten i internationella traditionella medier har även den sjunkit markant, från neutral till -25 procent.

  Uttalandena från Donald Trump samt TV-inslag och artiklar i USA kommer att få återverkningar i form av färre turister från USA redan till sommaren. Amerikaner är väldigt känsliga när det gäller att resa till destinationer som upplevs som osäkra. Amerikanerna har uteblivit många gånger tidigare genom åren, bl.a. efter Tjernobyl då amerikanerna trodde att hela Sverige var radioaktivt. Politisk uppfattning bland amerikanerna spelar ingen roll när det handlar om deras personliga säkerhet. Bilder med utbrända bilar har visats i media och då anser amerikanen att det är farligt att resa till Sverige.

  Det finns även en risk för spridning av den försämrade bilden av Sverige till andra länder som ligger lite längre bort från Sverige med minskande turistinflöde som följdeffekt. Jag tror inte att danskar, finländare och norrmän avstår från att resa till Sverige till sommaren även om jag redan har fått frågan från en norrman om det är säkert att resa till Stockholm.

  Eftersom besöksnäringen inte är någon riktig och viktig bransch i svenska politikers ögon, så är jag inte förvånad över att regeringen mer eller mindre struntar i att göra något åt situationen. Tystnaden från regeringen beror troligen inte på att de sitter i krismöte om hur de ska rädda besöksnäringen från att tappa stort kommande sommar och eventuellt även långsiktigt. Nej, det finns säkert ingen plan på hur bilden av Sverige ska återupprättas och över tiden förstärkas. Fortsätter bilden av Sverige att försämras kommer krisen att förvärras och får återverkningar även på andra branscher, t.ex. exportindustrin. Vem vill köpa varor och tjänster från ett land som har dåligt rykte? Har Volvos reklam "Made by Sweden" plötsligt fått en annan innebörd än den hade för några dagar sedan?

  Det kommer att ta tid att reparera Sverigebilden och finns det ingen plan lär det ta lång tid.

 • Besöksnäringen förlorar på flygskatt

  Anders Johansson Regeringen presenterade för några veckor sedan ”En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem”. Det är en rapport på 36 sidor som behandlar flyget i Sverige utifrån flera olika dimensioner. Min första reflektion är att angreppssättet är lite som järnvägsföretagen i USA som ansåg sig vara i järnvägsbranschen och så småningom hamnade i svårigheter när andra transportslag utvecklades i en annan riktning och i snabbare takt. Järnvägen fortsatte att se sig själva i en egen bransch och missade en mängd möjligheter. Ett land ska inte ha en särskild flygstrategi och inte heller en tågstrategi, bilstrategi eller båtstrategi. Strategi är på en annan nivå och handlar om kommunikationer istället för enskilda transportslag.

  Regeringens flygstrategi innehåller inget nytt och inget konkret. Flyget är viktigt för Sveriges internationella förbindelser men även för långa avstånd inom landet. Det är viktigt både ur ett näringslivsperspektiv (exportindustri och handel) samt för besöksnäringen (inresande besökare). Flyget ska stimuleras, men samtidigt minskas genom att regeringen funderar på att införa en flygskatt. Arlanda ska byggas ut över tiden, men det finns inga konkreta tidsatta planer på nya rullbanor eller terminaler. En hög flygskatt torde ju minska flygandet precis som trängselskatterna har minskat biltrafiken i Göteborg och Stockholm. Risken är dock att en hög flygskatt gör det svårare för exportindustrin att göra affärer och dyrare för turister att besöka Sverige. Regeringen verkar å ena sidan vilja stimulera export och handel för att öka Sveriges välstånd, men å andra sidan minska flygandet med en flygskatt för att värna om miljön. Detta är motsägelsefullt och definitivt ingen tydlig strategi.

  Besöksnäringen måste givetvis på alla sätt försöka förhindra en flygskatt. Den skulle inverka negativt på besöksnäringen i form av färre ankommande turister till Sverige. De intäkter regeringen skulle få in på flygskatten skulle försvinna i uteblivna moms- och skatteintäkter från besöksnäringen som får färre besökare och lägre intäkter. Det är en villfarelse att tro att Sverige är så attraktivt som resmål att priset för att turista i Sverige jämfört med andra länder inte har någon betydelse. Sverige anses dyrt och med en flygskatt blir det ännu dyrare.

  Regeringen borde istället för en separat flygstrategi utforma en kommunikationsstrategi som spänner över alla transportslag. Först då kan en tydlig strategi utformas som tar hänsyn till alla transportbehov samtidigt. Ett exempel skulle vara att bygga snabbtåg för att minska inrikesflyget (miljöförbättring och frigjort kapacitet på flygplatser) för att prioritera internationellt flyg på långa avstånd. En annan strategi skulle kunna vara att delta i teknologiutveckling, t.ex. Hyperloop för att snabbare få tillgång till nya transportsätt. En tredje strategi skulle kunna vara att utforma en beskattning som stimulerar utveckling av miljövänligare transporter.

 • Hotellen i Sverige missar kinesiska nyåret igen

  Anders Johansson Är ni väl bokade på hotellen inför det kinesiska nyåret? Det börjar imorgon den 27 januari 2017 och pågår i ungefär två veckor? Vi har väl som vanligt inte riktigt vaknat till liv här i Norden och får sannolikt även i år se perioden som lågsäsong utan särskilt många kineser boende på våra hotell. Det finns en stor potential och den kommer bara att bli större och större. Kanske dags att vakna upp.

  Det snabbast växande segmentet är kinesiska familjer som svara för drygt hälften av allt resande under det kinesiska nyåret. Kineserna reser precis som i väst med flera generationer, farmor, barn och barnbarn. Dessa resenärer söker familjevänliga hotell och de som specifikt vänder sig till kinesiska resenärer. Kinesiska familjer vill inte ha västerländsk mat.

  Förra året valde kineserna bort Europa, men i år är efterfrågan stark och har ökat med 50 procent sedan förra året. Nordeuropa samt Central/Östeuropa är nu mer populära. Allt hänger på om det finns bra flygförbindelser till städerna i Europa. Prag i Tjeckien har öka flygkapaciteten med 370 % sedan förra året och ser en kraftig ökning av kinesiska turister. De kinesiska turisterna har blivit lite äventyrligare och söker nu nya spännande upplevelser. När jag förra veckan besökte Hong Kong och Singpore berättade jag att jag kom från Stockholm, Sweden, vilket förväxlades några gånger med Schweiz. När jag berättade att vi flög via Helsinki kände i princip alla till Helsinki och sa dessutom att de gärna vill åka dit. Det var visserligen inte fastlandskineser jag talade med, men även kineser i hela sydostasien reser mer under det kinesiska nyåret. Helsingfors har via Finnair lyckats nå ut med budskapet att de finns. Direktflyg finns från många order i sydostasien och därmed en stor potential för Finland att få fler kinesiska besökare.

  Självklart är fortfarande asiatiska destinationer de mest populära. Thailand är mest populärt med Japan på andra plats. På tredje plats kommer USA, som för några år sedan lättade på reglerna kring visum. På tio-i-topp-listan är det bara USA som ligger utanför Asien. Runt sex miljoner kineser reser utomlands och spenderar ca 140 miljarder kronor. Kineser älskar att resa och spenderar ungefär en fjärdedel av sin disponibla inkomst på resande.

  I Sverige är vi fortfarande dåligt förberedda för att få hit kineser och ge dem en bra upplevelse under vistelsen. Ingen verkar heller göra något för att fånga upp de pengar kineserna gärna skulle vilja spendera i Sverige.

 • I Sverige behöver inte hotellen hjälp

  Anders Johansson I Singapore förstår regeringen betydelsen av turism. På initiativ av handels- och industriministern lanserades i november en plan för att hjälpa Singapores ca 400 hotell att bli bättre. De hotell jag har bott på och tittat på i Singapore är klart bättre i kvalitet och service än vad vi i Sverige klarar av. Det är lätt som svensk att bli förvånad över att satsningen.

  I Singapore är inställningen att allt kan bli bättre och att allt måste bli bättre eftersom världen förändras i allt snabbare takt. Den nya planen går ut på att få hotellen att öka sin produktivitet, bli mer innovativa, bli mer internationaliserade för att fånga in de allt fler resenärerna från närliggande asiatiska marknader. Under de senaste tio åren har den totala logiintäkten i Singapore ökat från 7.8 miljarder kronor till 21 miljarder kronor. RevPAR har nästan fördubblats under samma tidsperiod. Det har gått väldigt bra för hotellen.

  Ministern menar att hotellen måste utvecklas för att tillväxten ska kunna fortsätta i samma takt framöver. I Singapore har hotellbranschen ungefär samma problem som i Sverige. Gästerna har allt högre förväntningar och det har blivit allt svårare att få tag i rätt medarbetare. I planen ingår att hotell kan få bidrag till att införa teknologi som kan förbättra produktiviteten i hotellet, t.ex. att använda "IoT" (Internet of Things) i bäddlinne, uniformer och saker på hotellrummet för att lättare ha överblick var saker finns och i vilket antal. Förbättrad intern hantering och förbättrad service till gästen.

  Vidare ingår att den officiella turistorganisationen ska hjälpa hotellen att nå ut till nya marknader. Här gäller det att fånga in den växande medelklassen i bl.a. Kina och några av de andra asiatiska tillväxtmarknaderna.

  Det går bra för Singapore även i år. Första halvåret ökade antal besökare med 13 % till 8,2 miljoner som spenderade 75 miljarder kronor (+ 12 % ).

  Finns det ens något initiativ från Sveriges regering att hjälpa hotell i Sverige att bli bättre?

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons