Ämne Turism

 • ITB med över 10 000 utställare öppnar idag

  Anders Johansson Idag öppnar ITB i Berlin som är världens största mässa för resor och turism. I år kan besökarna träffa 10096 uställare från 186 länder. Det är 49onde gången ITB ordnas och i år pågår mässan från onsdag 4 mars till söndag 8 mars. Självklart finns Sverige med på mässan med en mängd olika företag från norr till söder. De vill skriva kontrakt med turoperatörer och andra arrangörer av resor samt marknadsföra sig till allmänheten på lördag och söndag då de ska kunna boka sina resor direkt i utställarnas montrar.

  Mässan omfattar totalt 26 hallar och väntas besökas av över 100 000 personer som arbetar inom besöksnäringen i hela världen. Detta är en mässa där resebranschen gör affärer och mässan har beräknat att utställarna gör affärer för motsvarande drygt 60 miljarder kronor.

  Turismen i världen ökar för varje år. Under 2014 låg antal turistankomster i världen en bit över 1 miljard och under 2015 väntas antal ankomster att fortsätta att stiga.

  Utställarna är länder och regioner, hotellkedjor, flygbolag, attraktioner, researrangörer, IT-företag och andra företag som huvudsakligen arbetar med besöksnäring. Parrallellt med uställningen pågår en mängd seminarier om besöksnäringens utmaningar idag och i framtiden.

 • Besöksnäringen vinnare på regeringskrisen

  Anders Johansson Igår beslutade riksdagen att anta Alliansens budget vilket borde resultera i ett stort jubel i besöksnäringen. Det blir ingen höjning av arbetsgivaravgifter för unga och det blir heller ingen höjning av restaurangmomsen (vilket inte heller fanns med i regeringens budget). En annan positiv effekt för besöksnäringen är att skatterna inte höjs på högre inkomster, vilket är glada besked för de delar av branschen som lockar personer med högre inkomster (läs: dyrare hotell och restauranger). Med regeringens föreslagna skattehöjningar fanns en uppenbar risk att konsumtionen av lite dyrare produkter skulle minska. Regeringen sitter kvar till nästa val den 22 mars 2015 och får då helt enkelt administrera den budget som riksdagen antagit för 2015.

  En annan effekt av regeringskrisen är att Sveriges trovärdighet i ett internationellt perpektiv minskar. Det visar sig i en försvagad svensk krona gentemot andra valutor. Detta innebär att det blir billigare för utländska besökare att turista i Sverige. Med en fortsatt försvagning av den svenska kronan kan besöksnäringen se fram emot en rekordsommar 2015. 

  Problemet för alla företagare - oavsett bransch - kvarstår dock. Det råder en stor osäkerhet om vilka spelregler som ska gälla. Den här osäkerheten lär dessutom finnas kvar ett tag till och om inget revolutionerande händer i valet den 22 mars 2015 även framöver. Kanske är detta en ny osäkerhet som företagare får lära sig att leva med. Uppenbarligen kan osäkerheten även leda till positiva effekter. Just idag är besöksnäringen vinnare på både regeringskris och den antagna statsbudgeten för 2015.

 • Löfven lovar mer turism

  Anders Johansson Stefan Löfven nämner turism i regeringsförklaringen.

  "Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur, tillgång till bredband, närhet till högskolor och forskning samt ett stöd för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice. Turism i Sverige och ekoturism stärks."

  "Fri entré införs på de statliga muséerna" är en annan del i regeringsförklaringen som är positiv för besöksnäringen.

  I övrigt fanns det inte mycket att hämta i regeringsförklaringen för besöksnäringen. Möjligen "Företagande ska underlättas genom minskade sjuklönekostnader, förenklade regelverk och investeringar i exportfrämjande." Förhoppningsvis räknas besöksnäringen in i exportfrämjande med ökade anslag till Visit Sweden i kommande budget. De gamla socialdemokratiska regelverken har förenklats av Alliansen under de senaste åtta åren och det är alldeles utmärkt att de ska förenklas ytterligare. Minskade sjuklönekostnader underlättar eventuellt marginellt företagandet. Löftet om stoppade visstidsanställningar blir däremot inte lätt att hantera för besöksnäringen.

  Enklare etablering, bygglov, finansiering, tillgång på arbetskraft, låga skatter och avgifter underlättar företagandet på riktigt. Den nya regeringen nämner inte småföretagandet utan talar om en "nyindustrialiseringsstrategi" istället. Har politikerna missat vad som händer i omvärlden? Stora delar av den svenska industrin bygger på uppfinningar från 1800-talet som håller på att slås ut av ny teknik för de som inte lyckats ställa om i tid. Redan idag kan var och en som tänker på miljön säga upp prenumerationen på sin dagstidning och gå över till en elektronisk version (läs: färre jobb i allt från skog och massa till tryckeri och distribution). Redan idag finns också billiga 3D-skrivare för hemmet som skriver ut produkter som förr tillverkades av svenska företag i Sverige. Vad är det den nya regeringen ska "nyindustrialisera"? Kanske är det här besöksnäringen kommer in?

 • Norden behöver tydligare budskap på ITB

  Anders Johansson ITB är i fullgång och som vanligt är de nordiska länderna samlade i hall 18. Intrycket är splittrat och även om den övergripande designen är väldigt stilrent nordisk, så är budskapet från länderna väldigt otydligt. Här tar huvudstäderna lika stor (eller liten) plats som en lokal aktör någonstans bortom allfartsvägarna. Bra att alla som vill betala får vara med. Finansieringsmodellen motverkar dock ett tydligt budskap från respektive land eller från hela den nordiska regionen. I det oändliga utbudet av destinationer och valmöjligheter på destinationerna behövs ett tydligt budskap för att attrahera rätt målgrupper och få fart på besöksnäringen.

  Montrarna går i samma stil så en besökare uppfattar definitivt att länderna ligger i samma region. Det är dock svårt att se något tydligt budskap. Här är bilder från Sverige, Norge och Finland.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons