Ämne Visit Sweden

 • Visit Sweden och Airbnb i samarbete

  Anders Johansson Visit Sweden har ingått ett partnerskap med Airbnb och producerat en film för att marknadsföra Sverige som helhet. Det är en generell marknadsföring av Sverige som destination riktat till den amerikanska marknaden och inte en kampanj som är inriktad på att få bokningar till de ca 13000 boenden i Sverige som finns listade hos Airbnb.

  Jag önskar att detta inte enbart är en allmän kampanj som bara innebär att Airbnb marknadsför Sverige med en film utan att Visit Sweden också lyckas sprida kunskap om att alla små turistföretag runt om i Sverige nu ska hänga på Airbnb upplevelser och lista alla sina erbjudanden i just kanalen Airbnb. Det har länge funnits en önskan att hitta system som lättare kopplar ihop köpare med säljare just inom turistnäringen. En mängd försök har gjorts genom åren, men inget verkar riktigt ha tagit den fart som man hoppats på. Nu finns en internationell plattform som når människor i hela världen med all funktionalitet som det lilla turistföretagen tidigare bara kunde drömma om.

  Om Visit Sweden även ser till att fler turistföretag (och gärna boenden) lägger upp sina erbjudanden på Airbnb då kommer Sverige även att ha något att erbjuda de som vill komma till Sverige och inte bara en film som kittlar och inspirerar.

 • Ny VD på Visit Sweden

  Anders Johansson Visit Sweden söker ny VD. Jag har läst kravprofilen som finns tillgänglig för alla som vill söka jobbet. Det är en lockande utmaning, men jag ska inte söka jobbet. Däremot ska jag kritisera styrelsen i Visit Sweden som beslutat om kravprofilen på den VD de söker.

  Styrelsen söker en VD som kan leda den operativa driften, hålla koll på resultatet och driva förändrings- och effektiviseringsprocesser samt lite annat flum. Det finns ett försök att ställa krav på att personen ska känna till den digitala världen, men formuleringarna är även här gjorda av någon som inte verkar ha en aning om vad detta innebär. Dessutom är det lätt att få uppfattningen att Visit Sweden är vinstdrivande. Tag bort alla flåskler och allt flum och ställ lite tydligare krav istället. Tag framförallt bort önskemålet om att ha erfarenhet från politiskt styrd verksamhet. Det hämmar och hindrar lite mer fritt tänkande som behövs framöver.

  Jag vill ha en VD för Visit Sweden som har visioner för hur Sverige ska ta nästa steg i utvecklingen av besöksnäringen. Hen ska bygga vidare på det som Visit Sweden gjort bra i många år och lägga en strategi för kommande 10 år hur Sverige ska bli ledande i att med attraktiva reseanledningar locka rätt målgrupper. VD för Visit Sweden ska aktivt och synligt marknadsföra och sälja Sverige, dvs. vara en förebild för hur alla i besöksnäringen ska uppträda både nationellt och internationellt för att få fler besökare till Sverige. Hen ska vara en ledare och förebild både för sitt eget team av kompetenta medarbetare och för hela besöksnäringen inom marknadsföring av Sverige. Hen ska vara en teambyggare och bygga upp ett starkt team av duktiga genomförare som kraftfullt kan förverkliga strategin. Vi behöver en visionär som dessutom kan omvandla visionerna till en glasklar strategi som sedan kraftfullt kan genomföras.

  Med rätt kravprofil kan Visit Sweden få en VD som tar besöksnäringen in i en spännande framtid.

 • Bilder från ITB 2016

  Anders Johansson De nordiska länderna ställer ut som vanligt i Hall 18 på världens största turistmässa ITB i Berlin 2016. De nordiska länderna uppträder samlade med utställningsmontrar som är gjorda för affärsmöten. Det handlar om att träffa researrangörer och teckna avtal för kommande säsonger. I Sverige är älgen framträdande för att locka tyskar att semestra i Sverige.

  Norge har en bättre slogan med "Powered by nature" än Sveriges obefintliga postitioneringsslogan.

  Danmark satsar på standstränder, familjer och gemytlighet.

  Finland får hjälp av Finnair som marknadsför sina nya A350-plan som ska flyga alltfler personer till Asien från Helsingfors.

  Island vinner som bästa nordiska monter. De har förnyat sig och har en väldigt bra översikt över vad Island har att erbjuda samtidigt som de visar vädret över olika delar av året. Bäst slogan med en tydlig uppmaning att komma till Island.

  Uppenbarligen fungerar konceptet kring montrarna väldigt bra, men efter ett antal år med samma utseende är det dags att förnya design, inredning samtidigt som alla länderna borde förtydliga sina reseanledningar.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons