Ämne Visita

 • Hoppas att Visita vinner

  Anders Johansson Visita har stämt Booking.com för oskäliga avtalsvillkor kring prissättning. Klausulen i avtalet mellan Booking.com och hotellen innebär att hotellet förbinder sig att inte sälja hotellrummen till lägre priser direkt till gästen/kunden än via Booking.com. Enligt Visita hämmar detta konkurrensen och innebär att gästerna får betala ett högre pris än de annars skulle ha gjort.

  Först vill jag klargöra att jag hoppas att Visita vinner över Booking.com. Inte för att detta kommer att lösa de underliggande problemen utan för att då kan hotellen inte längre kan skylla sina problem på Booking.com eller på någon annan distributionskanal.

  Vinner Visita kommer hotellen tvingas att ta itu med sin dåliga kunskap om den digitala världen och bristen på strategi för distribution av sina hotellrum. Utan prisparitet (rate parity) blir distributionen avsevärt mycket svårare för hotellen. Det kommer att kräva ännu mer kunskap för att inte tala om betydligt ökade kostnader i första hand i form av hantering av prissättningen.

  Konsumenten kommer inte att få ett lägre pris på hotellrummet om klausulen om prisparitet försvinner. Orsaken är att priset på ett hotellrum sätts utifrån vad gästen är beredd att betala - inte utifrån distributionskostnaden. Hotellen kommer aldrig att ge gästen ett lägre pris om gästen visar sig vara beredd att betala ett högre pris. Striden handlar inte om gästen ska få ett lägre pris eller inte. Striden handlar om det är Booking.com som ska tjäna pengarna på att förmedla bokningen eller om det är hotellen som ska göra det.

  Visita menar att hotellbokningsmarknaden i det närmaste är ett globalt oligopol. Det stämmer dåligt med definitionen av oligopol som innebär att några få aktörer kontrollerar en marknad. I det här fallet är det ett snävt synsätt eftersom alla online travel agencies (OTA) står för mellan 10 och 15 % av alla världens hotellbokningar (statistik från oktober 2016). Över hälften av alla hotellbokningar går fortfarande direkt till hotellen och här är det en oändligt antal aktörer som agerar på marknaden. Det är absolut inget oligopol.

  Rankningen kan säkert vara vilseledande för vissa konsumenter, men den som har lite kunskap om hur man söker på en bokningswebbplats kan sortera sökresultaten efter en mängd kriterier och själv bestämma rangordningen. Värre vilseledning än rankingen är när vissa OTA:er visar erbjudanden som en rabatt som är beräknad från ett all-time-high-pris och inte från gällande dagspris. Det är alltid välkommet med konsumentskydd av olika slag men detta tar Visita inte upp i sin stämning den här gången.

 • Rädda chefer vågar inte utbilda sina medarbetare

  Anders Johansson Under åren har jag arbetat väldigt mycket med utbildningsfrågor i besöksnäringen. Skälet är att jag tror att detta är en nyckel till framgång i branschen, särskilt i dessa tider då utvecklingen rullar på i en allt snabbare takt. De senaste tio åren har konkurrensen om gästerna blivit knivskarp när allt fler hotell och andra företag inom besöksnäringen har etablerats. Dessutom har teknologiutvecklingen mer eller mindre tagit besöksnäringen på sängen. Ett exempel är att de flesta inte trodde att de nya bokningskanalerna skulle växa så kraftigt och få en sådan makt över hotellens intäkter. Ett annat begrepp är revenue management som har blivit ett sätt att tänka som inget företag i besöksnäringen längre klarar sig utan om företaget ska nå lönsamhet. Det nya är "Productivity Management" som handlar om att driva verksamheten så produktivt som möjligt genom att balansera servicen till gästen i förhållande till arbetsinsatsen. Några företag är i startgroparna, men de flesta har knappt ens hört talas om det här begreppet ännu.

  Det händer väldigt mycket och det går snabbt så det är inte så konstigt att de flesta ledare i branschen inte hänger med i utvecklingen. Det som däremot är konstigt är att de flesta ledare inte verkar vilja hänga med i utvecklingen. I alla år som jag har diskuterat och uppmuntrat branschens ledare och medarbetare att utbilda sig har jag mött motstånd. Det är för dyrt, det tar för mycket tid, det finns risk att folk slutar, det är onödigt, de kan lära sig för mycket, de som får utbildning kan bli bättre än jag själv, etc. Är det rädslan hos cheferna att någon annan ska veta mer som hindrar utvecklingen?

  Det måste helt enkelt vara inställningen till utbildning det är fel på. Utbudet av utbildningar är fantastiskt både vad gäller ämnen och kvalitet. Tillgängligheten är det heller inget fel på. Det finns både traditionella lärarledda utbildningar och utbildningar på Internet. Kostnaden är obetydlig i förhållande till resultatet.

  Visitaakademin har en managementutbildning som startar den 13 oktober. Den vänder sig till ledare och blivande ledare inom besöksnäringen. Den här utbildningen ger dig nya insikter och verktyg som lyfter dig till en ny kunskapsnivå. Återbetalningen för det företag som bekostar utbildningen är högre lönsamhet på både kort och lång sikt.

  Redan den 2 april ger Visitaakademin en heldagskurs i revenue management. Den vänder sig till chefer i hotell och andra boendeanläggningar. Efter dagen kommer du att ha med dig idéer hem som direkt ökar intäkterna. Bästa exemplet är en tidigare kursdeltagare som redan efter ett par veckor fick in ca 50 000 kr i extra intäkter genom att bara använda sig av en idé från utbildningen. Den som bekostar utbildningen får omgående ökade intäkter.

  Satsa på att utveckla ditt företag genom att utbilda dig och dina ledare och medarbetare.

 • Catering på riktigt

  Maria Elwing Vad betyder egentligen ordet catering? Ordet används idag på ett väldigt fritt sätt, där jag menar att det finns ett behov av att att precisera begreppet. En bra uppgift för vår branschorganisation!

  Catering enligt Nationalencyklopedin
  catering, leverans av färdiglagad mat, drycker och skattefria varor för försäljning eller servering ombord på flygplan eller fartyg eller i beställarens lokaler.”

  Den beskrivningen känns det som om det är dags att uppdatera lite kanske.

  Catering enligt Wikipedia
  ”Catering består i näringsverksamhet där mat framställs för omedelbar konsumtion på annat ställe än där framställningen sker. Catering omfattas av Livsmedelslagen och skall kunna visa upp "Egenkontroll-program" och skall därefter granskas av kontrollmyndigheten.”

  Wikipedia som ibland kan kännas väldigt opålitlig verkar i detta fall ha kommit längre i sin analys av ordet.

  Många restauranger har idag en cateringmeny och skriver i sin marknadsföring att de levererar catering där det i själva verket dock snarare rör sig om Take-out eller så kallad hämtmat.

  Ett av kriterierna för att använda ordet borde t ex vara att man kan visa upp att man har en obruten kylkedja hela vägen fram till gästen. Chaufförer och andra som är inblandade i kedjan ska självklart ha adekvat utbildning för uppgiften. Kan en pizzeria köra catering? En restaurang utan kylbilar eller värmeskåp för leverans? Kan en korvkiosk kalla sig för restaurang? Hur ser förpackningarna ut? Fungerar egenkontrollen hela vägen ut?

  Visita, dags att reda ut skillnaden mellan Take-out och Catering på riktigt!

 • Lägg inte ut Besöksliv!

  Anders Johansson En ständig fråga i branschen är vilka funktioner i verksamheten man kan lägga ut på entreprenad. De vanligaste svaren brukar vara att funktionen inte hör till kärnverksamheten eller är strategisk samt att någon annan kan göra samma jobb effektivare och till en lägre kostnad.

  Enligt en notis på besoksliv.se ska tidningen (och webbplatsen) läggas ut på entreprenad. Jag utgår ifrån att ledningen för Visita har bedömt att tidningen inte hör till Visitas kärnverksamhet, men är uppenbarligen något som måste finnas kvar och kan därför göras av någon annan minst lika bra och till en lägre kostnad.

  En viktig uppgift för alla företag är att definiera vad som är kärnverksamhet. Troligen är detta något som är unikt för verksamheten och som man bör göra bättre än någon annan. Kärnverksamheten är en av grundpelarna i hela affärsidén och av strategisk betydelse för att bli framgångsrik. Här finns företagets kärnkompetens. En stjärnrestaurang skulle knappast komma på tanken att lägga ut köket på entreprenad. Maten är stjärnrestaurangens kärna och huvudanledningen till att gästen vill besöka restaurangen. Restaurangen skulle däremot kunna lägga ut disk och städ på entreprenad.

  Vad är då Visitas kärnverksamhet? På Visitas webbplats kan man läsa följande:

  "Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation som har två huvudsakliga verksamhetsområden: branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Inom ramen för branschfrågorna bevakar vi lagstiftning och regleringar inom vårt område. Vi informerar våra medlemmar och vår omvärld, svarar på remisser och är branschens samlade röst i många olika sammanhang."

  Om bevakning och information är del av kärnverksamheten känns det viktigt att själv äga en  informationskanal med hög trovärdighet. Besöksliv (Restauratören) har tack vare sin självständiga ställning lyckats sprida branschens budskap på ett trovärdigt sätt i snart 100 år. Medarbetarna är både duktiga journalister och har mycket goda kunskaper om branschen och branschens viktiga frågor.

  Om Visita lägger ut Besöksliv på en extern tidningsmakare är det sannolikt att vi får ännu en glättig "kundtidning" utan någon större trovärdighet och läsvärde. Besöksliv blir då en i mängden av alla kund- och medlemstidningar som de flesta låter gå olästa till pappersåtervinningen.

  Se Besöksliv som en del i Visitas kärnverksamhet och rekrytera en efterträdare till Ninni Dickson som är självständig och har utvecklingsambitioner. Då kommer tidningen att vidareutvecklas samtidigt som den behåller sin trovärdighet. Detta leder till att branschen flyttar fram sin position både i Sverige och internationellt.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons