Ämne stockholm

 • Ska Scandic driva designhotell?

  Anders Johansson Ska Scandic driva designhotell eller är det någon annan som ska driva Jernhusens nya hotell Continental på Vasagatan i Stockholm? Så här ser skylten ut där hotellet håller på att byggas.

  Scandic är väl så långt ifrån designhotell man kan komma med sitt supereffektiva driftskoncept och inom kort även med det ännu mer avskalade konceptet HTL. Är det så att Jernhusen (som är ett statligt ägt företag) skäms över att bygga ett alldeles vanligt hotell som ska drivas av Scandic? De kanske tycker att hotellet blir så fint att det kan kallas för designhotell.

  Missuppfattningarna om designhotell är många. För det första så är det ursprungligen ett varumärke för en hotellkedja Design Hotels. Kedjan satte en helt ny typ av koncept på marknaden innan någon ens hade hört ordet designhotell. Begreppet blev framgångsrikt och därför fick den här typen av hotell namn efter varumärket. Jämför med varumärket Jeep som också har blivit namnet på en bilkategori.

  Alla hotell är numera designade av skickliga arkitekter och inredare. Vem bygger medvetet ett fult hotell? Grundidén för ett designhotell handlar mer om en utvald målgrupp, koncept och innehåll samt individuell service än om utseendet . Designhotell är något mer än att bara få tak över huvudet på ett rationellt sätt till lägsta tänkbara pris. Ett designhotell har i princip inga beröringspunkter med ett Scandichotell förutom att båda kallas hotell.

 • 2013 blev till slut ett bra hotellår i Stockholm

  Anders Johansson Efter en tuff start på 2013 har hotellen i Stockholm klarat av helåret med en ökning i både beläggning och RevPAR. Jan-nov har RevPAR ökat med 2,0 % i Stockholm. Ökningen kommer att ligga kring 2 % för hela året. Hotellen är dock fortfarande bra på att hålla priserna nera och snittpriset har sjunkit med 0,3 % för jan-nov jämfört med samma period förra året. Beläggningen blev 73 % för jan-nov och denna nivå på beläggningen borde ge utrymme för en prishöjning. Utsikterna för nästa år är en fortsatt svag ökning av RevPAR.

  I Göteborg är det dock inte lika uppåt. RevPAR har för jan-nov minskat med 3,5 %. Minskningen beror både på en lägre beläggning och ett lägre pris. Antal nya hotellrum i Göteborg har ökat med 3,7 % vilket är en del av förklaringen till minskningen i RevPAR. Utsikterna för nästa år är att RevPAR fortsätter att minska i samma takt eller till och med något mer.

  I Malmö har RevPAR minskat med 1,2 %, vilket är väldigt lite med tanke på att antal tillgängliga rum har ökat med 7,5 %. Både beläggning och snittpris har sjukit. Utsikterna för nästa år är att RevPAR i Malmö ligger kvar på samma nivå som i år.

  Siffrorna för jan-nov kommer från Benchmarking Alliance och framtidsutsikterna är en bedömning från Pandox som presenterades på Pandox hotellmarknadsdag i slutet på november.

  Benchmarking Alliance har nästan 63 000 hotellrum runt om i Sverige och för dessa hotell har RevPAR minskat med 0,6 %. Beläggningen har minskat medan priset har ökat en aning. Utsikterna för nästa år varierar kraftigt mellan olika destinationer, så det är först i efterhand det är intressant att se om turismen i Sverige går upp eller ner.

  Benchmarking Alliance håller på att få igång benchmarking för möten/konferenser. De erbjuder anläggningarna att vara med gratis för att testa. Jag rekommenderar alla mötesanläggningar att delta i testerna och lära sig mer om benchmarking. Undersökningar visar att de företag som använder benchmarking för att jämföra sig med sina konkurrenter har högre intäkter och har därmed chans att bli mer framgångsika. Det är nytt med benchmarking inom möten/konferens, så det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen framöver.

  P.S. Jag har inga kopplingar till Benchmarking Alliance förutom att de förser mig med marknadsdata till blogginläggen.

 • Belönade innovationer i besöksnäringen

  Anders Johansson Fredagen den 6 december delades Stockholms Innovationsstipendium ut inom sju kategorier. Inom kategorin besöksnäring fick Spontano ca 85 000 kr för sin nya idé att hitta, köpa och få biljett till olika evenemang på en destination samma dag direkt i den smarta mobilen. Namnet antyder att det handlar om att göra det enklare att vara spontan. Arrangörer som har osålda biljetter får en sista chans att via den här kanalen fylla sina tomma platser som annars skulle stått tomma.

  Av årets ansökningar handlade många om att använda ny teknologi för att förhöja upplevelsen för besökaren. Förutom Spontano nominerades en idé att använda sin smarta mobil för att få guidade turer på museer (AudioApps) och en idé kring guidade turer av de som bor i staden (Walk in my shoes).

  Flera andra ansökningar handlade också om mobila lösningar för att ge besökaren bättre information om staden. Två idéer handlade om förstärkt verklighet (augmented reality), dvs. att den smarta mobilen ger mer information om en skylt, ett konstverk eller en plats ofta i kombination med den inbyggda kameran som kan visa hur t.ex. en plats såg ut en gång i tiden.

  Intressant att notera är att innovationskraften kommer utanför besöksnäringen. Med något undantag har idégivarna ingen tidigare erfarenhet av att arbeta inom besöksnäringens företag.

  Jag hoppas att alla som arbetar inom besöksnäringen kommer att stötta dessa nya idéer. De ökar upplevelsen av Stockholm och andra destinationer när utvecklarna expanderar. Innovationerna får besökare att bli nöjdare med sin vistelse och rekommendera att besök till sina vänner. Det är så vi får besöksnäringen att växa.

 • Obamas besök injektion för Stockholmshotellen

  Anders Johansson Med färsk statistik från Benchmarking Alliance har jag gjort en snabb analys av hur hotellmarknaden i Stockholm påverkades av Barack Obamans besök förra veckan.

  I augusti minskade RevPAR i Stockholm med knappt 4 procent. Veckan före Obamas besök minskade RevPAR med drygt 4 procent.

  Effekten av Obamas besök börjar flera dagar före Obamas ankomst (onsdag 4 sep). Söndagen före ökar logiintäkten med 32 procent (24 % volym och 8 % pris), måndagen ökar med 23 procent (15 % volym och 8 % pris), tisdagen ökar med 29 procent (16 % volym och 13 % pris), onsdagen ökar med 19 procent (9 % volym och 10 % pris), torsdagen ökar med 4 procent (2 % volym och 2 % pris). Det är intressant att se att ökningarna är större innan Obama ankommer och att effekten snabbt försvinner så fort besöket är över.

  Total effekt beräknat på alla dagar från och med söndag till och med torsdag summerar till en extra logiintäkt på 16 miljoner kronor där ca 10 miljoner kommer från ökad volym (fler sålda rumsnätter) och ca 6 miljoner kommer från ökat pris (högre snittpris).

  Jag har svårt att förstå varför hotellen är så återhållsamma på priset. Det är bara under ankomstdagen som prisökningen har högre genomslag än volymökningen på den högre logiintäkten. Förklaringen till ett återhållsamt pris skulle kunna vara att hotellen

  • inte förstår att effekten av besöket börjar flera dagar innan ankomstdagen
  • har avtalspriser för de som bokar besökarna
  • är osäkra på hur stor effekten av besöket kommer att bli

  Det finns alltid många osäkra faktorer att bedöma för en revenue manager och väldigt lätt att vara efterklok. Sammantaget är intäkten 16 miljoner högre än den annars skulle ha varit så hotellen i Stockholm kanske skulle skicka ett tack-för-besöket-kort till Barack Obama.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons