Annons

Universitetslektor med samverkansuppdrag i måltidskunskap och värdskap

Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet

Vi söker dig som tycker att det är inspirerande och utvecklande att arbeta med samverkan och dialog mellan samhälle, företag/näringsliv och universitet. Du skall också vilja bidra till de redan etablerade samt nyutvecklade kandidatprogram liksom till den forskning inom Måltidskunskap och värdskap som grundutbildningen är baserad på. Vi utlyser därför en anställning som universitetslektor med samverkansuppdrag i måltidskunskap och värdskap vid Fakulteten för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap, Restaurang- och hotellhögskolan, med placering på campus Grythyttan. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom culinary arts/gastronomi, sensorik och hospitality management. Vår forskning och våra utbildningar bidrar till utveckling av en starkt växande besöksnäring och livsmedelssektor inom vilka det finns ett stort behov av forskning, utveckling och innovation.

Ämnesområde

Anställningens ämnesområde är måltidskunskap och värdskap med fokus på samverkan med det omgivande samhället. Den utbildning och forskning som bedrivs vid institutionen har en tvärvetenskaplig grund där såväl praktiska som estetiskt gestaltande delar ingår. Ambitionen inom ämnesområdet är att följa, förmedla och beforska samhällsrelevanta områden inom besöksnäring och livsmedelssektor där ledarskap, bemötande och måltidsupplevelse och är i fokus och som genomsyras av en bred hållbarhetsaspekt. Inom grundutbildningen erbjuds fyra professionsinriktade kandidatprogram och på avancerad nivå utvecklas en internationell master.

Forskningen och samverkan inom lektoratet skall bedrivas inom måltidskunskap och värdskap vid Restaurang- och hotellhögskolan, på campus Grythyttan, Örebro universitet med fokus på både besöksnäring och livsmedelssektor. Både samverkan och forskningen ska bedrivas utifrån perspektivet Mat och Hälsa som är ett fokusområde för forskning vid Örebro universitet. Lektorn förutsätts vara verksam i tvärsnittet akademi/bransch i Örebroregionen men även nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska inom ämnet utveckla Örebro universitets samverkan med det omgivande samhället, bedriva forskning och förväntas söka externa forskningsmedel. Undervisning inom samtliga program inom måltidskunskap och värdskap ingår i arbetsuppgifterna, liksom medverkan inom forskarutbildningen där handledning av doktorander är en del. Arbetsuppgifterna innebär kontakter och nätverksbyggande med företag/näringsliv, myndigheter, vetenskapssamhället, skolor och andra intressenter i Sverige och utomlands. Omfattningen av samverkan uppgår till 50%, egeninitierad forskning till 30% och undervisning till 20% av heltid.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer mycket stor vikt att fästas vid skicklighet i samverkan och vetenskaplig skicklighet. Stor vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet och god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser inom inriktningen för anställningen. Erfarenhet av forskning med inriktning mot sensorik och marknadsföring och/eller hospitality management/ledarskapsutveckling är extra meriterande för denna tjänst. Även erfarenhet av planering och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Erfarenhet av samverkan med näringsliv är en förutsättning för anställningen och erfarenhet av samverkan med offentlig förvaltning och intresseorganisationer är meriterande. Vid bedömning av skicklighet i samverkan kommer vikt att läggas vid dokumenterade meriter från följande tre samverkansområden, i första hand avseende samverkan av särskild vikt för ämnesområdet:

• Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt
• Samverkan för bättre utbildning
• Samverkan som riktar sig mot allmänheten

Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vi söker en person som har god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ett ansvarstagande förhållningssätt.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare och tjänsteställe är Grythyttan. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar lämnas av dekanus Karin Hedström när det gäller generella frågor om samverkanslektorat, karin.hedstrom@oru.se, och professor Åsa Öström när det gäller den specifika tjänsten, 019-30 20 11, asa.ostrom@oru.se.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen ”Ansök”. En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

• Personligt brev
• CV
• Redogörelse för vetenskapliga meriter
• Redogörelse för samverkansmeriter
• Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Kopior av relevanta betyg/intyg
• Vetenskapliga publikationer, högst 10 arbeten, i fulltextformat (OBS! Enbart publikationslista räcker inte)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 19 02 18. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ange i ansökan att du sett annonsen på besoksliv.se. Se även alla våra lediga jobb på Besöksliv Jobb på Facebook

Ansök här
Fler lediga jobb
Annons
Annons

Platsannonsera på Besöksliv

Söker du medarbetare från hotell och restaurangbranschen?

På besöksliv.se når du direkt personer med branscherfarenhet och kompetens i hela Sverige. Din platsannons publiceras i minst ett av våra dagliga nyhetsbrev. Vi har massor med nöjda och återkommande kunder, från alla delar av besöksnäringen.

Kontakta Informa på besoksliv@informa.se eller ring 08-34 03 02