Annons

”Besöksnäringen kommer inte undan med att inte jobba hållbart”

zoom Sälen och Idre har förtjänat miljömärkningen Hållbar destination. Foto: Göran Wallin
Sälen och Idre har förtjänat miljömärkningen Hållbar destination. Foto: Göran Wallin
NYHETER. Sälen och Idre har som första svenska destinationer tilldelats den internationella miljömärkningen Sustainable destination. ”Märkningen kan hjälpa destinationerna att nå nya målgrupper i Europa”.
Annons

Sälen och Idre har deltagit i ett norskt pilotprojekt där där destinationerna sätt att jobba med hållbarhet utifrån områdena natur, kultur, ekonomi, miljö och socialt har kartlagts under två år. Efter att ha uppfyllt en lång lista kriterier, har de två destinationerna tilldelats märkningen Sustainable destination, eller Hållbar destination.

– För att få märkningen måste man jobba med hela samhällsbilden. Alla områden måste vara godkända, vilket innebär att kommun och besöksnäring måste komma överens om hur man tillsammans ska uppnå olika hållbarhetsmål, säger Maud Ån, projektledare på Site destinationsutveckling.

Gäller för hela destinationer

Det är Norges motsvarighet till Tillväxtverket, Innovasjon Norge, som tillsammans med den norska besöksnäringen ligger bakom initiativet för att få destinationer som Trysil att jobba hållbart. Tack vare Site fick Sälen och Idre delta i kartläggningen, trots att de inte är svenska destinationer.

– Projektet var intressant för till skillnad mot en Svanen eller Krav-märkning så är det inte bara ett enskilt företag som märks här, utan en hel destination.  Den typen av märkning har inte funnits i Sverige tidigare, säger Maud Ån.

Hur kan en sådan här märkning påverka besöksnäringen?

– Idag kommer inte besöksnäringen undan med att inte jobba hållbart, och det kommer att bli ännu viktigare. Det är bra att ta ett ansvar hur man jobbar och hållbarhet är också att spara pengar.

Men kommer besökare och framtida besökare att bry sig om en destination är hållbar?

– Jag tror framför allt att de utländska besökarna som reser till vår natur redan är medvetna, och många av dem väljer hållbara alternativ. Och som alla samhällsprocesser så när man väl har kommit in i dem så förstår man att det är viktigt. Det kommer att bli allt viktigare även för svenska besökare.

Kan hjälpa destinationerna att nå nya målgrupper

Tanken med miljömärkningen är att hjälpa potentiella besökare att hitta resmål som passar dem. Och för destinationerna kan det få stor betydelse, enligt Sites Camilla Lind. På sikt kan det föra med sig att man når nya målgrupper.

– I Norge har turoperatörer gjort undersökningar som visar att deras gäster väljer resmål efter hur destinationen jobbar. Så märkningen kan innebära en konkurrensfördel. Under projektet uppmuntrar vi också besöksnäringsföretagen att skaffa egna miljömärkningar, och nu har Högfjällshotellet i Sälen fått en Svanen-märkning. Sammantaget tror vi att det här kan hjälpa destinationerna i Scandinavian Mountains att nå nya målgrupper i bland annat Europa.

Ska fler orter märkas?

– Det kan jag inte svara på i dag, säger Camilla Lind.

Är du redo att ta nästa steg i karriären?

Är du redo att ta nästa steg i karriären?

Besöksnäringen – med hotell- och restaurangbranschen som den enskilt största sektorn – är en av de snabbast växande i Sverige. Branschen skriker efter kompetens. En av lösningarna är distansutbildningen Hotel & Restauran...