Annons

Branschen bromsar in tredje kvartalet

zoom Restaurangbranschen visar på en inbromsning i försäljningen<br />
 under tredje kvartalet 2018. Foto: Colourbox, Visita
Restaurangbranschen visar på en inbromsning i försäljningen
under tredje kvartalet 2018.
Foto: Colourbox, Visita
NYHETER. De svenska restaurangernas försäljningsvolym steg 0,3 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2017. Omsättningen ökade med 2,9 procent, enligt statistik från SCB. "En indikation på generell inbromsning i den allmänna ekonomin", säger Visitas vd Jonas Siljhammar.
Annons

Restaurangnäringen har sedan ett och ett halvt år tillbaka gått in i en period med närmare nolltillväxt i utvecklingen av restaurangomsättningen, något som de nya siffrorna för tredje kvartalet 2018 bekräftar. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 2,9 procent under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.

– Nolltillväxten för restaurangbranschen är en indikation på generell inbromsning i den allmänna ekonomin, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

Samtidigt ser man att den växande turismnäringen bidrar till en fortsatt positiv tillväxt för hotellrestauranger och trafiknära restauranger, som ökade försäljningen med cirka 11 procent, jämfört med samma period 2017.

– Turismen är mycket viktig för Sverige och restaurangkonsumtionen vad gäller resande och turism utvecklas fortfarande bra, säger Jonas Siljhammar.

Den kategori med svagast utveckling under perioden var personalrestauranger.

Inbromsningen i restaurangbranschen sker efter en lång period av stark tillväxt, understryker Jonas Siljhammar.

– Det är viktigt att komma ihåg att inbromsningen i omsättningstillväxt sker från en tidigare mycket hög omsättningstillväxt över åren. Det är inte rimligt att tillväxten kan ske i oförminskad styrka över tid, säger Jonas Siljhammar.

Restaurangindex är ett index som publiceras fyra gånger per år. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).