Annons

De ska bli Nordens mest attraktiva matregion

zoom Ett syfte med projektet är att öka lönsamheten för<br />
 företagarna i regionen, säger Fabienne Theiler på Torsta. Foto: Torsta
Ett syfte med projektet är att öka lönsamheten för
företagarna i regionen, säger Fabienne Theiler på Torsta.
Foto: Torsta
NYHETER. Genom samverkan och kunskapsutveckling ska tre regioner längs ”Nordens gröna bälte” höja konkurrenskraften inom måltidsturism. 
Annons

I ett gränsöverskridande projekt mellan Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Trøndelag i Norge ska man med projektet ”Mat & Dryck längs Nordens Gröna Bälte” öka kompetensen bland företag som jobbar med mat och dryck kopplad till upplevelse.

Målet är att bli Nordens mest attraktiva region för hållbar måltidsturism.

Syftet är att genom mer kunskap inom områden som digital kommunikation, värdskap, och lokala råvaror öka lönsamheten för företagarna i regionerna.

– Vi ska bland annat utveckla ett digitalt kunskapscentrum där företagarna kan utbilda sig med hjälp av onlinebaserade kurser. Tanken är att vi ska jobba med nya, digitala modeller så att man kan slippa resa fysiskt när man vill lära sig något nytt, säger Fabienne Theiler, projektkommunikatör på Torsta, som är en av parterna i projektet.

Huvudfokus är att få in mer lokala produkter på evenemang och restauranger med tanken att utveckla regionen på ett hållbart sätt och samtidigt erbjuda autentiska aktiviteter till den snabbt växande och betydelsefulla målgruppen ”foodies”.

Vad är Torstas roll i projektet?

 – Region Västernorrland är ansvarig för det digitala kunskapscentrum, Trøndelag har fokus på aktiviteter kopplad till handhållen mat vid events. Vi som är ett kompetenscentrum för de gröna näringarna har en övergripande funktion som projektledare och stödjer företag med kompetenshöjning, nätverk och rådgivning.

Projektet ska pågå i tre år från 2018.

Vad är målet mer konkret?

– Att vi sätter den här regionen på kartan när det gäller hållbar måltidsturism. Vissa är redan jätteduktiga, men vi vill att hela bältet ska vara känt, och att företagarna kan luta sig mot en gemensam kommunikation där alla är medvetna om vår gemensamma terroir och historia. Därmed vill vi höja efterfrågan både från internationella och svenska turister, säger Fabienne Theiler.