Annons

Fler turister till Sverige

zoom Norrmän, tyskar och danskar är de utländska turister som helst besöker Sverige.  Foto: Colourbox
Norrmän, tyskar och danskar är de utländska turister som helst besöker Sverige. Foto: Colourbox
NYHETER. Antalet gästnätter för 2018 summeras till 65 miljoner, en ökning med tre procent jämfört med året innan. Den största tillväxten stod långväga besökare för.

Annons

Antalet gästnätter i Sverige ökade med 3 procent eller 1,8 miljoner 2018 jämfört med året innan. Det visar inkvarteringsstatistiken som mäter antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, och som presenteras av Tillväxtverket.

Den största ökningen, om 7 procent, stod utländska gäster för, medan antalet svenska gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingar var 1 procent fler.

Majoriteten av alla gästnätter stod dock svenska besökare för, nästan 48 miljoner eller motsvarande 73 procent av de totala antalet gästnätter. Antalet utländska gästnätter nådde 17,4 miljoner.

Efter en svag nedgång ökar återigen besöken från de nordiska grannländerna. Gästnätterna från den största utlandsmarknaden Norge ökade med sex procent och uppgick till totalt 3,5 miljoner. Gästnätter från den tredje största marknaden Danmark ökade med hela 17 procent jämfört med 2017.

Trenden med fler gästnätter från långväga marknader förstärktes under 2018. Antalet gästnätter från USA ökade med nio procent, vilket är en avmattning jämfört med 2017. Trots detta är USA nu Sveriges fjärde största utlandsmarknad.

– Turismen skapar nya jobb och stärker attraktionskraften i alla delar av landet. Inkvarteringsstatistiken ger företag och regioner viktig information om turismens utveckling och visar till exempel att det finns en stark tillväxtpotential på flera utländska närmarknader som Norge och Danmark, säger Christina Henryson, avdelningschef på Tillväxtverket i en kommentar.

Se hela rapporten här.