Annons

Hållbara restauranger kraftsamlar för att minska matsvinnet

zoom Tidigare i år har man haft möte om plast och användandet av engångsprodukter. Foto: Hållbara Restauranger
Tidigare i år har man haft möte om plast och användandet av engångsprodukter. Foto: Hållbara Restauranger
NYHETER. Hållbara Restauranger i Göteborg lägger i en ny växel för att växa och bli ett ännu starkare nätverk. ”Vi strävar hela tiden efter att höja ribban”, säger Sara Rönnerman, hållbarhetscoach för Hållbara Restauranger.
Annons

Nästa satsning är en nätverksträff där restaurangerna som är medlemmar i Hållbara Restauranger får utbyta kunskap och hitta metoder för att lösa hållbarhetsutmaningar. Temat för träffen är matsvinn, ett ämne som Sara Rönnerman menar är en av branschens svåraste frågor.

– Matsvinnet är en stor bov. Vi ska se över vad som först och främst kan göras inom verksamheterna, men problematiken ligger också i leverantörsledet likväl som hos konsumenten, säger hon.

På nätverksträffen ska de tio restaurangerna mötas och ta hjälp av varandra för att komma till botten med matsvinnsproblemet. Gästföreläsare från Generation Waste finns med och berättar om sitt verktyg som beräknar matsvinn. Även Foodloopz, ett företag som erbjuder möjlighet för intressenter att ta tillvara på andras svinn i sin egna verksamhet, kommer lyftas fram.

– Det som är så bra med de här träffarna är att det finns både stora koncerner och små restauranger med i nätverket som kan hitta gemensamma vägar. De kan dela handfasta råd om hur man löst problem på sin restaurang som någon annan kan dra nytta av, konstaterar Sara Rönnerman.

Nätverksträffarna är ett återkommande inslag för Hållbara Restaurangers verksamhet i Göteborg. Tidigare i år har man haft en samling om plast och användandet av engångsprodukter. Vid varje tillfälle fångar man upp vilka förbättringar som gjorts sedan senaste gången man träffades och följer upp föregående tema.

– Förutom de här träffarna håller vi just nu på med en rekryteringsprocess för nätverket i Göteborg, och till hösten kommer vi sätta igång med kunskapsbaserade workshops. Vi är verkligen på gång nu, säger Sara Rönnerman.

Med Besöksliv når du stjärnorna i restaurangbranschen

Med Besöksliv når du stjärnorna i restaurangbranschen

Besöksliv är tidningen och rekryteringskanalen för cheferna och ägarna på de över 7 100 hotell, restauranger, campingar och anläggningar som är medlemmar i Visita